Uutta lääkkeistä

Uutta lääkkeistä
Vain verkossa
Julkaistu numerossa 2/2013

Uutta lääkkeistä: Bromelaiinilla rikastettu proteolyyttisten entsyymien konsentraatti

NexoBrid-geeliä käytetään kirurgisen puhdistuksen vaihtoehtona karstan poistoon aikuisille, joilla on syviä toisen ja kolmannen asteen palovammoja. Kyseessä on proteolyyttinen entsyymiliuos, jonka tärkein aineosa on ananaskasvin varresta saatava bromelaiini.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 2/2013

Aflibersepti

Eylea 40 mg/ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä ruiskussa, Bayer Pharma AG Aflibersepti on ruiskeena silmän sisään annettava valmiste, jota käytetään aikuisten silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan liittyvien verisuonten epänormaalien uudissuonten hoitoon. Eylea voi auttaa vakauttamaan ja monissa tapauksissa myös parantamaan silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan liittyvää näönmenetystä.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 2/2013

Peglotikaasi

Krystexxa 8 mg konsentraatti infuusioliuosta varten, Savient Pharma Ireland Limited Peglotikaasi on uusi lääke vaikean, kroonisen, huonosti hoitoon reagoivan kihdin hoitoon. Peglotikaasia annetaan laskimonsisäisenä infuusiona 2 viikon välein. Mahdollisten vakavien haittavaikutusten, anafylaksian ja infuusioreaktioiden, vuoksi hoito vaatii esilääkityksen ja seurantaa. Vasta-aineiden muodostuminen voi heikentää lääkkeen tehoa.

Uutta lääkkeistä
Vain verkossa
Julkaistu numerossa 1/2013

Uutta lääkkeistä: B-ryhmän meningokokkirokote

Bexsero on ensimmäinen rokote B-ryhmän meningokokki-infektioiden ehkäisyyn. Bexsero-rokote on tarkoitettu 2 kuukauden iästä lähtien aktiiviseen immunisaatioon B-ryhmän N. meningitidis -bakteerin aiheuttamaa invasiivista meningokokkisairautta vastaan.

Uutta lääkkeistä
Vain verkossa
Julkaistu numerossa 1/2013

Uutta lääkkeistä: Aflibersepti

Aflibersepti on verisuonten uudiskasvua estävä lääke, jota käytetään levinneen perä- ja paksusuolisyövän hoitoon yhdessä irinotekaania, 5-fluorourasiilia ja foliinihappoa sisältävän solunsalpaajahoidon (FOLFIRI) kanssa.

Uutta lääkkeistä
Vain verkossa
Julkaistu numerossa 1/2013

Uutta lääkkeistä: Degludekinsuliini

Degludekinsuliini on uusi perusinsuliinina käytettävä pitkävaikutteinen insuliinianalogi. Esitäytetystä kynästä on kaksi eri vahvuutta, ja annoslaskuri näyttää yksikköjen määrän vahvuudesta riippumatta. Potilaita on neuvottava tarkistamaan insuliinin nimilippu aina ennen pistämistä, jos heillä on käytössään useita insuliinivalmisteita.

Uutta lääkkeistä
Vain verkossa
Julkaistu numerossa 1/2013

Uutta lääkkeistä: Degludekinsuliini/aspartinsuliini

Ryzodeg on degludekperusinsuliinin ja pikavaikutteisen aspartateriainsuliinin sekoitus suhteessa 70/30. Sitä voidaan käyttää sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabeteksen hoitoon, ja sitä pistetään kerran tai kaksi kertaa vuorokaudessa pääaterioiden yhteydessä.

Uutta lääkkeistä
Vain verkossa
Julkaistu numerossa 1/2013

Uutta lääkkeistä: Florbetapiiri

Florbetapiiria [18F] sisältävä Amyvid on positroniemissiotomografiassa (PET) käytettävä radiofarmaseuttinen valmiste, joka on tarkoitettu Alzheimerin taudin diagnostiikkaan yhdessä kliinisen arvion kanssa. Valmisteen avulla kuvannetaan aivojen neuriittisten beeta-amyloidiplakkien tiheyttä. Negatiivinen kuvantamistulos ei sovi Alzheimerin tautiin.

Uutta lääkkeistä
Vain verkossa
Julkaistu numerossa 1/2013

Uutta lääkkeistä: Mirabegroni

Mirabegroni on yliaktiivisen virtsarakon oireenmukaiseen hoitoon tarkoitettu lääkeaine, jonka vaikutusmekanismi poikkeaa antikolinergisistä virtsatiespasmolyyteistä. Siten myös sen haittavaikutusprofiili on erilainen. Lääkettä otetaan suun kautta yksi 50 mg:n tabletti vuorokaudessa.

Uutta lääkkeistä
Vain verkossa
Julkaistu numerossa 1/2013

Uutta lääkkeistä: Nalmefeeni

Nalmefeenia sisältävä Selincro on tarkoitettu alkoholinkäytön vähentämiseen alkoholiriippuvaisille potilaille yhdistettynä jatkuvaan psykososiaaliseen tukeen. Lääkkeen käyttö voidaan aloittaa, jos korkean riskin alkoholinkäyttö jatkuu edelleen kahden viikon kuluttua potilaan alkuarviosta. Opioidien käyttö on nalmefeenin vasta-aihe.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2013

Uutta lääkkeistä: Alipogeenitiparvoveekki

Glybera on ensimmäinen EU:ssa markkinoille tullut geeniterapiavalmiste. Sitä käytetään familiaalisen lipoproteiinilipaasin (LPL:n) puutoksen hoitoon potilaille, joilla on ollut vaikeita tai useita haimatulehduksia ruokavalion rasvarajoituksesta huolimatta.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 1/2013

Uutta lääkkeistä: Teduglutidi

Revestive on ensimmäinen lääkevalmiste lyhytsuolioireyhtymän hoitoon. Vaikuttava aine teduglutidi on ihmisen glukagonin kaltaisen peptidi 2:n analogi. Revestiveä käytetään ihonalaisena injektiona aikuispotilaille edistämään ravintoaineiden ja nesteiden imeytymistä suolistosta.

Uutta lääkkeistä
Vain verkossa
Julkaistu numerossa 4/2012

Perampaneeli

Epilepsialääke Fycompa on tarkoitettu paikallisalkuisten (toissijaisesti yleistyvien tai yleistymättömien) kohtausten liitännäishoitoon. Potilaan hoitovastetta pitää tarkkailla erityisesti silloin, kun samanaikaisesti otettava indusoimaton epilepsialääke vaihdetaan CYP3A-entsyymiä indusoivaan lääkevalmisteeseen ja päinvastoin.

Uutta lääkkeistä
Vain verkossa
Julkaistu numerossa 4/2012

Ruksolitinibi

Jakavi on tarkoitettu primaarista myelofibroosia (krooninen idiopaattinen myelofibroosi) ja polysytemia veran tai essentiellin trombosytoosin jälkeistä myelofibroosia sairastavien aikuispotilaiden oireiden tai sairauteen liittyvän splenomegalian hoitoon. Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat trombosytopenia, anemia sekä neutropenia.

Uutta lääkkeistä
Vain verkossa
Julkaistu numerossa 4/2012

Kritsotinibi

Xalkori on tarkoitettu aikuisille aiemmin hoidetun, edenneen, ei-pienisoluisen keuhkosyövän (NSCLC:n) hoitoon, kun kasvain on positiivinen anaplastisen lymfoomakinaasin (ALK) suhteen. ALK-määritys on tehtävä kasvaimesta asianmukaista menetelmää käyttäen. Lisätietoja tarvitaan vielä sekä lääkkeen tehosta että turvallisuudesta.

Uutta lääkkeistä
Vain verkossa
Julkaistu numerossa 4/2012

Cannabis sativa L.

Sativex on Suomessa ensimmäinen myyntiluvan saanut kannabisvalmiste. Suusumutetta käytetään kohtalaisesta tai vaikea-asteisesta multippeliskleroosista (MS-taudista) johtuvan lihasspastisuuden oireiden lievittämiseen potilaille, joiden kohdalla ei ole saavutettu riittävää hoitovastetta muilla spastisuutta estävillä lääkkeillä.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 4/2012

Pasireotidi

Signifor on injektiona ihon alle annettava somatostatiinianalogi, jota käytetään Cushingin taudin hoitoon. Pasireotidi sitoutuu ACTH-hormonia erittävien adenoomien somatostatiinireseptoreihin, jolloin ACTH:n eritys estyy ja lisämunuaisten kortisolineritys vähenee.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 4/2012

Piksantroni

Piksantroni on tarkoitettu useaan kertaan uusiutuneen tai hoitoresistentin, aggressiivisen B-soluisen non-Hodgkin-lymfooman (NHL) hoitoon ainoana lääkkeenä (monoterapia). Lääkkeen yleisimmät haittavaikutukset ovat neutropenia sekä anemia.

Uutta lääkkeistä
Julkaistu numerossa 4/2012

Vandetanibi

Vandetanibi pidentää leikkaushoidon ulkopuolella olevien, sekä aggressiivista että oireista medullaarista kilpirauhaskarsinoomaa sairastavien potilaiden elinikää. Vandetanibilla on huomattavia sydämeen kohdistuvia haittavaikutuksia. Siitä voi olla vähemmän hyötyä potilaille, joilla ei ole RET-mutaatiota.

Uutta lääkkeistä
Vain verkossa
Julkaistu numerossa 3/2012

Uutta lääkkeistä: Ferumoksitoli

Rienso on laskimoon injektiona annettava rautavalmiste, jota käytetään kroonista munuaistautia sairastavien aikuisten raudanpuuteanemian hoitoon. Ferumoksitoli nostaa aneemisten munuaispotilaiden veren hemoglobiini- ja ferritiinipitoisuuksia merkittävästi suun kautta otettavaa rautavalmistetta tehokkaammin.