Eläinlääkkeet

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 3-4/2017

Bentsyylipenisilliinin saatavuushäiriö testasi Suomen lääkehuollon toimivuutta

Vuonna 2015 käynnistyi ensimmäinen laajamittainen eläinlääkkeitä koskeva saatavuushäiriö. Häiriö koski eniten käytettyä eläinten mikrobilääkettä bentsyylipenisilliiniä. Häiriön vaikutuksia minimoitiin muun muassa poikkeusluvilla, velvoitevarastojen käyttöönotolla ja käyttöä rajoittavalla viranomaisohjeistuksella.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 2/2017

Eläinlääkkeiden haittavaikutukset vuonna 2016

Vuonna 2016 eläinlääkkeitä koskevia haittavaikutusilmoituksia vastaanotettiin selvästi edellisvuosia enemmän. Etenkin koirien rokotteita koskevien ilmoitusten määrä kasvoi aiempaan verrattuna.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 1/2017

Lisääntymisen hallinta pieneläinpraktiikassa

Koirien ja kissojen lisääntymiseen kohdistuva tavanomaisin toimenpide on lisääntymisen estäminen. Kirurgisten menetelmien ohella käytetään myös lääkkeellistä ehkäisyä, joka on erityisesti kissojen hoidossa yleistä. Uudemmat lääkeinnovaatiot mahdollistavat muun muassa tilapäisen uroskoirien lisääntymiskykyyn puuttumisen.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 4/2016

Koirien geenitutkimus edistää harvinaissairauksien ymmärtämistä

Koirista on kuvattu useita satoja perinnöllisiä sairauksia, jotka muistuttavat läheisesti ihmisen harvinaissairauksia. Koirien geenitutkimuksen avulla voidaan edistää ihmissairauksien tautigeenien, -mekanismien ja hoitomuotojen ymmärtämistä. Samalla geenitestit auttavat eläintautidiagnostiikkaa ja jalostusohjelmia.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 3/2016

Eläinlääkkeiden ympäristöriskien arviointi

Lääkevalmisteiden bioaktiivisilla aineilla voi olla ympäristövaikutuksia jo hyvin pieninä pitoisuuksina, ja erityisesti tuotantoeläinten lääkinnästä voi aiheutua ympäristöhaittoja. Pitkäaikaisvaikutuksista tiedetään edelleen vain vähän. Eläinlääkkeiden ympäristöriskien arvioinnilla pyritään hallitsemaan mahdollisia riskejä.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 2/2016

Eläinlääkkeiden haittavaikutukset vuonna 2015

Vuonna 2015 Fimealle ilmoitettiin 245 eläinten lääkintään liittyvää haittavaikutusta. Edellisten vuosien tapaan suurin osa ilmoituksista koski rokotteita ja loislääkkeitä.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 1/2016

Mikrobilääkkeiden käyttö seuraeläimille odottaa selkeitä suuntaviivoja

Mikrobilääkkeiden järkevä käyttö seuraeläimille kaipaa tuekseen lisää luotettavaa, kontrolloitua tutkimustietoa ja ammattilaisten kouluttautumista.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 1/2016

Vähäinen antibioottien käyttötarve suomalaisessa broilerituotannossa ei ole sattumaa

Suomalaisen broilerituotannon vahvuuksia ovat erinomainen terveystilanne sekä hyvä tautisuojaus ja tuotantohygienia. Ne mahdollistavat broilerituotannon ilman rutiininomaista mikrobilääkkeiden käyttöä.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 1/2016

Mikrobilääkkeiden hallittu käyttö eläimille vaatii jatkuvaa yhteistyötä

Eläinten mikrobilääkkeiden käyttöä on Suomessa ohjattu lainsäädännöllä ja suosituksin vuosikymmeniä. Tuotantoeläimiä lääkitään edelleen suurelta osin yksilölääkintänä, ja bentsyylipenisilliini on tärkein mikrobilääke. Toki meilläkin on taudinaiheuttajissa resistenttejä kantoja, joten ongelmakohtiin on puututtava aktiivisesti.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 3/2015

Luonnon omat nanokoneet apuna tautien hoidossa

Bakteerien antibioottiresistenssi ja sen yleistyminen ovat aikamme suurimpia haasteita. Yksi lupaava tulevaisuuden hoitomenetelmä on uudelleen löydetty faagiterapia, jossa bakteerisolujen parasiitit valjastetaan tuhoamaan isäntäsolujaan. Faagiterapian käyttöönotto kohtaa kuitenkin paljon haasteita, ennen kuin hoitomuodosta tulee todellisuutta.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 2/2015

Eläinlääkkeiden haittavaikutusilmoitukset vuonna 2014

Vuonna 2014 Fimealle ilmoitettiin 228 eläinten lääkitsemiseen liittyvää haittavaikutusta. Edellisten vuosien tapaan suurin osa ilmoituksista koski rokotteita ja loislääkkeitä. Ylivoimaisesti eniten ilmoitettiin koiriin kohdistuneista haitoista.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 1/2015

Eläinten lääkkeet voivat päätyä päihdekäyttöön

Ihmislääkkeiden siirtyminen sähköisen lääkemääräyksen piiriin vaikeuttaa päihdekäyttöön soveltuvien lääkkeiden hankkimista. Korvaavaa kanavaa saatetaan hakea eläimille tarkoitetuista lääkkeistä joko eläinlääkärin vastaanotolta tai väärentämällä eläinlääkärien tekemiä lääkemääräyksiä.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 4/2014

Miksi eläinten kliinisiä lääketutkimuksia tarvitaan?

Eläinlääkkeiden kliinisen tutkimuksen päämäärä on eläinten hoidon parantaminen. Seura- ja harraste-eläinten lääkintä alkaa yhä enemmän muistuttaa ihmisten lääkintää, kun taas tuotantoeläinten kohdalla painottuvat taloudelliset näkökulmat. Kotimaisen eläinkannan erityisominaisuudet tulevat parhaiten huomioiduiksi Suomessa tehdyissä tutkimuksissa.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 3/2014

Eläinrokotteen vahinkoinjektio käteen voi aiheuttaa vakavia oireita

Sormiin tai kämmenen alueelle osuneet öljyä tehosteaineena sisältävien eläinrokotteiden vahinkoinjektiot saattavat aiheuttaa vakavia oireita. Tällaisen vahingon jälkeen on syytä hakeutua viipymättä lääkärin hoitoon ja ottaa mukaan rokotteen pakkausseloste.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 3/2014

Eläinten rokottamisesta on hyötyä myös ihmisille

Eläinten rokottamisella on monia hyödyllisiä kansanterveydellisiä ja -taloudellisia vaikutuksia. Suuri osa ihmiselle vaarallisista infektiotaudeista on eläinperäisiä, mutta tartunta eläimestä ihmiseen voidaan estää tehokkaasti rokottamalla eläimet. Lihan, maidon ja muiden elintarvikkeiden tuotanto on suoraan kytköksissä eläinten hyvinvointiin ja terveyteen.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 3/2014

Mikrobilääkkeiden käytössä eläimille on suuria eroja

Euroopassa eläimille käytettyjen mikrobilääkkeiden kulutusta voi seurata ESVAC-raporttien avulla. Mikrobilääkkeiden määrässä ja lääkeryhmissä on huomattavaa vaihtelua maiden välillä. Suomessa kulutetaan maltillisesti mikrobilääkkeitä, ja niiden hallittua käyttöä on ohjeistettu jo pitkään korostaen oikean diagnoosin ja lääkevalinnan merkitystä.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 2/2014

Eläinlääkkeiden haittavaikutukset 2013

Vuonna 2013 Fimealle ilmoitettiin 225 eläinten lääkitsemiseen liittyvää haittavaikutusta. Edellisten vuosien tapaan suurin osa ilmoituksista koski rokotteita ja loislääkkeitä. Ylivoimaisesti eniten ilmoitettiin koiriin kohdistuneista haitoista.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 2/2014

Uusia lääkkeitä lemmikkien syöpien hoitoon

Lemmikkien syöpien hoito on yleistynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi. Perinteisesti lemmikeille on käytetty ihmisille rekisteröityjä solunsalpaajia, mutta viime vuosina markkinoille on tullut myös lemmikeille varta vasten suunniteltuja syöpälääkkeitä.

Eläinlääkkeet
Vain verkossa
Julkaistu numerossa 1/2014

Fluralaneeri koiralle

Bravecto on koiralle tarkoitettu reseptilääke kirppu- ja puutiaistartuntojen hoitoon. Sen vaikuttava aine on fluralaneeri. Ulkoloisten täytyy kiinnittyä koiraan ja aloittaa veren imeminen, jotta ne altistuvat vaikuttavalle aineelle.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 1/2014

Koiran idiopaattisessa epilepsiassa lääkehoito on avainasemassa

Kohtaukset ovat koirien yleisin neurologinen ongelma. Useimmiten taustalla on idiopaattinen epilepsia, jonka tärkein hoitomuoto on lääkehoito. Fenobarbitaali ja kaliumbromidi ovat tavallisimmin käytetyt ensisijaislääkkeet. Saatavilla on myös useita lääkevaihtoehtoja niiden potilaiden hoitoon, joita perinteiset lääkkeet eivät auta.