Teman

Ledare
Publicerad i nummer 4/2018

Sakkunnig service till konsumenten oberoende av produkternas klassificering

Teman
Publicerad i nummer 4/2018

Vart är läkemedelsbehandlingen av barn på väg?

Läkemedelsbehandling och sjukhusvård för barn har förändrats betydligt under de senare årtiondena. De samhällsförvärvade infektionssjukdomarna hos friska barn har minskat tack vare vaccinationer och antibiotikabehandlingarna har blivit kortare. Trots denna positiva trend behöver forskningen i läkemedel för barn ökade resurser, eftersom off label-användningen av läkemedel fortfarande är mycket vanlig.