Författare

Specialisten i detta nummer Specialisten i detta nummer

Olli Tenhunen

Olli Tenhunen

Med.dr, specialist i cancersjukdomar
Överläkare, Fimea

Andra författare från Fimea Andra författare från Fimea

Sinikka Rajaniemi

Sinikka Rajaniemi

Överdirektör, Fimea

Päivi Ruokoniemi

Päivi Ruokoniemi

Med.dr, specialistläkare i klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling
Överläkare, Fimea

Tiia Talvitie

Tiia Talvitie

FM
Informatör, Fimea