Julkaistu numerossa 4/2014

Moniammatillinen verkosto kokoaa kaikki toimijat kehittämään järkevää lääkehoitoa

Lääkehoitojen arviointi

Moniammatillinen verkosto kokoaa kaikki toimijat kehittämään järkevää lääkehoitoa

[Lataa PDF]

 

Moniammatillisessa verkostossa kehitetään vaikuttavia ratkaisuja lääkitysongelmaisen potilaan tunnistamiseksi ja lääkityksen kuntoon laittamiseksi. Moniammatillinen tiimityö vaatii paikallisen johdon vahvaa resurssiohjausta. Järkevän lääkehoidon edistämiseksi tarvitaan laaja, kaikkien toimijoiden yhteinen toimenpideohjelma.

Vuonna 2012 toimintansa aloittanut moniammatillinen verkosto kehittää hyviä toimintatapoja lääkkeiden käytön optimoimiseksi. Verkostomainen kehittämistyö aloitettiin potilastyötä tekevien lääkäreiden, sairaanhoitajien sekä farmasian ammattilaisten tiimeissä. Tiimien avulla lähdettiin etsimään järkevää lääkehoitoa ja moniammatillista yhteistyötä estäviä ja edistäviä tekijöitä. Suurimmiksi esteiksi tunnistettiin asenteet tiimityötä kohtaan ja tiedonkulku eri terveydenhuollon toimijoiden välillä.

Mukana on jo 15 tiimiä

Verkostossa mukana olevat moniammatilliset tiimit ovat päässeet hyvään vaiheeseen kehittämistyössään. Tiimit pyrkivät omassa toimintaympäristössään löytämään ratkaisuja lääkitysongelmaisen potilaan tunnistamiseen ja lääkehoidon kuntoon laittamiseen. Tavoitteena on kehittää vaikuttavia ratkaisuja valtakunnalliseen käyttöön.

Verkostossa käynnistyy loppuvuodesta 2014 hanke, jossa selvitetään moniammatillisen lääkityksen arvioinnin vaikutusta muun muassa potilaan kotona selviytymiseen, terveyspalveluiden käyttöön ja lääkekustannuksiin. Parhaat verkostossa kehitettävät käytännöt kuvataan kirjallisesti vuoden 2015 loppuun mennessä.

"Moniammatillinen tiimityö vaatii paikallisen johdon vahvaa resurssiohjausta."

Moniammatillisella verkostolla on oma logo

Keväällä 2014 Kuopion Savonian ammattikorkeakoulun opiskelijat suunnittelivat Fimean toimeksiannosta logon moniammatilliselle verkostolle. Logo on vapaasti ladattavissa Fimean verkkosivuilta ja käytettävissä ei-kaupallisessa moniammatillisessa kehittämistyössä.

Kehittämistyö vaatii paikallisen johdon tukea…

Moniammatillisessa verkostossa on konkretisoitunut ymmärrys siitä, että kehittämistyö ja hyvin käytäntöjen levittäminen vaatii vahvaa tukea paikalliselta johdolta. Kehittämistyötä on mahdotonta tehdä ilman organisaatioiden päättäjien budjettirahoituksissa priorisoimia resursseja. Taloudellinen panostus järkevän lääkehoidon kehittämiseen tulisi nähdä investointina, joka lisää hoidon laatua ja vähentää hoitotyön kustannuksia tulevaisuudessa.

… ja panostusta valtakunnallisella tasolla

Rationaalisesta lääkehoidosta on puhuttu terveydenhuollossa ainakin vuodesta 1985 asti, jolloin Maailman terveysjärjestö WHO asetti tavoitteeksi edistää järkevää lääkehoitoa. Tavoite siitä, että potilas saisi oikeat lääkkeet oikea-aikaisesti, käyttäisi niitä tarkoituksenmukaisesti ja hyötyisi niistä, on vietävä nyt hoitotyön arkeen sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksessa. Tavoitteen saavuttamiseksi Suomessa tarvitaan laaja toimenpide-ohjelma, jolla hyväksi havaitut ratkaisut viedään oikeasti hoitotyöhön. Tämän tulisi olla kaikkien terveydenhuollon toimijoiden yhteinen asia ruohonjuuritasolta kansallisen tason päätöksentekoon asti.
 

Ladattavat logot ja lisätietoja

Henkilöesittely Antti Mäntylä

Antti Mäntylä

FaT, MBA
Kehittämispäällikkö, Fimea

Henkilöesittely Anne Kumpusalo-Vauhkonen

Anne Kumpusalo-Vauhkonen

Proviisori
Suunnittelija, Fimea

Henkilöesittely Timo Järvensivu

Timo Järvensivu

KTT
Tutkija, Aalto-yliopisto