Ex tempore
Finns på internet

Silvervatten lovar mycket – Vilken är sanningen?

På internet marknadsförs silvervatten mot många besvär – till och med för behandling och förebyggande av kroniska sjukdomar. Konsumenterna har tagit löftena till sig och använder produkten också i strid med rekommendationerna.

Fimeas verksamhet
Finns på internet

Biverkningar av vacciner ska anmälas till Fimea

Biverkningar av vacciner ska anmälas till Fimea fr.o.m. 1.3.2017. Anmälan görs med Fimeas blankett för anmälan av läkemedelsbiverkningar. THL ansvarar även i fortsättningen för det nationella vaccineringsprogrammet.

Läkemedelsbiverkningar
Finns på internet

Biverkningar av läkemedel märkta med en svart triangel med spetsen nedåt övervakas särskilt noggrant

Du känner igen läkemedel som är föremål för utökad övervakning på den svarta triangeln med spetsen nedåt i produktuppgifterna. Syftet med utökad övervakning är att effektivt få information om nya preparat och tidigare okända biverkningar. Anställda inom hälso- och sjukvården och patienter uppmanas meddela om misstänkta biverkningar särskilt hos läkemedel som är under utökad övervakning.

Fimeas verksamhet
Finns på internet

Vid undantagssituationer säkerställs läkemedelsbehandling genom specialtillstånd

Specialtillståndet är ett av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea beviljat tillstånd att överlåta till konsumtion ett läkemedelspreparat som inte är tillgängligt i Finland med försäljningstillstånd. Syftet med specialtillståndsförfarandet är att säkerställa tillgången till läkemedel och trygga patientens läkemedelsbehandling i undantagssituationer.

Teman
Finns på internet

Utveckling av läkemedelsbehandlingar av cancer kräver en dialog inom hela sektorn

Målsökande läkemedel och individualisering leder småningom till en omvälvning inom läkemedelsbehandlingen av cancer. Professor Kimmo Porkka säger dock att en bestående förändring kräver diskussion om ändamålsenliga forskningsmål och skäliga priser.