Teman

Ledare
Publicerad i nummer 1/2017

Sic! önskar sina läsare ett gott jubileumsår för Finlands självständighet

Teman
Publicerad i nummer 1/2017

Fokus på allmänna hälsoproblem hos kvinnor och män

Problem som hänför sig till gynekologins och urologins område är allmänna. Exempelvis förhindrande av graviditet berör nästan alla i något skede av livet.

Teman
Publicerad i nummer 1/2017

Behandling av erektionsstörning

Erektionsstörning är ett allmänt symtom. Erektionsstörning kan vara ett förebud om artärsjukdom och män som har erektionsstörning borde förutom effektiv läkemedelsbehandling även undersökas noggrannare i synnerhet med tanke på risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Läkemedelsbiverkningar
Publicerad i nummer 1/2017

Nya rön om risk för ventrombos som p-piller orsakar

Ventromboser i samband med användning av kombinationspreventivpiller, särskilt så kallade fjärde generationens preparat som innehåller etinylestradiol och drospirenon, dryftades allmänt i nyheterna 2013. Europeiska läkemedelsmyndigheten gjorde en omfattande utredning av säkerheten hos kombinationspreventivpreparat och Fimea informerade mer om risken för blodpropp.

Ex tempore
Publicerad i nummer 1/2017

Minnen från läkemedelstillsynen i Finland

Läkemedelstillsynen i Finland befann sig i barnskorna ännu före 1960-talet. Talidomidkatastrofen påskyndande utvecklingen av den moderna läkemedelstillsynen i Finland och i övriga världen. Mauno Airaksinen och Erkki Palva har följt med utvecklingen av läkemedelstillsynen ända från dess uppkomst till våra dagar.