Teemat

Pääkirjoitukset
Julkaistu numerossa 4/2018

Asiantuntevaa palvelua kuluttajalle tuotteen luokittelusta riippumatta

Teemat
Julkaistu numerossa 4/2018

Minne menet, lasten lääkehoito?

Lasten lääke- ja sairaalahoito ovat muuttuneet merkittävästi viime vuosikymmeninä. Terveiden lasten kotisyntyiset infektiosairaudet ovat vähentyneet rokotusten myötä ja annettujen antibioottihoitojen pituudet ovat lyhentyneet. Tästä suotuisasta kehityksestä huolimatta lasten lääketutkimus tarvitsisi lisää resursseja, sillä lääkkeiden off label -käyttö on edelleen hyvin tavallista.

Teemat
Julkaistu numerossa 4/2018

Suomi mukana kansainvälisessä lastenlääketutkimuksessa

EU:n lastenlääkeasetus on luonut edellytyksiä sille, että lastenlääkevalikoima voi vastata paremmin lasten todellisia tarpeita. Tarvitsemme jatkossa kuitenkin enemmän lastenlääketutkimuksia. Ilman eri toimijoiden yhteistyötä ja toimivaa lastenlääketutkimusinfrastruktuuria se ei ole mahdollista.

Teemat
Julkaistu numerossa 4/2018

Lastenlääkeasetus toiminnassa – missä mennään?

EU:n lastenlääkeasetuksen (1901/2006) voimaantulosta vuonna 2007 on kulunut jo yli kymmenen vuotta. Tänä aikana markkinoille on tullut yli 200 lapsille tutkitusti sopivaa lääkevalmistetta joko aivan uusina myyntilupina tai uusina käyttöaiheina. Määrä kattaa lähes neljäsosan kaikista uusista, EU:n lääkemarkkinoille hyväksytyistä lääkkeistä. Fimea, ja sen edeltäjä Lääkelaitos, on ollut aktiivisesti mukana lastenlääkeasetuksen toimeenpanossa ja lapsille sopivien lääkkeiden arvioinnissa.

Teemat
Julkaistu numerossa 4/2018

Jos määräät lapselle lääkettä off label, kerro siitä

Lapsille määrätyistä lääkkeistä noin joka toinen on määrätty lääkkeen valmisteyhteenvedosta poikkeavalla tavalla eli off label. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä vähemmän tutkittuja lääkkeitä heille on tarjolla. Off label -käytössä lääkkeen tehosta ja turvallisuudesta ei kuitenkaan ole tarjolla viranomaisen vahvistamaa tietoa. Mitä voimme siis tehdä?

Teemat
Julkaistu numerossa 4/2018

D-vitamiinia lapsille – mitä tiedämme annosvastaavuudesta?

Elimistö tarvitsee D-vitamiinia muun muassa normaalin kasvun ja luuston terveyden ylläpitämiseksi. D-vitamiinilisän ihanteellinen annos on ollut viime aikoina vilkkaan tutkimuksen kohteena. Tuoreen tutkimusnäytön perusteella nykyiset suositukset pikkulasten D-vitamiinilisän tarpeesta ovat riittävät.

Teemat
Julkaistu numerossa 4/2018

Milloin probiootteja lapselle?

Tieteellisen tutkimusnäytön perusteella probioottien käyttöä voidaan suositella lasten ripulitautien hoitoon ja antibioottiripulin ehkäisyyn. On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että probioottien vaikutukset ovat kantakohtaisia. Tämänhetkinen probioottitutkimus on suuntautunut pitkäaikaissairauksien ehkäisyyn.

Teemat
Julkaistu numerossa 4/2018

Lasten yleisten loisten häätö

Kihomadot ja täit ovat lapsilla yleisesti esiintyviä loisia. Niiden häätöhoitoon on tarjolla sekä myyntiluvallisia että määräaikaisella erityisluvalla olevia lääkevalmisteita ja rekisteröintiä edellyttäviä lääkinnällisiä laitteita.

Teemat
Julkaistu numerossa 4/2018

Lapsen atooppisen ihottuman hyvä paikallishoito

Atooppisen ihottuman paikallishoidon tavoitteena on rauhoittaa kutina ja ihon tulehdus. Perusvoiteita käytetään jatkuvasti ja kortisonivoiteita toistuvina jaksoina. Keskivaikeassa ja vaikeassa atooppisessa ihottumassa voidaan päivittäisen hoidon rinnalla käyttää ylläpitohoitona takrolimuusivoidetta. Potilaan ja vanhempien hyvä ohjaus on hoidon onnistumisen kannalta tärkeää.

Teemat
Julkaistu numerossa 4/2018

Lasten itsehoidon lääkeneuvonta – huomioi ainakin nämä

Lasten itsehoitolääkitykset ovat monessa perheessä arkipäivää. Lääkityksiin voi kuitenkin liittyä myös ongelmia. Laadukkaalla lääkeneuvonnalla varmistetaan itselääkityksen tehokas ja turvallinen toteutuminen.

Teemat
Julkaistu numerossa 4/2018

Kuinka huomioida lapsen ikä ja kehitysvaihe lääkeneuvonnassa?

Lapsi kannattaa ottaa aina mukaan keskusteluun, kun on kyse hänen lääkkeestään. Lääkkeistä keskustellessa täytyy kuitenkin huomioida, että lapsen ajattelu on laadullisesti erilaista kuin aikuisen – ja ajattelu kehittyy lapsuuden ajan.

Teemat
Julkaistu numerossa 4/2018

Parasetamoli lasten lääkinnässä

Parasetamolin käytöstä on kokemusta yli 60 vuoden ajalta lasten kuumeen ja kivun hoidossa. Parasetamolin farmakokinetiikka on erilainen vastasyntyneillä ja pienillä lapsilla kuin aikuisilla, mikä on huomioitava hoidossa.