Julkaistu numerossa 2/2012

Kasviperäisen valmisteen pakkaus – lääkettä vai ravintolisää?

Kasvirohdoslääkkeet

Kasviperäisen valmisteen pakkaus – lääkettä vai ravintolisää?

Kasviperäisten valmisteiden pakkaukset näyttävät keskenään usein hyvin samanlaisilta. Pakkausmerkintöjen tarkempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, että kasvirohdoslääkkeen ja ravintolisän merkinnöistä löytyy eroja.

Kasvirohdosvalmisteita voidaan myydä vain apteekissa. Perinteisiä kasvirohdosvalmisteita voidaan myydä myös apteekkien ulkopuolella, jos rekisteröinnin yhteydessä myyntikanavaksi ei ole rajattu vain apteekkia. Ravintolisiä myydään lähes kaikkialla, myös apteekeissa.

Pikasilmäyksellä lääkettä voi olla vaikeaa erottaa ravintolisästä varsinkin silloin, kun valmisteet on pantu esille hyvin lähekkäin tai jopa sekaisin samalle hyllylle. Valmisteiden pakkausmerkinnöissä on kuitenkin useita kohtia, joiden perusteella lääkepakkauksen erottaa ravintolisän pakkauksesta.

Fimea arvioi kasvirohdoslääkkeen pakkausmerkinnät ennen markkinoille tuontia

Kasvirohdoslääkkeiden ja ravintolisien pakkausmerkintöjä koskevat erilaiset vaatimukset. Vaatimukset riippuvat siitä, onko kyseessä lääkelain- vai elintarvikelainsäädännön mukaisesti valvottava valmiste.

Sekä kasvirohdosvalmiste että perinteinen kasvirohdosvalmiste ovat lääkkeitä. Kumpaakaan näistä valmisteista ei voi tuoda markkinoille ennen kuin Fimea on hyväksynyt kasvirohdosvalmisteen myyntiluvan tai perinteisen kasvirohdosvalmisteen rekisteröinnin. Myyntiluvan tai rekisteröinnin yhteydessä valmisteelle hyväksytään valmisteyhteenveto, jonka sisältöön perustuvat sekä myyntipakkauksen että pakkausselosteen tekstit. Vain hyväksyttyjä tekstejä on lupa käyttää. Mitään ylimääräistä ei voi lisätä eikä toisaalta mitään pakollista jättää pois.

Ravintolisä on elintarvike, joka tuodaan markkinoille tekemällä ilmoitus Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan. Ravintolisille ei ole ennakkovalvontaa eikä esimerkiksi pakkausmerkintöjä arvioida Evirassa ennen ravintolisän markkinoille tuloa.

Pakkausmerkinnät erottavat kasvirohdoslääkkeen ravintolisästä

Kasvirohdoslääkkeen ja ravintolisän pakkausmerkinnöistä löytyy useita eroavuuksia, joiden avulla valmisteet voi erottaa toisistaan (kuvio 1). Lääkevalmisteen pakkausmerkinnöistä löytyy valmisteelle hyväksytty käyttötarkoitus ja annostus sekä kehotus lukea pakkausseloste ennen valmisteen käytön aloittamista. Vastaavaa merkintää ei ravintolisien pakkausmerkinnöistä löydy, eikä myöskään hyväksyttyä pakkausselostetta pakkauksen sisältä. Lisäksi lääkevalmisteen ulkopakkauksessa on valmisteen kauppanimi pistekirjoituksella.

Myyntiluvallisen kasvirohdosvalmisteen pakkaukseen on merkitty valmisteen pohjoismainen tuotenumero eli Vnr-numero, joka on myyntiluvallisen lääkevalmisteen yksilöivä kuusinumeroinen koodi. Vnr-numero ei ole käytössä rekisteröidyillä lääkkeillä eikä ravintolisillä. Lääkevalmisteen myyntilupanumeron edestä löytyy lyhenne MTnr ja rekisteröinnin lupanumero on merkitty muotoon R xxx FI. Rekisteröidyn perinteisen kasvirohdosvalmisteen pakkausteksteistä löytyvät pakollisina merkinnät ”PERINTEINEN KASVIROHDOSVALMISTE” ja ”Ota yhteys lääkäriin, jos oireet jatkuvat tai hoidon aikana esiintyy haittavaikutuksia”.

Ravintolisäpakkauksen tunnistaa merkinnästä ”Ravintolisä”. Pakkausteksteihin sisältyy suositeltava vuorokausiannos ja merkintä, jonka mukaan suositeltua vuorokausiannosta ei saa ylittää. Lisäksi ravintolisän pakkauksessa tulee olla merkintä ”Ravintolisää ei tule käyttää monipuolisen ruokavalion korvikkeena”.

Esimerkkejä kasvirohdosvalmisteen, perinteisen kasvirohdosvalmisteen sekä ravintolisän pakkausmerkinnöistä.

Myös koostumusmerkinnästä erottaa kasvirohdoslääkkeen ravintolisästä

Kasvirohdoslääkkeiden koostumustiedot merkitään pakkauksiin usein latinaksi, mutta pakkausselosteesta valmisteen koostumustiedot löytyvät sekä suomen että ruotsin kielellä. Latinankieliset koostumusmerkinnät ovat lääkepakkauksissa sallittuja, koska riittävän informatiivinen merkintä vaatii suomen- ja ruotsinkielisenä paljon tilaa. Pakkaukseen on saatava mahtumaan paljon pakollista tekstiä luettavuuden kannalta riittävän suurella kirjasinkoolla.

Ravintolisien pakkaukseen merkitään ravintolisälle ominaisten aineiden määrät vuorokausiannoksessa ja ainesosaluettelo painon mukaan alenevassa järjestyksessä. Ravintolisälle ominaisella aineella tarkoitetaan ravintoainetta, kuten vitamiinia tai kivennäisainetta tai muuta ainetta, jolla on ravitsemuksellinen tai fysiologinen vaikutus.

Jos ravintolisälle ominainen aine on kasviuute, saatetaan se merkitä hyvin yksinkertaisesti. Merkinnästä ei käy ilmi valmistuksessa käytetyn kasvin kasvinosaa, kasvirohdos: kasvirohdostuote -suhdelukua tai ensivaiheen uutossa käytettyä uuttoliuotinta. Lisäksi suomenkielinen kasvinimi ei välttämättä yksilöi tarkasti kasvilajia, jota ravintolisän valmistukseen on käytetty.

Henkilöesittely Sari Koski

Sari Koski

Proviisori
Erikoistutkija, Fimea