Teman

Ledare
Publicerad i nummer 3/2018

Hälsoteknologin närmar sig läkemedelsområdet

Teman
Publicerad i nummer 3/2018

Känn hälsoteknologin – ibruktagande kräver tillsyn

Hälsoteknologin producerar lösningar som används i förebyggandet av sjukdomar och deras behandling. De används av patienterna själva eller av den hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar dem. Produkterna och tjänsterna måste vara säkra för patienter och övriga användare av apparater eller tillämpningar.