Teemat

Pääkirjoitukset
Julkaistu numerossa 2/2017

Biologiset lääkkeet ja terveydenhuolto – häntä heiluttaa koiraa?

Teemat
Julkaistu numerossa 2/2017

Mitä biologiset lääkkeet ovat?

Biologiset lääkkeet, erityisesti monoklonaaliset vasta-aineet, ovat nykyään arkipäivää usean aiemmin vaikeahoitoisen sairauden hoidossa. Biologiset lääkkeet ovat nopeimmin kasvava lääkeryhmä, ja niiden käyttöön liittyy huomattavia terveystaloudellisia vaikutuksia.

Teemat
Julkaistu numerossa 2/2017

Kehittyneet terapiat – merkittävä lisä tulevaisuuden lääkehoitoon

Kehittyneiden terapioiden, eli solu- ja geeniterapialääkkeiden, odotetaan tuovan merkittävän lisän tulevaisuuden yksilöllisten hoitojen sarjaan sekä tarjoavan kaivattua apua sairauksiin, joihin ei ole tarjolla tehokasta lääkehoitoa.

Teemat
Julkaistu numerossa 2/2017

Biologisten lääkkeiden laatu ja turvallisuus

Biologisten lääkkeiden vaikuttavat aineet ovat usein monimutkaisia ja kookkaita biomolekyylejä, jotka tuotetaan elävissä soluissa tai eristetään biologisesta materiaalista. Bioteknologisten valmistusmenetelmien kehittymisen ansiosta yhä useammat näistä lääkkeistä tuotetaan yhdistelmä-DNA-tekniikoilla bakteeri-, hiiva- ja eläinsoluviljelmissä.

Julkaistu numerossa 2/2017

Miten viranomaislaboratorio valvoo biologisia lääkkeitä?

Biologisten lääkkeiden laatua valvotaan keskitetysti Euroopassa. Fimean laboratorio on osallistunut biologisten lääkkeiden testauksiin jo yli kymmenen vuoden ajan.

Teemat
Julkaistu numerossa 2/2017

Nivelreuman täsmähoito biologisilla lääkkeillä

Biologiset reumalääkkeet kohdistuvat tulehdussoluja ja sytokiineja vastaan avain-lukkoperiaatteella. Tuoreessa nivelreumassa ne eivät ole perinteisten synteettisten reumalääkkeiden yhdistelmää parempia. Biologisten lääkkeiden optimaalisin paikka on silloin, kun aloituslääkitys on epäonnistunut, mutta pysyviä nivelvaurioita ei ole vielä ehtinyt kehittyä.

Teemat
Julkaistu numerossa 2/2017

Biologiset lääkkeet psoriaasin hoidossa

Kelan tietojen mukaan vuonna 2015 yhteensä 1 111 potilasta sai korvausta psoriaasin biologisista hoidoista. Suomessa alle 1 % kaikista psoriaatikoista käyttää biologisia lääkkeitä, sillä suurimmalla osalla sairaus pysyy hallinnassa hyvällä paikallishoidolla ja tarvittaessa UV-valohoidolla.

Teemat
Julkaistu numerossa 2/2017

Nivelpsoriaasin biologinen lääkehoito

Psoriaasi on elimistön monimuotoinen, immunologinen tulehdustauti. Vaikka nivelpsoriaasiin liittyvät niveloireet ovat valtaosalla lieviä, tauti aiheuttaa kipua, rajoittaa toimintaa ja heikentää elämänlaatua. Biologiset lääkehoidot ovat mullistaneet nivelpsoriaasin hoidon.

Teemat
Julkaistu numerossa 2/2017

Vasta-aineet ovat muuttaneet kiinteiden syöpäkasvaimien hoitoa

Vasta-ainehoidot ovat monipuolistaneet syövän lääkehoitoa ja parantaneet monien syöpien hoitotuloksia. On tärkeää tunnistaa hoidoista hyötyvät potilaat varhain ja tarjota heille sopivan kestoinen hoitojakso oikeassa hoitovaiheessa.

Teemat
Julkaistu numerossa 2/2017

Biologisten lääkehoitojen valikoima kroonisissa tulehduksellisissa suolistosairauksissa laajenee

TNF-alfa-salpaajat ovat olleet jo vuosia keskeinen osa tulehduksellisen suolistosairauden hoitoa. Valmisteet eivät kuitenkaan tehoa kaikille, minkä vuoksi uusin mekanismein vaikuttavat integriiniestäjä vedolitsumabi ja interleukiinien 12 ja 23 salpaaja ustekinumabi ovat tervetulleita tulehduksellisten suolistosairauksien lääkevalikoimaan.

Teemat
Julkaistu numerossa 2/2017

MS-taudin lääkehoito on uudessa murroksessa

MS-taudin hoito mullistui 20 vuotta sitten ensimmäisten taudinkulkuun vaikuttavien biologisten lääkkeiden, beetainterferonien, tultua käyttöön. Merkittäviä uusia biologisia lääkevaihtoehtoja on viime vuosina tullut lisää saataville ja nyt on käynnissä uusi murros MS-taudin hoidossa. Jako ensi- ja toisen linjan hoitoihin on siirtymässä tautiaktiivisuuteen perustuvaan hoidon valintaan.

Teemat
Julkaistu numerossa 2/2017

Astman biologiset lääkehoidot

Astman biologisia lääkehoitoja ovat omalitsumabi, mepolitsumabi ja reslitsumabi. Omalitsumabi on tarkoitettu vaikean allergisen astman lisälääkkeeksi, mepolitsumabi ja reslitsumabi ovat anti-IL-5-lääkehoitoja vaikeaan eosinofiiliseen astmaan. Tarvitaan lisätietoa, jotta uusia lääkehoitoja voidaan kohdentaa kustannustehokkaasti.

Teemat
Julkaistu numerossa 2/2017

Terapeuttisten proteiinien immunogeenisyys

Ominaisuuksiensa ja tuotantotapansa vuoksi terapeuttiset proteiinit ovat lähes aina immunogeenisiä. Tämä on osoittautunut ongelmaksi tietyille lääkkeille ja edellyttää erityistä seurantaa, mahdollista estolääkitystä tai annoksen kasvattamista. Biosimilaarilääkkeiltä vaaditaan erityisiä immunogeenisyystutkimuksia. Ne ovat osoittaneet, että biosimilaarilääkkeet eivät ole alkuperäislääkkeitä immunogeenisempiä.

Teemat
Julkaistu numerossa 2/2017

Biosimilaarivalmisteet – varteenotettava vaihtoehto

Biologiset lääkkeet ovat tehokkaita mutta usein myös erittäin kalliita. Biosimilaarit, eli biologiset kaltaislääkkeet, on kehitetty samankaltaisiksi ja kliinisesti samanarvoisiksi viitevalmisteen kanssa. Ne tarjoavat kustannustehokkaita vaihtoehtoja alkuperäislääkkeille.

Teemat
Julkaistu numerossa 2/2017

Biosimilaarit ovat vaihtokelpoisia – pallo on nyt lääkkeen määrääjillä

Biosimilaarien vaihtokelpoisuus perustuu laajoissa analyyttisissä ja toiminnallisissa vertailukelpoisuustutkimuksissa osoitettuun samankaltaisuuteen sekä kliinisiin vaihtokelpoisuustutkimuksiin. Lääkekustannuksissa pitää säästää. Biosimilaarien käyttö vähentää tarvetta lisätä potilaiden omavastuuta tai rajoittaa uusien lääkkeiden käyttöä.

Teemat
Julkaistu numerossa 2/2017

Biosimilaarien säästöpotentiaali

Biosimilaarien käytöllä ja hintakilpailulla tavoitellaan kymmenien miljoonien eurojen säästöjä vuosittain.

Teemat
Julkaistu numerossa 2/2017

Fimea tarjoaa luotettavaa tietoa biosimilaareista

Biologiset lääkkeet eivät kuulu apteekeissa tapahtuvan geneerisen substituution eli lääkevaihdon piiriin. Siksi niitä ei vaihdeta apteekeissa hinnaltaan edullisempaan, terapeuttisesti vertailu- ja vaihtokelpoiseen valmisteeseen ilman lääkärin erillistä määräystä.