Redaktion

Förfrågningar och redaktion: tilaukset@fimea.fi

Respons: sic@fimea.fi

Ansvarig huvudredaktör Eija Pelkonen

Medicinsk huvudredaktör Päivi Ruokoniemi

Kommunikation Minna Takaloeskola

Redaktionssekreterare, webbtidskriften Riitta Vuorela

Webbtidskriften Petra Nylund

Redaktionens sekreterare Pirkko Ervasti

Redaktionsrådet:

Pia Annunen, Tiina Asikainen, Irmeli Happonen, Esa Heinonen, Marjo-Riitta Helle, Pirjo Inki, Sari Koski, Teija Laakso, Tuomo Lapveteläinen, Eeva Leinonen, Liisa Näveri, Tiina Palomäki, Maija Pihlajamäki, Piia Rannanheimo, Jukka Sallinen, Pekka Suhonen, Kirsti Villikka

Utgivare

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Postadress: PB 55, 00034 FIMEA

Telefonväxel: 029 522 3341

registratur@fimea.fi

fornamn.efternamn@fimea.fi

www.fimea.fi