Julkaistu numerossa 1/2015

Lääkkeiden väärää käyttöä pystytään ehkäisemään

Pääkirjoitukset

Lääkkeiden väärää käyttöä pystytään ehkäisemään

Lääkkeiden väärä käyttö voi olla tahatonta tai tahallista, ja sen muotoja on lukuisia. Lääkettä saatetaan käyttää turhaan tai väärästä syystä, tai se voi olla muuten käyttäjälleen tai hänen muuhun lääkitykseensä sopimaton. Lääkkeen annos voi olla liian suuri tai pieni, tai tarpeellinen lääke voi jäädä kokonaan käyttämättä. Tilapäiseen käyttöön tarkoitettuja lääkkeitä saatetaan käyttää jatkuvasti. Voi myös olla, että esimerkiksi tuttavalta saatua reseptilääkettä käytetään omin päin.

Lääkkeiden väärästä käytöstä ei välttämättä aina seuraa suurempia ongelmia. Erilaisten haittojen todennäköisyys on kuitenkin suurempi kuin asianmukaisessa käytössä, ja pahimmillaan väärä käyttö uhkaa potilaan henkeä.

Lääkkeiden väärinkäytöllä voidaan viitata lääkkeiden käyttöohjeen tai lääkärin määräyksen vastaiseen käyttöön. Lääkettä saatetaan ottaa esimerkiksi suurempina annoksina, useammin, pidemmän aikaa tai erilaisiin tarkoituksiin kuin on määrätty. Lääkkeiden varsinaisella väärinkäytöllä tarkoitetaan yleensä kuitenkin niiden päihdehakuista käyttämistä. Ongelmaa esiintyy kaikissa ikä- ja sosiaaliryhmissä, ja sen kirjo on laaja. Vaikeimmissa tapauksissa lääkkeitä hankitaan monilta lääkäreiltä ja katukaupasta.

Lääkkeiden väärää käyttöä pyritään ehkäisemään monin tavoin. Lääkkeen asianmukainen määrääminen on tärkeää, eikä esimerkiksi iatrogeenista lääkkeiden väärinkäyttöongelmaa saisi päästää syntymään. Apteekkien antama lääkeneuvonta on hyvin tärkeää. Vanhuksilla on paljon sairauksia ja lääkkeitä, ja heidän lääkitystensä tarkistaminen on hyödyllistä.

Sähköisen reseptin käyttöönotto ehkäisee tehokkaasti reseptiväärennöksiä, vaikka tällöin lääkkeitä väärinkäyttöön hankkivien mielenkiinto siirtynee esimerkiksi eläinlääkkeisiin. Valvonnan keinoin voidaan puuttua tunnistettuihin väärinkäytöksiin.

Tähän numeroon olemme keränneet artikkeleita lääkkeiden väärästä käytöstä. Varsinaista väärinkäyttöä on pohdittu muun muassa hoitavan lääkärin, poliisin ja apteekin näkökulmista. Muuta väärää käyttöä tarkastellaan esimerkiksi särkylääkepäänsärkyä ja kuntodopingia käsittelevissä artikkeleissa.

Jokaisessa Sic!-lehden numerossa on omilla palstoillaan myös sellaisia artikkeleita, jotka eivät liity lehden teemaan. Tällä kertaa mukana on muun muassa lääkkeiden erityislupia koskeva kysymyksiä ja vastauksia -artikkeli.

Henkilöesittely Sinikka Rajaniemi

Sinikka Rajaniemi

Ylijohtaja, Fimea