Julkaistu numerossa 1/2015

Onko lääkkeiden valuminen katukauppaan ongelma?

Teemat

Onko lääkkeiden valuminen katukauppaan ongelma?

Osa lääkäreiden kohtaamista potilaista herättää huolen siitä, mihin potilaalle määrätyt lääkkeet päätyvät. Huoli ei ole aiheeton, sillä katukaupassa on jatkuvasti saatavilla laillista alkuperää olevia lääkkeitä. Ilmiö ei ole uusi, eikä siinä ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viime vuosina.

Lääkäreiden määräämät lääkkeet tulevat enimmäkseen tarpeeseen, ja potilas itse käyttää ne asianmukaisesti. On kuitenkin joukko potilaita, jotka koettavat hankkia lääkkeitä oman käyttönsä lisäksi myös myydäkseen tai vaihtaakseen ne käyttämäänsä huumausaineeseen tai toiseen huumausaineeksi luokiteltuun lääkkeeseen.

Usein halvin – joskaan ei helpoin – tapa saada lääkkeitä päihdekäyttöön on hakea niitä laillista reittiä. Lyhyiden vastaanottoaikojen ja potilassuhteiden aikana voi olla vaikea arvioida, kuka on päihteiden väärinkäyttäjä tai kenen lääkkeet päätyvät katukauppaan.

Kuka huijaa lääkäriä?

Huumausaineeksi luokiteltujen lääkkeiden käyttäjäryhmä on moninainen, ja vain osa on päihteiden väärinkäyttäjiä. Lääkkeitä hakevat päihteiden väärinkäyttäjät voivat olla tilanteessa, jossa heidän on yksinkertaisesti pakko saada lääkkeitä ja he voivat olla valmiita tekemään mitä tahansa.

Potilas voi olla ulkoisten merkkien ja käyttäytymisensä perusteella tunnistettavissa narkomaaniksi. Lääkeriippuvainen voi yhtä hyvin olla tilaansa häpeävä keski-ikäinen työssäkäyvä tai tilaansa ymmärtämätön 75-vuotias eläkeläinen. Vastaanotolle voi tulla myös potilas, joka ei itse käytä lääkkeitä lainkaan mutta hakee niitä jollekulle toiselle tai myyntiin.

Myös eläinlääkärit joutuvat välillä hankalaan tilanteeseen, kun eläimille yritetään saada lääkkeitä, joiden voi arvella todellisuudessa olevan menossa ihmiselle päihdekäyttöön (Nevalainen ja Kalliokoski, tässä numerossa).

"Potilas voi olla ulkoisten merkkien ja käyttäytymisensä perusteella tunnistettavissa narkomaaniksi."

Lääke voi päätyä katukauppaan monesta syystä

Laillista alkuperää oleville lääkkeille on aina kysyntää katukaupassa. Niillä voi tehdä rahaa, ja ne ovat käypää valuuttaa vaihdossa huumausaineisiin tai muihin lääkkeisiin.

Lääkkeet hakenut potilas ei ole välttämättä saanut lääkäriltä pyytämiään lääkkeitä ja vaihtaa lääkkeet kadulla omasta mielestään itselleen paremmin toimiviin. Osa potilaista käyttää lääkärin määräämät lääkkeet suonensisäisesti, jolloin he pärjäävät pienemmällä annoksella ja osa lääkkeistä liikenee myyntiin tai vaihtoon.

Lääkkeiden käyttäminen lääkärin ohjeistuksesta poikkeavasti ei ole rikos. Poliisi ei voi siis puuttua siihen, että potilas halutessaan murskaa lääkkeen nuuskaamista tai suonensisäistä käyttöä varten.

Mitä lääkäreiden tulisi tehdä?

Lääkäri voi auttaa parhaiten olemalla ihminen. Kun epäilys päihteiden väärinkäytöstä tulee mieleen, sen täytyy tulla myös ulos suusta. Jos potilas valehtelee jatkuvasti ja lääkäri on uskovinaan hänen tarinansa, ei todellista luottamusta pääse syntymään. On parempi puuttua valehteluun kuin ylläpitää teennäistä yhteisymmärrystä. Suoruus ja rehellisyys lääkärin puolelta luovat edellytykset aidolle kohtaamiselle.

Narkomaania ei voi pelastaa kukaan muu kuin hän itse, mutta siinä voi auttaa. Vuosia lääkkeitä syöneen potilaan elämää ei paranna se, että lääkäri lopettaa lääkkeiden määräämisen, eikä se, että lääkkeitä määrätään automaattisesti vuosi vuoden perään. Potilaan motivointi irti päihteistä on tärkeää, samoin pysyvät hoitosuhteet.

Aina pelkkä lääkkeiden saaminen ei riitä, vaan riitaa voi tulla myös siitä, kirjoitetaanko resepti sähköisenä vai paperisena. Potilaalla on toistaiseksi oikeus valita reseptinsä tyyppi, mutta osa lääkäreistä kieltäytyy määräämästä lääkkeitä paperireseptillä estääkseen reseptien väärentämisen.

"Lääkäri voi auttaa parhaiten olemalla ihminen."

Reseptiväärennökset työllistävät poliisia edelleen päivittäin

Helpoin tapa väärentää reseptejä on skannata lääkäriltä saatu aito resepti ja tulostaa siitä useampia kopioita. Internetistä löytyy myös valmiita reseptipohjia sekä lääkäreiden ja lääkkeiden tietoja, joista voi valita itselleen sopivimman yhdistelmän ja tulostaa juuri niin monta kopiota kuin haluaa.

Lääkärit eivät juurikaan voi vaikuttaa siihen, kuinka paljon lääkkeitä päätyy katukauppaan reseptiväärennysten myötä, mutta apteekeilla siihen on mahdollisuus reseptien oikeellisuuden huolellisella valvonnalla.

Ongelma on todellinen, mutta minkä kokoinen?

Laittomien huumeiden markkinoilla laillista alkuperää olevilla eli lääkäreiden määräämillä lääkkeillä ei ole merkittävää roolia. Huomattavasti merkittävämmän ongelman muodostavat Suomeen laittomasti salakuljetetut, huumausaineiksi luokitellut lääkeaineet, perinteiset huumausaineet ja muuntohuumeet.

Lääkkeitä valuu katukauppaan myös tulevaisuudessa, mutta sen ei tarvitse olla lääkäreiden huolenaiheena heidän hoitaessaan potilaita. Tärkeämpää on se, että ihmisiä kuunnellaan ja heitä hoidetaan.

Kun siirrytään käyttämään ainoastaan sähköistä reseptiä, katukaupasta häviää merkittävä lääkkeiden lähde. Se voi tuoda tullessaan uudenlaisia ongelmia, kuten lääkkeiden lisääntynyttä salakuljetusta, lääkkeiden tilaamista ulkomailta sekä apteekki- ja sairaalamurtoja.

Henkilöesittely Jonna Saavalainen

Jonna Saavalainen

Vanhempi rikoskonstaapeli, Helsingin poliisilaitos