Julkaistu numerossa 4/2012

Lapsille kasvirohdoslääkkeitä vain harkiten

Kasvirohdoslääkkeet

Lapsille kasvirohdoslääkkeitä vain harkiten

 

Lapsille tarkoitetuista kasvirohdoslääkkeistä ja niiden turvallisuudesta tiedetään vain vähän. Jos valmisteen turvallisuudesta lapsille ei ole tutkittua tietoa, on viisaampaa olla käyttämättä sitä.

Entisaikaan kasvilääkinnällä hoidettiin niin aikuiset, lapset kuin kotieläimetkin. Kokemukseen perustuva perinteinen kasvirohdoslääkintä oli kuitenkin erilaista kuin nykyään. Käytettiin keitteitä ja hauteita, juotiin kuumia yrttijuomia ja valeltiin rohdoksista valmistettuja öljyjä kipeisiin niveliin. Lastenkin sairauksien hoidossa kasvirohdoslääkintään liittyvällä perimätiedolla oli suuri merkitys.

Kuten muutkin lääkevalmisteet, kasvirohdosvalmisteet valmistetaan nykyään lääketehtaassa hyvien tuotantotapojen mukaisesti. Valmisteiden vaikuttavat aineet (esimerkiksi uute, tinktuura, puristemehu sellaisenaan) ovat usein eri tavoin vakioituja ja väkevöityjä kasvirohdostuotteita, ja lopputuotteet ovat mahdollisimman hyvin erästä toiseen tasalaatuisia. Tästä huolimatta erityisesti lapsille tarkoitetuista kasvirohdoslääkkeistä ja niiden turvallisuudesta tiedetään vähän.

Turvallisuudesta vain vähän tietoja

Kasvirohdosvalmisteiden laatua ja valmistusta koskevien vaatimusten ja tiedon määrä on erityisesti parin viime vuosikymmenen aikana kasvanut paljon. Kuitenkin turvallisuutta koskevien tutkimusten määrä on edelleen vähäinen.

Erityisesti lapsia koskevat turvallisuustutkimukset sekä kasvirohdosten että kasvirohdosvalmisteiden osalta puuttuvat lähes kokonaan. Näiden tuotteiden käyttöä lapsille on varminta välttää, ellei tutkittua tietoa turvallisesta käytöstä lapsille ole olemassa.

Lasten lääkinnän erityispiirteitä

Sekä lääkkeiden käyttäytyminen elimistössä että lääkkeiden aiheuttama vaste muuttuvat lapsen kasvun ja kehityksen aikana. Lasten turvallinen lääkintä edellyttää lasten lääkinnän erityispiirteiden huomioimista lääkekehityksen aikana. Tämä pätee myös kasvirohdosvalmisteisiin.

Lääkkeiden vaikutuksen kesto elimistössä vaihtelee eri-ikäisillä ja erilaisessa kehitysvaiheessa olevilla lapsilla. Vastasyntyneillä ja imeväisikäisillä monien lääkkeiden eliminaationopeus on pieni, ja leikki-ikäisillä puolestaan suuri. Kehon vesipitoisuus on vastasyntyneillä ja imeväisillä suuri verrattuna vanhempiin lapsiin, ja plasman valkuaispitoisuus pieni, mikä vaikuttaa lääkkeiden jakaantumistilavuuteen.

Maksan ja munuaisten toiminnan kehittyminen vaikuttaa elimistön kykyyn poistaa lääkeainetta elimistöstä. Nämä muutokset vaikuttavat lasten lääkkeiden annostelutarpeeseen merkittävästi. Erityisesti rasvaliukoiset lääkkeet imeytyvät lasten ihon läpi tehokkaammin kuin aikuisten, mikä voi johtaa haittavaikutuksiin.

Esimerkkejä lapsille haitallisista kasvirohdoslääkkeistä

Henkilöesittely Sari Koski

Sari Koski

Proviisori
Erikoistutkija, Fimea

Henkilöesittely Pirjo-Laitinen Parkkonen

Pirjo-Laitinen Parkkonen

LKT, dosentti, anestesiologian erikoislääkäri
Johtajaylilääkäri, Hyvinkään kaupunki, lastenlääkekomitean (PDCO) jäsen