Julkaistu numerossa 4/2013

Lääketilastosta saa tietoja lääkkeiden käytöstä

Ex tempore

Lääketilastosta saa tietoja lääkkeiden käytöstä

Vuonna 2012 lääkkeitä myytiin 2,7 miljardilla eurolla. Myynniltään suurimpia lääkkeiden pääryhmiä olivat syöpälääkkeet ja immuunivasteen muuntajat sekä hermostoon vaikuttavat lääkkeet. Myydyin lääke oli adalimumabi. Mielenkiintoisia lääkkeisiin liittyviä tietoja voi lukea vasta ilmestyneestä Suomen lääketilasto 2012 -kirjasta.

Vuonna 2012 lääkkeitä myytiin 2,7 miljardilla eurolla. Tämä oli 2 % enemmän kuin edellisvuonna.

Avohoidon reseptilääkkeiden osuus kokonaismyynnistä oli 71 % ja sairaaloihin myytyjen lääkkeiden osuus 17 %. Itsehoitolääkkeiden osuus oli puolestaan 12 %.

Adalimumabi myynnin kärjessä

Myynniltään suurimpia lääkkeiden pääryhmiä olivat syöpälääkkeet ja immuunivasteen muuntajat (myynnin arvo 382 milj. euroa), hermostoon vaikuttavat lääkkeet (378 milj. euroa), ruuansulatuselinten sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet (253 milj. euroa) sekä sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet (176 milj. euroa).

Kymmenen myydyimmän lääkkeen luettelossa (taulukko 1) on neljä biologista lääkettä, joita käytetään muun muassa nivelreuman hoitoon. Näitä ovat adalimumabi, infliksimabi, etanersepti ja rituksimabi. Kymmenen myydyimmän lääkkeen joukossa kulutukseltaan selvästi pienin oli hemofilia A:n hoitoon käytettävä hyytymistekijä VIII.

Kymmenen myydyintä lääkeaineitta tukkuhinnoin vuonna 2012.

Asetyylisalisyylihappo kulutuksen kärjessä

Lääkkeiden kulutuksen tilastoinnissa käytetään apuna määriteltyä vuorokausiannosta (DDD, defined daily dose). Se on kansainvälisesti sovittu lääkekohtainen teoreettinen vuorokausiannos. DDD:n ja lääkkeen tukkumyynnin avulla ilmaistaan kokonaiskulutus suhteutettuna väestöön tuhatta asukasta ja vuorokautta kohti (DDD / 1 000 as / vrk).

Kulutukseltaan suurimmat lääkeryhmät olivat sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet (539,9 DDD / 1 000 as / vrk), ruuansulatuselinten sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet (298,9 DDD / 1 000 as / vrk), hermostoon vaikuttavat lääkkeet (267,9 DDD / 1 000 as / vrk) ja hengityselinten sairauksien lääkkeet (154,6 DDD / 1 000 as / vrk).

Kärkitilaa kymmenen käytetyimmän lääkkeen luettelossa (taulukko 2) pitää vanha kunnon asetyylisalisyylihappo valtimotapahtumien eston käyttöaiheessa. Käytetyimpien lääkkeiden luettelossa on eniten sydän- ja verisuonisairauksien hoidossa käytettyjä lääkkeitä. Näitä ovat ramipriili, simvastatiini, amlodipiini, furosemidi ja bisoprololi.

Ibuprofeeni on ainoa lääkeaine, joka on kymmenen yleisimmän lääkkeen luettelossa sekä vuorokausiannoksina että rahassa laskettuna.

Kipu- ja kuumelääkkeistä käytetyimpien lääkkeiden luettelossa ovat ibuprofeeni ja parasetamoli. Ibuprofeenin kulutus (51,4 DDD / 1 000 as / vrk) oli lähes kaksinkertainen parasetamolin kulutukseen (29,2 DDD / 1 000 as / vrk) verrattuna.

Kymmenen eniten käytettyä (DDD / 1 000 as / vrk) lääkeainetta vuonna 2012.

Itsehoitolääkkeet

Itsehoitolääkkeiden vähittäismyynti apteekeissa oli 323 miljoonaa euroa. Tämä oli 2 % enemmän kuin vuonna 2011. Myynniltään suurimman itsehoitovalmisteet olivat kipulääkkeet (64 milj. euroa), ruuansulatuskanavan sairauksien lääkkeet (57 milj. euroa) ja ihotautilääkkeet (34 milj. euroa).

Tupakasta vieroitukseen käytettäviä nikotiinivalmisteita myytiin 39 miljoonalla eurolla, ja kasvua oli 13 % edelliseen vuoteen verrattuna. Nikotiinivalmisteista 78 % myytiin muualla kuin apteekeissa.

Henkilöesittely Annikka Kalliokoski

Annikka Kalliokoski

LKT, kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkäri
Ylilääkäri, Fimea

Sisältöjulkaisija