Fimean toiminta

Fimean toiminta
Julkaistu numerossa 3-4/2017

Fimean laboratorio lääkkeiden saatavuuden edistäjänä

Lääketurvallisuuden kannalta on tärkeää, että Suomessa on korkeatasoinen laboratorio, joka voi tukea lääke- ja muita viranomaisia lääkkeiden häiriötilanteiden ratkaisemisessa. Fimean laboratorio on osallistunut moniin lääkkeiden laatua varmistaviin tutkimuksiin, joiden tarkoituksena on ollut edistää lääkkeiden saatavuutta.

Fimean toiminta
Julkaistu numerossa 3-4/2017

Fimea varmistaa lääkkeiden saatavuutta

Lääkkeet tulevat markkinoille myyntiin ja potilaiden saataville vain läpäistyään tiukan ennakkovalvonnan – ja valvonta jatkuu lääkkeen koko markkinoilla olon ajan.

Fimean toiminta
Vain verkossa
Julkaistu numerossa 1/2017

Rokotteiden haittavaikutukset ilmoitetaan Fimealle

Rokotteiden haittavaikutukset ilmoitetaan 1.3.2017 lähtien Fimealle. Ilmoitus tehdään käyttäen Fimean haittavaikutusilmoituslomaketta. THL vastaa edelleen kansallisesta rokotusohjelmasta.

Fimean toiminta
Vain verkossa
Julkaistu numerossa 4/2016

Koululaisille suunnattu TroppiOppi täydentää lääkekasvatussivustoa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea julkaisi koululaisille suunnatun TroppiOppi-sivuston, jossa voi käydä harjoittelemassa lääkitys- ja hoitotaitojaan TroppiOppi-pelissä tai Nuortenlinkin terveysvisassa. Valtakunnan viidesluokkalaiset saivat samalla haasteen videokilpailuun.

Fimean toiminta
Vain verkossa
Julkaistu numerossa 4/2016

Poikkeustilanteissa lääkehoito turvataan erityisluvalla

Erityislupa on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean myöntämä lupa luovuttaa kulutukseen lääkevalmiste, joka ei ole myyntiluvallisena saatavilla Suomessa. Erityislupamenettelyn tarkoituksena on varmistaa lääkkeiden saatavuus ja turvata potilaan lääkehoito poikkeustilanteissa.

Fimean toiminta
Julkaistu numerossa 4/2016

Sairaalavalmisteiden vaihtokelpoisuus on määritetty

Lääkevaihdon piiriin kuuluvat lääkevalmisteet sisältyvät luetteloon vaihtokelpoisista lääkevalmisteista. Nyt Fimea on määritellyt myös pääosin sairaaloissa käytettävien valmisteiden vaihtokelpoisuuden.

Fimean toiminta
Julkaistu numerossa 4/2015

Fimea palvelee verkossa entistä paremmin

Fimean verkkosivut ovat uudistuneet. Tarvittava tieto löytyy aiempaa helpommin, ja sivustoa on vaivatonta käyttää myös mobiililaitteilla. Myös Sic!-lehden verkkoversio on laitettu uuteen uskoon.

Fimean toiminta
Julkaistu numerossa 1/2015

16 kysymystä erityisluvista: Esimerkkinä kilpirauhashormonit

Erityislupamenettelyn avulla turvataan potilaan lääkehoito esimerkiksi silloin, kun lääkettä ei ole saatavana myyntiluvallisena. Erityisluvalliset lääkevalmisteet herättävät jatkuvasti kysymyksiä, ja viime aikoina esillä ovat olleet varsinkin kilpirauhassairauksien hoidossa käytetyt valmisteet.

Fimean toiminta
Julkaistu numerossa 4/2014

Osallistu lääkehoidon päivään 19.3.2015

Lääkehoidon päivä on lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen valtakunnallinen teemapäivä. Seuraava päivä järjestetään 19.3.2015 teemalla ”Toimiiko lääkehoitosi?”

Fimean toiminta
Julkaistu numerossa 1/2014

Kaksikielistä lääkekasvatussivustoa käytetään jo apteekkiharjoittelussa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ylläpitämälle lääkekasvatussivustolle lisättiin viime syksynä uusia opiskelukokonaisuuksia, ja tämän vuoden tammikuussa siitä julkaistiin ruotsinkielinen versio. Kevään aikana muun muassa Åbo Akademin farmasian opiskelijat pääsevät hyödyntämään sivuston antia lääkekasvatustunneillaan.

Fimean toiminta
Julkaistu numerossa 3/2013

Lääkkeiden tarkoituksenmukainen käyttö on kansalaistaito

Jokainen tarvitsee joskus lääkkeitä. Tutkimuksista kuitenkin tiedetään, että lääkkeiden käyttö ei ole aina ongelmatonta. Suurin osa lääkkeiden käyttäjistä haluaa saada parhaimman mahdollisen hyödyn lääkkeestään ja välttää haitat. Lääkkeiden tarkoituksenmukainen käyttö onkin kaikkia koskettava kansalaistaito.

Fimean toiminta
Julkaistu numerossa 1/2013

Fimea kartoitti lukijoiden toiveita

Fimea tiedusteli vuodenvaihteessa lukijoiden mielipiteitä Sic!-lehdestä. Vastauksissa Sic! sai kiitosta esimerkiksi luotettavuudestaan ja ulkoasustaan, mutta esiin nousi myös uusia hyödyllisiä kehittämistoiveita. Jatkossa lehdestä toivottaisiin entistä poikkitieteellisempää lääketietofoorumia.

Fimean toiminta
Julkaistu numerossa 4/2012

Fimean lääkekasvatussivusto auttaa opettamaan lääkkeiden oikeaa käyttöä

Fimea avaa tammikuun 2013 alussa peruskoulujen opettajille suunnatun lääkekasvatussivuston, jonka tavoitteena on auttaa opettajia lääkkeiden oikean käytön perusasioiden opettamisessa.

Fimean toiminta
Julkaistu numerossa 1/2011

Fimean uusia tehtäviä käynnistetään Lääkehoitojen arviointi -prosessissa

Fimeaa perustettaessa päättäjiltä tuli selkeä viesti, että riippumaton tieto lääkehoidoista ja lääkealan kehittäminen on entistä tärkeämpää. Aiemmin hajanaisesti hoidettu tai ei kenenkään vastuulla ollut toiminta haluttiin osoittaa perustettavan uuden lääkealan keskuksen tehtäväksi. Uudet tehtävät on määritelty laissa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta.