Julkaistu numerossa 4/2012

Kansallinen lääkeinformaatioverkosto on perusteilla

Kansallinen lääkeinformaatioverkosto on perusteilla

 

Kansallinen lääkeinformaatiostrategia julkaistiin helmikuussa 2012. Strategiassa moniammatillisen lääkeinformaatioverkoston luominen ja lääkeinformaatiotoiminnan koordinoinnin kehittäminen ovat keskeisiä tavoitteita. Lääkeinformaatioverkostoa ollaan parhaillaan perustamassa.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea julkaisi helmikuussa 2012 kansallisen lääkeinformaatiostrategian, joka oli laadittu yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Strategiassa kuvatun lääkeinformaatioverkoston toimintaa ollaan aloittamassa.

Lääkeinformaatioverkostoon kuuluu viisi työryhmää sekä viestintätiimi, jotka kukin omalta osaltaan kehittävät lääkeinformaatiota eri näkökulmista. Lääkeinformaatioverkoston työryhmien ensimmäisen kauden pituus on kaksi vuotta. Tavoitteena on, että kauden päättyessä verkoston kaikki työryhmät ovat aloittaneet toimintansa ja jokainen työryhmä on priorisoinut sille osoitetut lääkeinformaatiostrategian toimenpide-ehdotukset (Fimea 2012).

Tavoitteena on myös, että lääkeinformaation kehittämistoimenpiteitä on aloitettu ja projekteihin on saatu rahoitusta. Myös lääkeinformaatioon liittyvä tutkimustoiminta aloitetaan heti kartoittamalla lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon eri sektoreilla toimivien ammattilaisten lääkeinformaatiotarpeita. Kansainvälinen yhteistyö on myös tärkeää aloittaa heti.

Lääkeinformaation koordinaatioryhmä aloitti toimintansa syyskuussa

Lääkeinformaation koordinaatioryhmä on Fimean asettama työryhmä. Sen tehtävänä on edistää ja koordinoida lääkeinformaation kehittämistä Suomessa. Koordinaatioryhmä tulee antamaan ehdotuksensa lääkeinformaatiostrategiassa esitettyjen kehittämisprojektien priorisoinnista. Ryhmä myös seuraa ja kommentoi kehittämisprojektien työtä, koordinoi lääkeinformaatioon liittyvää tutkimusta sekä edistää kansainvälistä yhteistyötä (Fimea 2012).

Koordinaatioryhmän tehtävänä on erityisesti lääkeinformaation tuottamisen ja järjestämisen kehittäminen. Tavoitteena on kehittää pääasiassa terveydenhuollon ammattilaisille mutta myös lääkkeiden käyttäjille suunnattua lääkeinformaatiota sekä edistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Taulukossa 1 on kuvattu koordinaatioryhmässä edustetut tahot.

Koordinaatioryhmä teki heti ensimmäisessä kokouksessaan syyskuussa esityksen muiden työryhmien kokoonpanosta sekä lääkeinformaatiostrategian toimenpide-ehdotusten jakamisesta työryhmiin. Esityksen lausuntokierros päättyi lokakuussa. Saatujen lausuntojen pohjalta koordinaatioryhmä päättää muiden työryhmien kokoon kutsumisesta. Käytännössä työryhmät kutsutaan kokoon vuodenvaihteessa.

Taulukko 1. Lääkeinformaation koordinaatioryhmässä edustetut tahot.*

Jokaisella työryhmällä on oma tehtävänsä

Lääkeinformaatioverkostoon kuuluvat työryhmät ovat koulutustyöryhmä, tutkimustyöryhmä, terveydenhuollon ammattilaisten lääkeinformaation kehittämisen työryhmä sekä lääkkeiden käyttäjien lääkeinformaation kehittämisen työryhmä (taulukko 2).

Lisäksi koordinaatioryhmään kuuluvien sidosryhmien viestinnän asiantuntijoista kootaan viestintätiimi, joka vastaa koordinaatioryhmän johdolla lääkeinformaatioverkoston viestintäsuunnitelman laatimisesta ja sen toteuttamisesta.

Taulukko 2. Lääkeinformaatioverkoston työryhmät.

Verkoston toiminta on kaikille avointa ja julkista

Työryhmien kokousten muistiot, toimintasuunnitelmat, projektisuunnitelmat ja muut materiaalit tulevat olemaan kaikkien kiinnostuneiden saatavilla. Parhaillaan pohditaan, olisiko syytä perustaa verkkoalusta tiedottamisen ja kommentoinnin edistämiseksi.

Lääkeinformaatioverkoston toimintaa voi seurata ja työtä kommentoida myös Lääkeinformaatiofoorumi – käyttäjät ja tuottajat -keskustelutilaisuuksissa. Niitä on tarkoitus järjestää verkoston toiminnan alussa vuosittain.

Verkoston toiminta on kaikille avointa ja julkista

Työryhmien kokousten muistiot, toimintasuunnitelmat, projektisuunnitelmat ja muut materiaalit tulevat olemaan kaikkien kiinnostuneiden saatavilla. Parhaillaan pohditaan, olisiko syytä perustaa verkkoalusta tiedottamisen ja kommentoinnin edistämiseksi.

Lääkeinformaatioverkoston toimintaa voi seurata ja työtä kommentoida myös Lääkeinformaatiofoorumi – käyttäjät ja tuottajat -keskustelutilaisuuksissa. Niitä on tarkoitus järjestää verkoston toiminnan alussa vuosittain.

Pdf-muotoinen lääkeinformaatiostrategia on ladattavissa Fimean verkkosivuilta. Samalta sivulta pääsee myös julkaisujen tilauslomakkeeseen, jonka avulla itselleen voi tilata painetun version.

 

 

Henkilöesittely Katri Hämeen-Anttila 2012

Katri Hämeen-Anttila

FaT
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Fimea