Julkaistu numerossa 1/2015

Apteekit estävät lääkkeiden väärää käyttöä

Teemat

Apteekit estävät lääkkeiden väärää käyttöä

[Lataa PDF]

Lääkkeiden väärään käyttöön – tahattomaan tai tahalliseen – törmätään apteekeissa päivittäin. Asiantuntemus ja työkalut sen estämiseen ovat onneksi kunnossa.

Apteekeissa havaitaan ja puututaan päivittäin tapauksiin, joissa lääkettä käytetään väärin joko tahattomasti tai tahallisesti. Lääkkeitä voidaan esimerkiksi käyttää väärään käyttötarkoitukseen, turhaan, päällekkäin tai liian suurella tai pienellä annoksella, ja tilapäiseen käyttöön tarkoitettuja lääkkeitä saatetaan käyttää jatkuvasti. Väärinkäyttöä tavataan usein myös päihtymistarkoituksessa. Apteekkien keskeinen tehtävä on varmistaa lääkeneuvonnan avulla, että lääkkeen käyttäjä on selvillä lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käytöstä.

Itsehoitoasiakas tarvitsee opastusta

Lääkkeiden väärää käyttöä havaitaan usein erityisesti itsehoidossa, josta asiakkailla on vääriä tai puutteellisia käsityksiä. Tyypillisesti ongelmia havaitaan niiden itsehoitolääkkeiden kohdalla, joita käytetään paljon. Näitä ovat esimerkiksi kipu-, flunssa-, vatsa- ja allergialääkkeet sekä kortisonivoiteet.

Apteekeissa puututaan usein tilanteisiin, joissa asiakas on ostamassa kipulääkettä päänsärkyyn ja samaa lääkeainetta sisältävää valmistetta flunssan oireisiin. Tyypillisesti oiotaan myös virheellisiä käsityksiä allergisen nuhan ja flunssanuhan hoidosta. Esimerkiksi moni allergisesta nuhasta kärsivä haluaisi käyttää nuhaoireisiin pelkkiä vasokonstriktorisuihkeita.

Tavallisia ovat myös tapaukset, joissa itsehoidossa hoidetaan lääkkeestä johtuvaa oiretta toisella lääkkeellä. Esimerkiksi liiallisesta ummetuslääkkeen käytöstä johtuvaa ripulointia hoidetaan ripulilääkkeellä tai tulehduskipulääkkeen käytöstä johtuvia ylävatsaoireita närästyslääkkeillä.

Moni asiakas on myös hoitamassa itse sellaista vaivaa, jonka hoito vaatii lääkärissä käyntiä. Tyypillinen tilanne on silmätulehduksesta johtuva rähmiminen. Myös pitkittyneistä oireista kärsivät potilaat ohjataan apteekista lääkärin vastaanotolle.

"Tavallisia ovat myös tapaukset, joissa itsehoidossa hoidetaan lääkkeestä johtuvaa oiretta toisella lääkkeellä."

Monipuoliset työkalut tukevat neuvontaa

Apteekeilla on monia sähköisiä työkaluja oikean lääkekäytön tukemiseksi. Erityisesti reseptilääkeneuvonnassa hyödynnetään Terveysportin lisäksi esimerkiksi Tietotippa-tietokantaa, joka sisältää lääkevalmisteista neuvonnan kannalta olennaisen tiedon tiivistetysti.

Inhaloitavien valmisteiden annosteluvideoita voidaan neuvonnan yhteydessä käydä läpi yhdessä asiakkaan kanssa. Kokonaislääkityksen hallinnan tueksi on käytössä interaktiotietokantojen ohella Salko-tietokanta, jonka avulla voidaan arvioida esimerkiksi lääkityksen antikolinergi- ja sedatiivikuormaa.

Apteekeissa yleistyvät myös ajanvarauksella toimivat palvelut, joiden tarkoituksena on oikean ja turvallisen lääkekäytön tukeminen. Tällaisia ovat esimerkiksi inhalaatiohoidon tarkistus, jossa varmistetaan asiakkaan oikea inhalointitekniikka, sekä lääkityksen tarkistus, jossa varmistetaan kaikkien käytössä olevien lääkkeiden oikea käyttö, yhteensopivuus ja soveltuvuus iäkkäille.

Väärinkäyttäjät työllistävät apteekkeja

Apteekeissa törmätään usein keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden liikakäyttöön, reseptiväärennöksiin tai lääkärin harhauttamiseen lääkkeen määräämistilanteessa. Potilas on esimerkiksi voinut saada reseptejä samasta lääkkeestä usealta eri lääkäriltä. Lääkärien ja apteekkien välillä onkin hyvä olla paikallisesti sovitut, yhteiset käytännöt niiden tilanteiden varalta, joissa epäillään väärinkäyttöä.

Lääkärin kannattaa määrätä väärinkäyttöön soveltuvat lääkkeet riskipotilaille iteroituna. Tällöin apteekissa seurataan tarkasti lääkkeiden toimittamisväliä, eikä lääkettä toimiteta ennen kuin edellinen lääke-erä on käytetty loppuun.

Sähköisten reseptien käyttöönotto ehkäisee tehokkaasti reseptiväärennöksiä. Marraskuun alusta alkaen potilaalla ei ole enää oikeutta kieltäytyä sähköisestä lääkemääräyksestä PKV- eli pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden ja huumausaineiden osalta, jos hoitoyksikössä on valmiudet sähköisten reseptien määräämiseen. Apteekissa tapahtuvaa seurantaa ne eivät välttämättä paranna, sillä jatkossa potilas pystyy salaamaan valitsemiensa reseptien näkymisen apteekilta.

"Sähköisten reseptien käyttöönotto ehkäisee tehokkaasti reseptiväärennöksiä."

Apteekkisopimus apuna vieroituksessa

Apteekkisopimuskäytäntö sopii potilaille, jotka ovat päihde- tai lääkeriippuvaisia tai alttiita riippuvuuden kehittymiselle mutta joille väärinkäyttöön soveltuvien lääkkeiden määrääminen on tarpeellista (esimerkiksi vieroitushoidossa).

Kyseessä on hoitavan lääkärin ja potilaan välinen kirjallinen sopimus, jossa potilas sitoutuu PKV-lääkkeiden ja huumausaineiden osalta vain kyseisen lääkärin tai hoitopaikan määräämään lääkehoitoon. Lisäksi potilas sitoutuu käyttämään vain yhtä apteekkia näitä lääkkeitä hakiessaan. Sopimuksen perusteella apteekilla on oikeus kertoa hoitavalle lääkärille tietoja lääketoimituksista ja lääkehoidon toteutumisesta, mikä ei muuten olisi mahdollista.

Apteekkisopimusten sähköinen järjestelmä toimii valtakunnallisesti lähes kaikissa apteekeissa. Apteekki kirjaa apteekkisopimuspotilaidensa tiedot sähköiseen tiedonvälitysjärjestelmään, joka tarkistaa PKV-lääkkeitä ja huumausaineita toimitettaessa, onko asiakkaalla voimassa oleva sopimus. Jos näin on, lääkkeet voidaan toimittaa vain sopimusapteekista.

Tuula Teinilä esittely

Tuula Teinilä

Proviisori
Asiantuntijaproviisori, Suomen Apteekkariliitto

Saija Leikola esittely

Saija Leikola

FaT
Asiantuntijaproviisori, Suomen Apteekkariliitto