Julkaistu numerossa 1/2013
Lääkehoitojen arviointi

Lääkeinformaatiota verkossa

Suomen lääkeviranomainen Fimea ja Euroopan lääkevirasto EMA tuottavat ja välittävät sekä terveydenhuollon ammattilaisille että potilaille suunnattua lääkeinformaatiota. Näitä tietolähteitä kannattaa käyttää!

Fimean tuottama ja/tai välittämä lääkeinformaatio (www.fimea.fi).

EMA:n tuottama ja/tai välittämä lääkeinformaatio (www.ema.europa.eu).

Katri Hämeen-Anttila

Katri Hämeen-Anttila

FaT, dosentti
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Fimea