Teemat

Pääkirjoitukset
Julkaistu numerossa 2/2018

Digitalisaatio ei poista asiantuntemuksen tarvetta – päinvastoin?

Teemat
Julkaistu numerossa 2/2018

Data ja tekoäly muuttavat lääkealaa – olemmeko valmiita?

Parhaimmillaan big data ja sitä louhiva tekoäly yhdessä mahdollistavat yksilöllisempää ja järkevämpää lääkehoitoa kaikille. Tämä toteutuu kuitenkin vain, jos laadukasta dataa on ylipäänsä saatavilla, jos osaamme tulkita dataa analysoivan tekoälyn suosituksia kriittisesti ja jos lopulta myös toimimme tulkintamme mukaisesti.

Teemat
Julkaistu numerossa 2/2018

Big data lääkeviranomaisen silmin

Big data on megatrendi, jonka avaamat mahdollisuudet eivät ole jääneet huomaamatta myöskään lääkealalla. Valtavat tietomäärät, monenkirjavat tietolähteet, vaativa analytiikka ja tulosten tulkinta haastavat myös lääkeregulaatiota. Big datan mahdollisuuksia ei kuitenkaan kannata jättää käyttämättä.

Teemat
Julkaistu numerossa 2/2018

Miten edistää lääkehuollon ja lääkehoidon digitalisaatiota?

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiatyössä ja lainsäädännön uudistamisessa sähköiset palvelut, tietojen hyödyntäminen ja digitalisaatio ovat olleet jo pitkään avainsanoja. Sähköinen lääkemääräys on tästä esimerkki. Mutta voidaanko pelkällä strategiatyöllä, lainsäädännöllä ja ohjauksella edistää digitalisaatiota? Mitä muuta tarvitaan?

Teemat
Julkaistu numerossa 2/2018

Potilaan ääni terveydenhuollon digitalisoituessa

Digitaalisuus motivoi potilaita omahoitoon, kun sovellukset ovat helppokäyttöisiä ja mahdollistavat kommunikaation potilaan ja hoitotahon välillä. Kertyvän tiedon tulee olla ajantasaisesti myös potilaiden käytettävissä.

Teemat
Julkaistu numerossa 2/2018

Asiakas nousee terveystietonsa hallitsijaksi

Mitäpä, jos voisimme itse päättää, millaisiin sovelluksiin tietojamme käytetään? Entä jos potilas itse vastaisikin sairautensa ja lääkehoitonsa seurannasta digipalvelujen avulla?

Teemat
Julkaistu numerossa 2/2018

Valtakunnalliset Kanta-palvelut lääkehuollon digitalisaation tukena

Kanta-palveluista löytyy tietoa kaikista Suomen apteekeista toimitetuista avohoidon lääkkeistä, terveydenhuollon avo- ja osastohoidon aikana tehdyistä lääkityspäätöksistä sekä pian myös potilaiden tuottamana tietoa esimerkiksi itsehoitolääkkeiden käytöstä. Kaikkia Kanta-palveluiden mahdollisuuksia ei kuitenkaan ole vielä hyödynnetty.

Teemat
Julkaistu numerossa 2/2018

Kansalliset rekisteritiedot lääke-epidemiologisen tutkimuksen perustana

Korkealaatuisten kansallisten rekistereiden avulla voidaan tutkia lääkkeiden käyttöä ja esimerkiksi siihen liittyviä haittatapahtumia. Tietojen hyödyntämiseen, mallintamiseen, analysointiin ja tulosten tulkintaan liittyy useita haasteita, jotka voidaan kuitenkin pääsääntöisesti välttää, jos ongelmista ollaan tietoisia ja aineistoja osataan käyttää riittävän kriittisellä tavalla.

Teemat
Julkaistu numerossa 2/2018

Tietoaltaan avulla kohti laadukasta ja kustannustehokasta lääkehoitoa

Tietoallas sopii suurten tietomäärien yhdistämiseen. Sen avulla pääsemme analysoimaan laajoja aineistoja ja voimme löytää harvinaisiakin säännönmukaisuuksia. Tekniikka on aidosti uutta, ja tekoäly auttaa ammattilaista päätöksenteossa. Tiedon avulla kansalaiset saavat tehokkaampaa ja turvallisempaa yksilöllistä lääkehoitoa.

Teemat
Julkaistu numerossa 2/2018

Genomitieto, funktionaalinen lääketestaus ja koneoppiminen yksilöllisen lääkehoidon työkaluna

Geenitasolla syövät ovat varsin epäyhtenäisiä. Syövän yksilöllisen lääkehoidon tavoitteena on syövän aiheuttaneen virheellisen geenin tai geenien tunnistaminen ja sopivan täsmälääkityksen valitseminen. Tähän saadaan apua genomitietoa, funktionaalista lääketestausta ja koneoppimista yhdistämällä.