Nummer 1/2015

Felaktig användning av läkemedel

Tema i detta nummer av Sic! är felaktig användning av läkemedel.
 

Författare

Specialisten i detta nummer Specialisten i detta nummer

Pauliina Ikäheimo

Pauliina Ikäheimo

Lic. Med.
Överläkare, Fimea

Andra författare från Fimea Andra författare från Fimea

Sinikka Rajaniemi

Sinikka Rajaniemi

Överdirektör, Fimea