Publicerad i nummer 2/2017
Teman

En besparingspotential av biosimilarer

Med användning av biosimilarer och priskonkurrens strävar vi efter besparingar på tiotals miljoner euro per år.

Piia Rannanheimo

Piia Rannanheimo

Provisor
Farmakoekonom, Fimea

Vesa Kiviniemi

Vesa Kiviniemi

FL
Utvärderingschef, Fimea

Tuomas Oravilahti

Tuomas Oravilahti

FM, provisor
Farmakoekonom, Fimea