Julkaistu numerossa 1/2015

Hoitosuunnitelma tukee nikotiinivalmisteiden tarkoituksenmukaista käyttöä

Teemat

Hoitosuunnitelma tukee nikotiinivalmisteiden tarkoituksenmukaista käyttöä

[Lataa PDF]

Osa tupakoinnin lopettajista käyttää nikotiiniriippuvuuden vuoksi pitkään nikotiinikorvaushoitovalmisteita. Pitkäaikainenkin valmisteiden käyttö on kuitenkin vähemmän haitallista kuin tupakointi. Nikotiinivalmisteen käytöstä on mahdollista vieroittautua suunnitelmallisen lääkeneuvonnan avulla.

Nikotiinikorvaushoitovalmisteet eli nikotiinivalmisteet on kehitetty korvaamaan tupakoinnin lopettamisesta johtuvaa elimistön alentunutta nikotiinipitoisuutta. Nikotiinikorvaushoito vähentää merkittävästi lopettamisesta johtuvia fyysisiä vieroitusoireita. Osa lopettajista ei ole kuitenkaan työstänyt tupakkaan liittyvää psykologista riippuvuuttaan vaan on siirtänyt fyysisen tupakkariippuvuutensa nikotiinivalmisteisiin.

Nikotiinivalmisteiden pitkäaikaiskäyttäjiä on paljon

Tupakasta vieroituksen Käypä hoito -suosituksen mukaan nikotiinivalmisteita käytetään 2–3 kuukauden ajan annosta vähentäen. Osa lopettajista tarvitsee kuitenkin pidemmän hoitoajan, ja noin 10 %:lla käyttö jatkuu yli vuoden. Nikotiinivalmisteiden liian lyhyt käyttöaika on kuitenkin tavallisempi ongelma kuin niiden pitkäaikaiskäyttö.

Nikotiinivalmisteiden pitkäaikaiskäyttö ei sinällään tarkoita valmisteriippuvuutta. Kansainvälisissä tautiluokituksissa aineriippuvuuden määritelmä täyttyy, kun pitkäaikaiskäytön ohella esiintyy muun muassa vieroitusoireita, toleranssia tai kyvyttömyyttä lopettaa aineen käyttö. Nikotiiniriippuvuudella tarkoitetaan yleensä tupakkatuotteiden käytön aiheuttamaa fyysistä riippuvuutta, mutta nikotiinivalmisteriippuvuutta on arvioitu samoilla kriteereillä.

Yhdysvaltalaisen väestötutkimuksen mukaan noin prosentti nikotiinivalmisteiden käyttäjistä on niistä riippuvaisia. Valmisteiden suuresta käyttäjämäärän vuoksi valmisteriippuvaisia ja pitkäaikaiskäyttäjiä on väestötasolla paljon. Myös tupakoimattomat voivat periaatteessa tulla riippuvaisiksi nikotiinivalmisteista. Tämä on kuitenkin harvinaista.

"Osa nikotiinivalmisteiden haitoista johtuu valmisteen väärästä käyttötekniikasta, ei nikotiinista."

Onko pitkäaikaiskäytöstä haittaa?

Pitkäaikainen tupakointi lisää sairastuvuutta sydän- ja verisuonitauteihin. Myös nikotiinivalmisteiden pitkäaikaiskäyttöön liittyvistä mahdollisista verisuonivaikutuksista on keskusteltu, sillä nikotiini supistaa voimakkaasti verisuonia. Nikotiinivalmisteet aiheuttavat hoitoannoksilla hyvin harvoin vakavia sydäntapahtumia tai verisuonihaittoja. Toisaalta nikotiinivalmisteita käyttävillä on enemmän rytmihäiriöitä, sydämen tykyttelyä ja rintakipua verrattuna niihin, jotka eivät valmisteita käytä.

Nikotiinivalmisteiden käyttöön ei ole liitetty neurologisia haittavaikutuksia, mutta ne saattavat aiheuttaa muita, lievempiä haittoja. Näitä ovat muun muassa pahoinvointi, ruuansulatuskanavan ärsytys, unettomuus ja kohonnut insuliinitaso.

Osa nikotiinivalmisteiden haitoista johtuu valmisteen väärästä käyttötekniikasta, ei nikotiinista. Purukumin käyttö voi aiheuttaa leukojen kuormitusta, suun limakalvojen ärsytystä, hikkaa ja yskää. Nikotiinilaastari voi puolestaan ärsyttää ihoa.

Valmisteriippuvuus huolettaa käyttäjiä

Monet nikotiinivalmisteiden käyttäjät kokevat valmisteriippuvuuden erittäin haitallisena. Suomalaisessa internet-keskusteluaineistossa havaittiin, että koettu tai pelätty nikotiinivalmisteriippuvuus oli keskeisin syy suhtautua kielteisesti valmisteisiin (taulukko 1).

Nikotiinipurukumiriippuvuutta selvittäneen internet-kyselyn mukaan valmisteiden pitkäaikaiskäyttäjistä puolet koki purukumiriippuvuuden yhtä voimakkaana tai voimakkaampana kuin tupakkariippuvuuden. Käyttäjien kokemuksia nikotiinivalmisteriippuvuudesta ei tule vähätellä.

Hoitosuunnitelma tukee nikotiinivalmisteiden käytössä

Nikotiinikorvaushoidon onnistumista voidaan tukea hoitosuunnitelmalla, jonka avulla voidaan myös ehkäistä valmisteriippuvuutta (taulukko 2). Terveydenhuollon ammattilaisten tulee myös auttaa nikotiinivalmisteita pitkään käyttäneitä henkilöitä saattamaan tupakoinnin lopettamisprosessi päätökseen.

Nikotiinivalmisteen käyttö, vaikka pitkäaikainenkin, on turvallisempaa kuin tupakan, nuuskan tai sähkösavukkeen käyttö. Nikotiinivalmisteet sisältävät kemiallisesti puhdasta nikotiinia, eivät muita tupakkatuotteiden yli 4 000:ta haitallista ainetta. Nikotiinivalmisteita käytettäessä myös elimistön nikotiinipitoisuudet jäävät aina pienemmiksi kuin tupakoitaessa. Toisaalta nikotiinivalmisteiden pitkäaikaiskäyttöä on tutkittu vähän, eikä pitkäaikaiskäyttöä voida suositella ensisijaiseksi ratkaisuksi tupakoimattomuuden ylläpitoon.

Tupakoinnin haitalliset terveysvaikutukset kehittyvät yleensä hitaasti. On mahdollista, että myös nikotiinivalmisteiden haitalliset vaikutukset tulevat esiin vasta kun niitä on käytetty ohjeiden vastaisesti pitkään.

Terhi Kurko esittely

Terhi Kurko

Proviisori
Tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto

Kirsi Pietilä esittely

Kirsi Pietilä

Farmasian tohtori
Apteekkari, Kontulan apteekki