SIC! Lääketietoa Fimeasta

Julkaistu numerossa 1/2014

Kaksikielistä lääkekasvatussivustoa käytetään jo apteekkiharjoittelussa

Fimean toiminta

Kaksikielistä lääkekasvatussivustoa käytetään jo apteekkiharjoittelussa

[Lataa PDF]

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ylläpitämälle lääkekasvatussivustolle lisättiin viime syksynä uusia opiskelukokonaisuuksia, ja tämän vuoden tammikuussa siitä julkaistiin ruotsinkielinen versio. Kevään aikana muun muassa Åbo Akademin farmasian opiskelijat pääsevät hyödyntämään sivuston antia lääkekasvatustunneillaan.

Lääkeinformaatioverkostolla ja farmasian opiskelijoilla on meneillään yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena on edistää ja lisätä apteekkien ja koulujen paikallista yhteistyötä lääkekasvatuksessa. Opiskelijat pitävät kouluissa lääkekasvatustunteja osana apteekkiharjoitteluaan. Opetuksessaan he hyödyntävät Fimean lääkekasvatussivuston (www.laakekasvatus.fi) materiaaleja.

Projektin aikana kerätään kokemuksia lääkekasvatustuntien pitämisestä niin apteekin vastuuhenkilöiltä, opiskelijoilta kuin opettajiltakin. Lisäksi selvitetään lääkekasvatussivustolla olevan materiaalin soveltuvuutta terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön oppituntien pitämisessä. Kerätyn palautteen pohjalta sivustolle kehitetään tarvittaessa ammattilaisille suunnattua materiaalia ja ohjeistusta. Tällä tavoin materiaali on jatkossa entistä paremmin myös terveydenhuollon ammattilaisten hyödynnettävissä. Apteekkeja kannustetaankin jatkamaan paikallista ja säännöllistä yhteistyötä koulujen kanssa.

Yhteistyöprojektissa ovat Fimean lisäksi mukana Suomen Apteekkariliitto, Suomen Farmasialiitto, Yliopiston Apteekki, Itä-Suomen yliopiston apteekki sekä Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Åbo Akademi. Projekti on osa lääkeinformaatioverkoston toimintaa ja toteuttaa kansallista lääkeinformaatiostrategiaa.

Suomenkielisillä sivuilla uusia opintokokonaisuuksia

Lääkekasvatussivusto julkaistiin suomeksi tammikuussa 2013, ja sitä on kehitetty koko ajan. Suomenkielisille sivuille on lisätty jo neljä uutta opintokokonaisuutta: korvatulehduksen hoito, flunssan hoito ja luotettavan tiedon arviointi, kyyn purema sekä lääkkeiden oikeanlainen käyttö päänsäryn ja migreenin hoidossa. Nämä tulevat kevään aikana myös ruotsinkielisille sivuille.

Opintokokonaisuudet pohjautuvat SSI-opetuksen (socio-scientific issues) periaatteisiin. SSI-opetus on luonnontieteiden parissa kehitetty opetuksellinen lähestymistapa, jossa oppisisällöt linkitetään oppilaan arkielämään sekä sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiin.

SSI-opetukseen pohjautuvat kokonaisuudet tukevat hyvin koulujen lääkekasvatukselle asetettuja tavoitteita. Ne motivoivat lapsia ja nuoria lääkkeiden oikean käytön opiskeluun, aktiiviseen tiedonhankintaan ja päätöksentekotaitoihin, joita tarvitaan lääkkeiden oikeassa käytössä. Opintokokonaisuudet on tuotettu yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston tutkijoiden kanssa.

"Opintokokonaisuudet pohjautuvat SSI-opetuksen periaatteisiin."

Runsaasti tietoa lääkkeiden oikeasta käytöstä ja tehtäväkokonaisuuksia eri kohderyhmille

Peruskoulujen opettajille suunnatun lääkekasvatussivuston tavoitteena on auttaa opettajia lääkkeiden tarkoituksenmukaisen käytön perusasioiden opettamisessa. Lääkekasvatus eli lääkkeiden oikean käytön opettaminen sisältyy peruskoulujen opetussuunnitelmissa ympäristö- ja luonnontiedon sekä terveystiedon oppiaineisiin. Aihe sopii myös opetettavaksi yhdistettynä moniin muihin oppiaineisiin, kuten biologiaan, kemiaan ja kotitalouteen.

Sivustolta löytyy runsaasti tietoa lääkkeiden oikeasta käytöstä, lasten sairauksista ja niiden hoidosta. Käytettävissä on myös valmiita opiskelukokonaisuuksia ja tehtäviä eri-ikäisille lapsille sekä nuorille.

Myös vanhemmat ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat hyödyntää lääkekasvatussivuston sisältöjä. Koulujen lääkekasvatus nähdään yhtenä keinona väestön terveyden lukutaidon edistämisessä. Lääkkeiden tarkoituksenmukaisen käytön opettaminen on myös yksi osa lääkkeiden väärinkäytön ehkäisyä.

Hannu Konttisen luoma kuvitus nähdään myös ruotsinkielisellä lääkekasvatussivustolla. Ihastusta herättänyt kuvitus on käännetty tekstiosiltaan ruotsiksi, ja hahmotkin ovat saaneet ruotsinkieliset nimet.

Henkilöesittely Katri Hämeen-Anttila

Katri Hämeen-Anttila

Katri Hämeen-Anttila

FaT, dosentti
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Fimea

Henkilöesittely Seija Rytkönen

Seija Rytkönen

Seija Rytkönen

Medianomi (AMK)
Verkkotiedottaja, Fimea