Teman

Ledare
Publicerad i nummer 1/2018

Klok framförhållning kräver upplyst samarbete

Teman
Publicerad i nummer 1/2018

Den bästa behandlingen av njursvikt är effektiv profylax

Kronisk njursvikt ökar i snabb takt i Finland. En av de viktigaste orsakerna till detta är att metabolt syndrom är så vanligt och att befolkningen blir allt äldre. I praktiken finns det inga selektiva läkemedel för behandling av njursvikt och därför är det viktigt med bra behandling för de väsentligaste riskfaktorerna.