Julkaistu numerossa 1/2015

Eläinten lääkkeet voivat päätyä päihdekäyttöön

Eläinlääkkeet

Eläinten lääkkeet voivat päätyä päihdekäyttöön

[Lue PDF]

Ihmislääkkeiden siirtyminen sähköisen lääkemääräyksen piiriin vaikeuttaa päihdekäyttöön soveltuvien lääkkeiden hankkimista. Korvaavaa kanavaa saatetaan hakea eläimille tarkoitetuista lääkkeistä joko eläinlääkärin vastaanotolta tai väärentämällä eläinlääkärien tekemiä lääkemääräyksiä.

Eläinlääkärien ja farmasistien valppautta tarvitaan tilanteissa, joissa lääkettä yritetään hankkia muuhun käyttöön kuin eläinpotilaan hoitoon. Lääkkeiden väärinkäyttäjä voi olla vaativa ja manipuloiva vastaanotolla tai apteekissa. Tilanne voi olla myös uhkaava etenkin, jos eläinlääkärin vastaanotolla mukana on lemmikkinä esimerkiksi suurikokoinen koira.

Taulukossa 1 on lueteltu ihmislääkkeitä, jotka ovat erityisen suosittuja väärinkäyttäjien keskuudessa. Taulukkoon 2 on koottu eläinten lääkinnässä käytettäviä lääkeaineita, jotka mahdollisesti voisivat lääkkeiden väärinkäyttäjiä kiinnostaa.

Erityisen tarkka tulee olla eläinten sedaatioon ja anestesiaan sekä kivun ja epilepsian hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden säilytyksessä ja määräämisessä.

Väärinkäyttöön halutuimmat ihmislääkkeet Suomessa.

Mahdollisesti lääkkeiden päihdekäyttäjiä kiinnostavia eläinlääkkeitä.

Napakkuutta päihdekäyttöön soveltuvien lääkkeiden määräämiseen

Päihdekäyttöön soveltuvien lääkkeiden määräämisessä on oltava huolellinen. Omistajan kertomus esimerkiksi eläimen epilepsian hoidosta pitäisi mahdollisuuksien mukaan varmistaa potilasasiakirjoista.

Kiiretilanteissa pitäisi toisaalta huolehtia eläinpotilaan hyvinvoinnista ja olla samalla varuillaan päihdekäyttäjien varalta. Esimerkiksi entuudestaan tuntemattoman eläinpotilaan voi tuoda vastaanotolle joku muu kuin varsinainen omistaja, minkä todentaminen voi olla vaikeaa.

Vastaanoton turvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota. Huumausaineet pitää säilyttää lukitussa paikassa, ja lääkkeet, neulat ja ruiskut on myös hyvä säilyttää asiakkailta näkymättömissä. Asiakastilanteesta on tarvittaessa päästävä nopeasti turvaan.

Pakkaus voidaan jakaa apteekissa

Päihdekäyttöön soveltuvia lääkkeitä kannattaa ensiapuluontoisissa tilanteissa määrätä mahdollisimman pieniä lääkemääriä. Kun akuuttivaihe on hoidettu, voidaan jatkolääkitystä tarkastella rauhassa kiireettömällä eläinlääkärikäynnillä.

Joskus lääkettä tarvitaan vain vähän, esimerkiksi hoidettaessa uudenvuoden ilotulitteiden laukaisemaa koiran paukkuarkuutta. Tällöin voi olla tarkoituksenmukaista määrätä lääkettä pakkauskokoa pienempi määrä. Pakkauksen jakamisesta on hyvä sopia apteekin kanssa. Jaetussa pakkauksessa tulee olla kaikki valmistajan alkuperäiseen pakkaukseen tekemät, lääkevalmisteen tunnistamisen sekä oikean käytön ja säilytyksen kannalta tarpeelliset merkinnät.

Martti Nevalainen esittely

Martti Nevalainen

ELL
Eläinlääkäri, Fimea

Henkilöesittely Annikka Kalliokoski

Annikka Kalliokoski

LKT, kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkäri
Ylilääkäri, Fimea