Teman

Ledare
Publicerad i nummer 2/2017

Biologiska läkemedel och hälso- och sjukvården – svansen viftar på hunden?

Teman
Publicerad i nummer 2/2017

Vad är biologiska läkemedel?

Biologiska läkemedel, i synnerhet de monoklonala antikropparna, är numera vardag i behandlingen av flera tidigare svårbehandlade sjukdomar. De biologiska läkemedlen är den snabbast växande gruppen läkemedel, och användningen av dem är förknippad med betydande hälsoekonomiska effekter.

Teman
Publicerad i nummer 2/2017

Biosimilarpreparat – ett beaktansvärt alternativ

Biologiska läkemedel är effektiva, men ofta också mycket dyra. Biosimilarerna har utvecklats till att vara likartade och kliniskt likvärdiga med referenspreparatet. De erbjuder kostnadseffektiva alternativ till originalläkemedlen.

Teman
Publicerad i nummer 2/2017

En besparingspotential av biosimilarer

Med användning av biosimilarer och priskonkurrens strävar vi efter besparingar på tiotals miljoner euro per år.

Teman
Publicerad i nummer 2/2017

Fimea erbjuder tillförlitlig information om biosimilarer

Biologiska läkemedel omfattas inte av generisk substition, utbyte av läkemedel, på apoteken. Därför byts de inte ut mot ett förmånligare, terapeutiskt jämförbart och utbytbart preparat på apoteken utan separat förskrivning av en läkare.

Ex tempore
Publicerad i nummer 2/2017

Utveckling inom läkemedelsbehandlingen som revolutionerar kliniken

Ledgångsreumatism är den vanligaste inflammatoriska ledsjukdomen i Finland. På hundra år har behandlingen revolutionerats. Effektiv läkemedelsbehandling och interprofessionell teamvård har en central position i behandlingen av sjukdomen. Största delen av dem som insjuknar kan idag leva ett normalt liv. Det är numera sällsynt att ledgångsreumatism leder till svår invaliditet.