Nummer 4/2016

Sällsynta sjukdomar

Detta nummer av Sic! behandlar läkemedelsbehandling av sällsynta sjukdomar och nuläget för läkemedelsutvecklingen. Dessutom  belyses verksamheten i enheter för sällsynta sjukdomar och nätverksbildning i Finland.

Författare

Innehållspresentatör Innehållspresentatör

Karri Penttilä

Karri Penttilä

Karri Penttilä
Med dr., specialistläkare i invärtesmedicin och klinisk hematologi
Överläkare, Fimea
Medlem i kommittén för särläkemedel (COMP)

Innehållspresentatör Innehållspresentatör

Liisa Näveri

Liisa Näveri

Liisa Näveri
Enhetschef, Fimea