Julkaistu numerossa 1/2015

Kuntodoping – mistä on kyse?

Teemat

Kuntodoping – mistä on kyse?

[Lataa PDF]

Kuntoilijoiden dopingaineiden käyttöön liittyy erilaisia motiiveja aina lihasmassan kasvusta dopingaineiden ei-toivottujen vaikutusten ennaltaehkäisyyn. Terveydelliset haittavaikutukset ovat yksilöllisiä, mutta dopingaineiden käytöllä voi olla monenlaisia vaikutuksia elämän muihinkin osa-alueisiin. Aiheesta tarvitaan lisää tutkimusta ja koulutusta.

Liikunnalla on tunnetusti lukuisia terveysvaikutuksia. Eräs liikunnan lieveilmiöistä on kuitenkin dopingaineiden käyttö. Vaikka mielikuvat dopingaineiden käytöstä liittyvät usein kilpa- ja huippu-urheilijoiden dopingkäryihin, suurin osa dopingin käyttäjistä on tavallisia kuntoilijoita, jotka ovat Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n testaustoiminnan ulkopuolella.

Kuntodopingilla tarkoitetaan kilpaurheilun ulkopuolista dopingaineiden käyttöä. Väestötasolla aktiivisia dopingaineiden käyttäjiä arvellaan olevan noin 10 000. Dopingaineiden käytön tilastointi on hankalaa, sillä suuri osa käyttäjistä ei myönnä dopingaineiden käyttöä edes haittavaikutusten ilmetessä. Käyttö voi jäädä vain pienen käyttäjäpiirin tietoon, jolloin vertaistietojen vaihtaminen voi olla ainoa tiedonlähde. Usein vertaistieto ei perustu lääketieteelliseen tutkimustietoon.

Miksi kuntoilijat käyttävät dopingia?

Dopingaineita käyttävät kuntoilijat ovat yleensä kiinnostuneita liikunnallisesta elämäntavasta, treenaamisesta ja terveellisestä ruokavaliosta. Taustalla voi olla ulkonäkökeskeisyys, jossa menestys mitataan hauiksen koolla tai vatsalihasten erottuvuudella.

Jos tavoiteltuja tuloksia ei saavuteta tarpeeksi nopeasti puhtain menetelmin, houkutus käyttää dopingaineita kasvaa. Yksi suurimmista käyttäjäryhmistä ovat nuoret miehet, mutta nykyisen fitness-buumin myötä naistenkin dopingaineiden käytön voidaan olettaa kasvavan. Dopingaineiden käyttäjiä on useissa ikä- ja ammattiryhmissä. Esimerkiksi turvallisuus- ja rakennusalalla ammatillinen hyöty voi olla yksi motiivi dopingaineiden käytön aloittamiselle.

Tavallinen kuntoilija voi käyttää dopingaineita myös tiedostamattaan. Dopingaineita tai erilaisia epäpuhtauksia voivat sisältää esimerkiksi erilaiset internetistä hankitut treenibuusterit, rasvanpolttajat tai lisäravinteet, joiden ammattimaisen näköisillä verkkosivuilla luvataan poikkeuksellisen hyviä ja nopeita tuloksia.

Kuntoilijoiden motiivit dopingaineiden käyttöön vaihtelevat käytettyjen aineiden mukaan. Esimerkiksi tamoksifeenia käytetään ennaltaehkäisemään muiden dopingaineiden käytöstä aiheutuvia haittavaikutuksia. Lisäksi käytetyt annokset vaihtelevat yksilöittäin, mutta lääketieteellisiin annoksiin verrattuna ne ovat usein moninkertaisia.

Dopingaineiden käyttöä perustellaan myös terveyssyillä. Ruskettavan, ihon alle injektoitavan Melanotan-valmisteen käyttäjät pitävät ainetta terveellisempänä kuin solariumia.

Samoin kuin muiden päihteiden käytössä, myös kuntodopingissa esiintyy niin sanottua viihdekäyttöä tai aineiden kertaluontoista kokeilua.

"Kuntoilijoiden motiivit dopingaineiden käyttöön vaihtelevat käytettyjen aineiden mukaan."

Miten dopingaineiden käyttäjän tunnistaa?

Dopingaineiden käyttäjää ei välttämättä tunnista ulkonäön tai käyttäytymisen perusteella. Terveydenhuollon ammattilainen voi havaita dopingaineiden käytön niiden haittavaikutuksista, mutta tunnistaminen voi olla vaikeaa, jos käyttäjä ei kerro dopingaineiden käytöstä tai myönnä sitä.

Ylisuuret lihakset eli poikkeuksellisen suuri lihasmassa voi viitata dopingaineiden käyttöön. Myös käyttäytyminen voi olla merkkinä dopingaineiden käytöstä. Potilas voi vastaanotolla olla huolestunut maksa-arvojensa kohoamisesta tai testosteroniarvojensa mataluudesta. Myös aggressiivinen tai impulsiivinen käytös yhdistettynä poikkeukselliseen mielenkiintoon omaa kehoa ja harjoittelua kohtaan voi antaa osviittaa käytöstä.

Terveydenhuollon ammattilaisten olisi tärkeä tunnistaa tavallisimmat kuntoilijoiden käyttämät dopingaineet ja niiden terveydelliset haittavaikutukset. Luottamuksellinen hoitosuhde, moralisoimattomuus ja asiantuntevuus ovat avainasemassa dopingaineiden käyttäjän kohtaamisessa.

Mitä aineita kuntoilijat käyttävät?

Kuntoilijat käyttävät dopingaineita tabletteina, kapseleina, jauheina ja erilaisina injektoitavina nesteinä. Dopinglinkin terveysneuvontapalvelun perusteella kuntoilijoiden eniten käyttämä aineryhmä on anaboliset steroidit ja testosteronijohdannaiset. Niille on tyypillistä sykliluontoinen ja usean aineen samanaikainen käyttö. Muita käytettyjä dopingaineita ja esimerkkejä niiden kauppanimistä on esitetty taulukossa 1.

Kuntoilussa käytettyjen dopingaineiden kauppanimiä ja haittavaikutuksia.

Erilaisia dopingaineita kehitetään jatkuvasti muuttamalla aineiden kemiallista koostumusta, jolloin voidaan puhua muuntodopingista. Lisäksi syklien välissä voidaan käyttää luontaistuotteiden kaltaisia valmisteita, joiden ajatellaan ”puhdistavan” maksaa ennen seuraavaa dopingainesykliä.

Dopingaineilla on moninaiset haittavaikutukset

Dopingaineista johtuvat haittavaikutukset kohdistuvat usein sydän- ja verenkiertoelimistöön, maksan toimintaan, lisääntymisterveyteen sekä psyykeen (taulukko 1). Haittavaikutukset ovat aina yksilöllisiä ja riippuvat käytetyistä aineista, annostuksesta, käyttöjaksojen pituudesta ja aineiden puhtaudesta. Useat samanaikaisesti käytetyt aineet ja suuret annokset lisäävät haittavaikutusten riskiä. Haittavaikutukset voivat ilmetä myös käytön lopettamisen jälkeen. Myös yksittäisten aineiden akuutit vaikutukset voivat olla kohtalokkaita.

Useimmiten haittavaikutukset väistyvät, kun aineen käyttö lopetetaan. Anaboliset steroidit aiheuttavat kuitenkin korjautumattomia vaikutuksia erityisesti naisille ja kasvuikäisille. Pitkäaikaisen dopingaineiden käytön vaikutuksia on tutkittu toistaiseksi vain vähän, mutta sen arvellaan lisäävän erilaisten syöpien riskiä.

Suuri osa Suomessakin käytetyistä dopingaineista hankitaan internetin välityksellä. Tullin mukaan lähes 90 % internetistä tilatuista aineista on ollut väärennöksiä. Ne voivat sisältää epäpuhtauksia, jotka voivat aiheuttaa erilaisia terveydellisiä haittavaikutuksia.

Injektoitavat aineet, pistovälineet tai iholla olevat mikrobit voivat päästä pistoskohdasta elimistöön ja aiheuttaa vakaviakin tulehduksia. Myös väärä pistotekniikka ja -paikka voivat rikkoa verisuonen ja aiheuttaa lihas- tai hermovaurion. Muiden käyttäjien kanssa jaetut neulat lisäävät veren kautta leviäviä tartuntatauteja.

Kuntoilijoiden käyttämien dopingaineiden yhteisvaikutuksia on toistaiseksi tutkittu vain vähän. Dopingaineiden käyttäjällä voi olla lääkitystä vaativia perussairauksia, jolloin haittavaikutusten riski kasvaa entisestään. Lisäksi pitkäaikainen ja runsas lisäravinteiden käyttö voi kuormittaa elimistöä. On myös tärkeä huomioida, että alkoholin ja steroidien käyttö lisää aggressiivisuutta.

Dopingaineiden käyttäjät saattavat käyttää myös kannabista. Steroidit kuitenkin muuttavat keskushermoston kannabisherkkyyttä. Myös dopingaineiden itsessään uskotaan aiheuttavan riippuvuutta kolmella erillisellä mekanismilla – anabolisella, androgeenisella ja hedonistisella.

"Kuntoilijoiden käyttämien dopingaineiden yhteisvaikutuksia on toistaiseksi tutkittu vain vähän."

Lisää tutkimustietoa kuntodopingista

Häpeä tai huoli leimaantumisesta kuvastaa dopingaineita käyttäviä kuntoilijoita, vaikka rikoslain mukaan dopingaineiden käyttämistä ei luokitella rikokseksi. Silti kuntodopingin käyttö tulee hyvin harvoin ilmi lääkärin vastaanotolla.

Suomi on yksi Euroopan johtavista maista kuntodopingin käyttäjille tarkoitetussa sähköisessä terveysneuvontapalvelussa, mutta Suomessa ei ole dopingaineiden käyttäjille tarkoitettua klinikkaa. Ilman hoidollisesti moniammatillista ja ennaltaehkäisevää työtä dopingaineiden käyttäjät voivat kuormittaa terveydenhuollon resursseja. Eri alojen ammattilaiset tarvitsevat tietoa ja koulutusta kuntodopingilmiöstä, käytettyjen aineiden haittavaikutuksista ja siitä, kuinka dopingaineiden käyttö otetaan puheeksi vastaanotolla. Aiheesta tarvitaan myös lisää tieteellistä tutkimustietoa.

Jukka Koskelo esittely

Jukka Koskelo

Liikuntafysiologi, Dopinglinkki, A-klinikkasäätiö

Sisältöjulkaisija