Julkaistu numerossa 2/2012

Kesätapahtumien lääkehoito voidaan järjestää apteekin tilapäisellä palvelupisteellä

Teemat

Kesätapahtumien lääkehoito voidaan järjestää apteekin tilapäisellä palvelupisteellä

Osanottajamääriltään suurissa kesätapahtumissa tarvitaan toimivia lääkehuoltopalveluja. Apteekkari voi perustaa tilapäisen apteekin palvelupisteen yleisötapahtumiin Fimean luvalla.

Suomessa järjestetään vuosittain suuria, kymmeniä tuhansia osanottajia kokoavia ja useita päiviä kestäviä kesätapahtumia, joille kokoonnutaan pitkien matkojen takaa eri puolilta maata. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi Suviseurat (noin 70 000 osanottajaa) ja Jukolan viesti. Suurten osanottajamäärien vuoksi tapahtumat järjestetään lähes poikkeuksetta syrjäisillä alueilla ja osanottajat usein myös majoittuvat tapahtuma-alueella.

Suurissa yleisötapahtumissa ei voida välttyä osanottajien sairastumisilta, pieniltä tapaturmilta tai jatkuvasti käytettävien lääkkeiden unohtumiselta kotipaikkakunnalle. Siksi tapahtuma-alueella tarvitaan terveydenhuollon palveluita ja lääkkeitä.

Suurten yleisötilaisuuksien lääkehuollon järjestämisestä on pääsääntöisesti vastannut tapahtumapaikkakunnan apteekki, joka on perustanut Fimean luvalla määräaikaisen sivuapteekin tapahtuman ajaksi. Lääkelain äskettäisen muutoksen vuoksi nykyisin apteekkarin tulee hakea Fimealta lupa apteekin palvelupisteen perustamiseksi yleisötapahtuman lääkehuoltoa varten.

Lääkelaki, lääkeasetus ja Fimean määräys 1/2011 apteekin palvelupisteestä määrittelevät, miten yleisötapahtuman lääkehuolto järjestetään. Lisäksi on hyvä huomioida aiempien kesätapahtumien lääkehuollon järjestäjien kokemukset.

Apteekin palvelupisteen toimilupaa kannattaa hakea hyvissä ajoin

Toimilupaa apteekin tilapäiselle palvelupisteelle haetaan Fimean verkkosivuilla olevalla lomakkeella. Hakemuksessa esitetään muun muassa erityiset syyt palvelupisteen perustamiselle ja tiedot hakijasta, palvelupisteen sijainnista, tiloista, suunnitellusta aukioloajasta, lääkevalikoimasta sekä pisteen hoitajasta.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi, toimitetaanko palvelupisteestä lääkkeitä lääkemääräyksillä ja miten reseptilääkkeet toimitetaan. Hakemukseen sisällytetään suunnitelma lääkeneuvonnan järjestämisestä palvelupisteen asiakkaille. Hakemukseen liitetään myös pohjapiirros palvelupisteelle varatusta tilasta, suunnitelma lääkevalikoimaan kuuluvista lääkkeistä ja palvelupisteen hoitajan kirjallinen suostumus tehtävään.

Hakijan allekirjoittama hakemus liitteineen lähetetään hyvissä ajoin ennen tapahtumaa Fimean kirjaamoon. Fimea arvioi lääkehuoltopalveluiden tarpeellisuuden ja palvelupisteen perustamisedellytysten täyttymisen hakemuskohtaisesti ottaen huomioon muun muassa apteekkipalveluiden saatavuuden alueella ja tapahtuman luonteen.

Apteekkareiden kokemuksia lääkehuollon järjestämisestä kesätapahtumissa

Ison kesätapahtuman lääkehuollon järjestäminen on ainutkertainen ja haastava tilanne apteekkarille. Lääkehuoltopalveluja on viimeisen kymmenen vuoden aikana tarjottu vuosittain Suviseuroilla ja kerran Jukolan viestissä.

Tapahtumat järjestetään joka vuosi eri paikkakunnilla ja tapahtumapaikka on usein ollut parinkymmenen kilometrin päässä lähimmästä apteekista. Fimea teki kyselyn tammikuussa 2012 kesätapahtumien lääkehuoltopalveluja tarjonneille apteekkareille selvittääkseen järjestelyiden onnistumista ja haasteita.

Vastaajien mukaan riittävän varhain aloitettu suunnittelu yhteistyössä tapahtuman järjestäjän kanssa oli edesauttanut lääkehuoltopalveluiden onnistumista. Tärkeää oli myös valmius reagoida yllättäviin tilanteisiin nopeasti. Yleensä lääkehuoltopalveluiden tarjoaminen oli onnistunut hyvin ja toiminta oli ollut sujuvaa.

Kesäsään haasteet lääkkeiden varastoinnille

Suviseurojen järjestäjät olivat varanneet tapahtumapaikan lääkehuoltopalveluita varten siirrettävän kontin. Tilassa oli asianmukainen murtosuojaus, jäähdytysjärjestelmä ja lääkkeiden varastointiin sekä asiakaspalveluun soveltuvat tilat.

Vastaajien mukaan säästä aiheutuviin ongelmiin täytyi reagoida nopeasti. Kesän 2011 ennakoitua helteisempi sää edellytti jäähdytyskoneen lisäulosviennin tekemistä konttiin kesken tapahtuman, jotta tilan jäähdytys oli riittävä. Aikaisempana kesänä tilaan oli ostettu sähkölämmitin viileän sään vuoksi. Eräs vastaajista kertoi ukkosmyrskyn rikkoneen tietoliikenneyhteydet, jotka saatiin nopeasti korjatuksi viikonlopusta huolimatta.

Lääkevarastoa täydennettävä tarvittaessa

Apteekit varautuivat tapahtumiin laajentamalla normaalia itsehoito- ja reseptilääkevalikoimaansa sekä lisäämällä varastomääriä. Itsehoitolääkkeiden osalta ennakoitu lääkevalikoima oli pääosin vastannut leiriolosuhteissa majoittuvan asiakaskunnan tarpeita. Valikoimassa oli ollut muun muassa särky- ja allergialääkkeitä, auringonpolttamien, itikan pistojen ja rakkojen hoitoon käytettäviä valmisteita sekä desinfektioaineita.

Lääkemääräyksellä toimitettavien antibioottien ja särkylääkkeiden tarve oli monissa tapahtumissa ollut ennakoitua suurempaa. Suuria lapsiperheitä kokoavassa tapahtumassa oli tarvittu suunniteltua enemmän nestemäisiä mikrobilääkkeitä. Lääkkeitä oli kuitenkin saatu nopeasti lisää tukkuliikkeestä apteekkiin ja edelleen tapahtumapaikalle.

Henkilökuntaa riittävästi ja logistiikka kuntoon

Vastaajien mukaan henkilökuntaa on oltava riittävästi sekä apteekissa että tapahtuma-alueen toimipisteessä. Henkilökuntaa tarvitaan huolehtimaan myös lääkkeiden kuljetuksesta apteekin ja tapahtumapaikan välillä.

Logistiikan suunnitteluun kannattaa paneutua huolellisesti. Eräs vastaaja kertoi sateisen sään muuttaneen syrjäiset sivutiet ja tapahtuma-alueen niin liejuisiksi, että toimipisteelle asti ei päässyt autolla. Pääsääntöisesti lääkkeet saatiin kuljetettua sujuvasti tapahtuma-alueen läpi toimipisteeseen. Kuljetusten sujuvuutta helpotti tapahtuman järjestäjän kanssa etukäteen suunniteltujen huoltoreittien käyttäminen.

Henkilöesittely Anne Hirvonen

Anne Hirvonen

Proviisori
Yliproviisori, Fimea