Julkaistu numerossa 1/2012

Kaikki itsehoitolääkkeet eivät ole turvallisia raskauden ja imetyksen aikana

Teemat

Kaikki itsehoitolääkkeet eivät ole turvallisia raskauden ja imetyksen aikana

Sikiölle haitallinen lääkealtistus voi ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana aiheuttaa epämuodostumia ja myöhemmässä raskauden vaiheessa toiminnallisia ongelmia. Valtaosa itsehoitolääkkeistä on käyttökelpoisia raskauden ja imetyksen aikana, mutta osa lääkkeistä voi erityisesti toistuvassa käytössä olla sikiön kehitykselle tai imeväiselle haitallisia.

Puolet suomalaisista raskaana olevista naisista käyttää ainakin yhtä reseptilääkettä raskauden aikana. Itsehoitolääkkeiden raskauden aikaisesta käytöstä ei Suomessa ole tehty kattavaa tutkimusta, mutta se on todennäköisesti huomattavasti yleisempää kuin reseptilääkkeiden käyttö.

Monet raskauden aikana tapahtuvat fyysiset muutokset voivat aiheuttaa hoitoa vaativia oireita, kuten närästystä, ummetusta tai nenän tukkoisuutta. Itsehoitolääkkeitä pidetään yleisesti suhteellisen turvallisina, mutta osalla niistä voi toistuvasti käytettynä olla haitallisia vaikutuksia kehittyvään sikiöön. Kaikista itsehoitolääkkeistä ei ole tehty kattavia tutkimuksia raskauden aikaisen käytön turvallisuudesta. Siksi myös itsehoitolääkkeiden raskauden aikaiselle käytölle tulee olla selkeä peruste.

Valtaosa lääkkeistä kulkeutuu rintamaitoon. Imetyksen aikaiseen lääkkeen käyttöön liittyvät haitat ovat todennäköisempiä alle kuukauden ikäisellä imeväisellä, jolla lääkeainemetabolia on vielä kehittymätön ja munuaiseritys toimii vajavaisesti. Lyhytaikainen altistuminen lääkkeelle rintamaidon kautta aiheuttaa kuitenkin harvoin ongelmia.

Taulukkoon 1 on kerätty tavallisten oireiden ja tilojen hoitoon käytettäviä lääkkeitä. Siinä annetaan suosituksia niiden soveltuvuudesta raskauden ja imetyksen aikaiseen käyttöön.

Tavallisia oireita ja sairauksia

Kipu- ja kuumelääkkeiden käyttöön harkintaa

Korkea kuume (yli 38,5 astetta) alkuraskaudessa voi lisätä sikiövaurion riskiä, ja kuumeen alentamiseen tulisi ensisijaisesti käyttää parasetamolia. Parasetamolin raskauden aikainen käyttö ei lisää epämuodostumariskiä tai perinataalivaiheen ongelmia, eikä epäiltyä yhteyttä lapsuusiän astmaan tai piilokiveksisyyden riskiin ole varmistettu.

Tulehduskipulääkkeistä ibuprofeenista on eniten alkuraskauden aikaista kokemusta, eikä erityistä riskiä sikiön kannalta ole tullut esiin. Tulehduskipulääkkeiden raskauden aikaiseen käyttöön liittyy kuitenkin rajoituksia (Taulukko 1).

Mitä itsehoitolääkkeitä tulisi välttää?

Asetyylisalisyylihappo (ASA) ei kuulu raskauden aikaiseen peruslääkevalikoimaan kivun tai kuumeen hoidossa käytettävin annoksin. Vaikka alkuraskauden aikaiseen käyttöön liittyvää epämuodostumariskin lisääntymistä ei ole vakuuttavasti osoitettu, kolmannen raskauskolmanneksen aikaiseen käyttöön liittyy tulehduskipulääkkeiden tavoin riski oikovirtauskanavan ennenaikaisesta sulkeutumisesta. Käyttö lähellä synnytysajankohtaa voi myös lisätä synnytykseen liittyvää verenvuotovaaraa sekä äidissä että sikiössä.

Allergiaoireiden hoidossa pseudoefedriiniä sisältäviä valmisteita tulee välttää raskauden ja imetyksen aikana (Taulukko 1). Ripulin hoitoon käytettävistä lääkkeistä loperamidista kertynyt kokemus sikiön riskin osalta on ristiriitaista, ja alkuraskauden aikana toistuva käyttö tulisi rajata vain hankalien tilanteiden hoitoon.

Laihduttaminen ja laihdutuslääkkeiden käyttö on vasta-aiheista sekä raskauden että imetyksen aikana. Voimakas painonpudotus alkuraskaudessa on yksittäisissä tutkimuksissa liitetty epämuodostumariskiin. Laihdutuslääkkeiden (orlistaatti) käyttö tulisikin lopettaa viimeistään raskauden suunnitteluvaiheessa.

Foolihappo tärkeä muistaa

Neuvola huolehtii raskauden aikaisesta rauta- ja D-vitamiinilisän ohjeistuksesta. Foolihappolisän käyttö on kuitenkin tärkeä aloittaa jo raskauden suunnitteluvaiheessa. Riittävän foolihapon saannin on kiistatta osoitettu vähentävän riskiä hermostoputken sulkeutumishäiriön osalta. Normaaliraskauksissa annossuositus on 0,4mg/ vrk, riskiraskauksissa suurempi.

Henkilöesittely Heli Malm

Heli Malm

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
Teratologinen tietopalvelu, HUSLAB