Julkaistu numerossa 2/2014

Uusia lääkkeitä lemmikkien syöpien hoitoon

Eläinlääkkeet

Uusia lääkkeitä lemmikkien syöpien hoitoon

[Lataa PDF]

Lemmikkien syöpien hoito on yleistynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi. Perinteisesti lemmikeille on käytetty ihmisille rekisteröityjä solunsalpaajia, mutta viime vuosina markkinoille on tullut myös lemmikeille varta vasten suunniteltuja syöpälääkkeitä.

Kirurgia on yleensä lemmikkien syöpähoitojen kulmakivi, mutta säde- ja solunsalpaajahoidolla on nykyään yhä merkittävämpi rooli. Lisäksi uudet syöpälääkkeet ja immunoterapia tekevät tuloaan myös eläinlääketieteeseen.

Lemmikeille ei ole EU:ssa myyntiluvallisena yhtään perinteistä sytostaattia, mutta muutama syöpälääke on hyväksytty käyttöön. Lisäksi Yhdysvalloissa on saatavilla rokote koiran suun melanooman hoitoon, ja tänä vuonna koirille lanseerataan oma paklitakselivalmiste.

Toseranibi on ensimmäinen myyntiluvallinen koiran syöpälääke EU:ssa

Tyrosinaasikinaasit ovat tärkeitä solunsisäisessä viestinnässä, ja ne vaikuttavat solun jakautumiseen ja erilaistumiseen. Syöpäkasvaimessa tyrosiinikinaasien toiminta on liiallista, ja niitä estämällä voidaan vähentää syöpäsolujen kasvua ja eloonjäämistä. Lisäksi lääkkeet estävät verisuonten muodostusta.

Toseranibi (Palladia) on ainoa myyntiluvallinen lemmikkien syöpälääke Suomessa. Lääkkeellä hoidetaan koirien uusiutuvia Patnaik-luokka II:n ja III:n mast- eli syöttösolukasvaimia, joita ei voida poistaa leikkauksella.

Toseranibin tehoa tutkittiin 149:llä mastsolukasvaimesta kärsivällä koiralla satunnaistetussa, sokkoutetussa monikeskustutkimuksessa (London ym. 2009). Kokonaishoitovaste oli hoitoryhmällä 37,2 % ja lumelääkettä saaneilla 7,9 %. Pahanlaatuisten kiinteiden kasvainten ryhmässä hoitovaste oli 24 % (London ym. 2012). Merkittävin vaste havaittiin anaalirauhasen, kilpirauhasen sekä pään ja kaulan alueen karsinoomissa.

Toseranibin suositeltu aloitusannos on 3,25 mg/kg suun kautta joka toinen päivä. Ruuansulatuskanavan haittavaikutukset ovat tällä annoksella hyvin yleisiä. Kun annos pienennettiin 2,5–2,75 mg/kg:aan joka toinen päivä, haittavaikutukset vähenivät merkittävästi mutta lääkkeen pitoisuus plasmassa säilyi halutulla tasolla (Bernabe ym. 2013). Lääkitys aloitetaankin usein pienemmällä annoksella. Muita yleisiä haittavaikutuksia ovat väsymys, ontuminen, neutropenia, trombosytopenia, anemia ja hypoalbuminemia.

Happosalpaajien käyttöä suositellaan potilaille, joilla on ruuansulatuskanavan oireita tai suurehko mastsolukasvain. Eläinlääkärin tulisi arvioida potilas viikoittain, ja verinäyte suositellaan tarkastettavaksi 1–2 viikon välein ensimmäisten 6 viikon ajan. Tämän jälkeen riittää seuranta 6 viikon välein tai eläinlääkärin arvion mukaan.

"Ihmisille käytetyn paklitakselin sisältämä cremofor-yhdiste aiheuttaa koirille yliherkkyysreaktion."

Erityislupavalmiste masitinibi

Masitinibilla (Masivet) hoidetaan koirien Patnaik-luokka II:n ja III:n mastsolukasvaimia, joissa on c-kit-reseptoriproteiinin mutaatio ja joita ei voida leikkauksella poistaa.

Satunnaistetussa, sokkoutetussa monikeskustutkimuksessa masitinibi lisäsi mastsolukasvaimen etenemiseen kuluvaa aikaa verrokkikoirilla 75 vuorokaudesta 118 vuorokauteen (Hahn ym. 2008). Koirilla, joiden kasvaimessa oli c-kit-mutaatio, aika piteni 42 vuorokaudesta 230 vuorokauteen. Masitinibin aloitusannos on 12,5 mg/kg suun kautta kerran päivässä.

Masitinibin tavallisimmat haittavaikutukset ovat lievä tai kohtalainen ripuli ja oksentaminen sekä karvanlähtö. Muita yleisiä haittoja ovat ruokahaluttomuus, väsymys, anemia, hypoalbuminemia, neutropenia sekä maksa-arvojen kohoaminen ja munuaistoksisuus munuaisvikaa sairastavilla koirilla.

Haittavaikutusten vuoksi veri- ja virtsanäytteitä tulee valmistajan mukaan seurata kerran kuukaudessa, mutta ensimmäisen kuukauden aikana tiheämpi seuranta on suositeltavaa. Jatkossa 6–8 viikon seurantaväliä pidetään riittävänä.

Interleukiini 2 -geeniterapia kissojen fibrosarkoomaan

Kissoille on markkinoilla interleukiini 2:ta (IL-2) tuottava canarypox-virusrokote (Oncept IL-2). IL-2 lisää elimistön immuunipuolustusta, ja eläinkokeissa se on hidastanut syöpien etenemistä.

Oncept IL-2 pidensi kissoilla fibrosarkooman uusiutumiseen kuluvaa aikaa 287 vuorokaudesta yli 730 vuorokauteen kirurgisen poiston ja sisäisen sädehoidon jälkeen (Jourdier ym. 2003, Oncept IL-2:n EPAR-yhteenveto).

Lääke injisoidaan leikkausalueelle viikon välein neljästi ja sitten 2 viikon välein kahdesti. Hoito aloitetaan viimeistään kuukauden kuluttua leikkauksesta ja vuorokautta ennen sädehoitoa. Haittavaikutuksina injektioalueella on havaittu lievää tulehdusta.

DNA-rokote koiran melanoomaan

Yhdysvalloissa on jo useamman vuoden ajan hoidettu koirien suun melanoomaa ksenogeenisellä ihmisen tyrosinaasi-DNA-rokotteella (Oncept). Lääkkeellä ei ole myyntilupaa EU:ssa.

Melanooman rokotehoito koostuu neljästä transdermaalisesta injektiosta, jotka annetaan ensin 2 viikon välein ja tämän jälkeen 6 kuukauden välein.

Nanotekniikalla valmistettu paklitakseli

Ihmisille käytetyn paklitakselin sisältämä cremofor-yhdiste aiheuttaa koirille yliherkkyysreaktion. Lääke voidaan pakata vesiliuokoiseen muotoon nanotekniikan avulla (Paccal Vet CA-1), jolloin yliherkkyysreaktio vältetään.

Paklitakseli on hyväksytty ehdollisesti Yhdysvalloissa koirien maitorauhas- ja levyepiteelikarsinoomien hoitoon. Tutkimuksissa se tehosi 82 %:iin koirien erityyppisistä syövistä (von Euler ym. 2013) ja 59 %:iin mastsolukasvaimista (Rivera ym. 2013). Oasmialla on suunnitteilla tuoda markkinoille myös vastaava doksorubisiinivalmiste.

Henkilöesittely Karoliina Autio

Karoliina Autio

ELL, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri
Yliopistollinen eläinsairaala