Julkaistu numerossa 4/2014

Osallistu lääkehoidon päivään 19.3.2015

Fimean toiminta

Osallistu lääkehoidon päivään 19.3.2015

[Lataa PDF]

Lääkehoidon päivä on lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen valtakunnallinen teemapäivä. Seuraava päivä järjestetään 19.3.2015 teemalla ”Toimiiko lääkehoitosi?”

 

– Lääkkeiden käyttö on yleistä eikä suinkaan aina ongelmatonta, ja sen vuoksi yhteiselle teemapäivälle on tarvetta, toteaa sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty tervehdyksessään Lääkehoidon päivän verkkosivuilla. – Teemapäivä toteuttaa osaltaan lääkeinformaatiostrategian tavoitetta, jossa kansalaisten ymmärrystä lääkkeistä pyritään parantamaan.

Ministeri muistuttaa, että päivä on myös tärkeä verkostoitumisen tapahtuma alan toimijoille.

– Tätä poikkiammatillista yhteistyötä tarvitsemme yhä enemmän, ja Lääkehoidon päivä on yksi osoitus tästä työstä.

Lääkehoidon päivää toteutetaan paikallisina tapahtumina esimerkiksi apteekeissa, oppilaitoksissa ja terveydenhuollon toimipisteissä eri puolilla Suomea. Ensi vuonna kolmatta kertaa järjestettävää teemapäivää koordinoi Lääkealan kehittämis- ja turvallisuuskeskus Fimea yhteistyössä useiden lääkehuollon ja sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimijoiden kanssa.

– Päivän tavoitteena on aktivoida lääkkeiden käyttäjiä tunnistamaan ja seuraamaan lääkehoitojensa vaikutuksia: sekä toivottuja vaikutuksia, kuten oireiden häviämistä, että mahdollisia haittoja, kertoo kehittämispäällikkö Katri Hämeen-Anttila Fimeasta. – Tärkeää on myös, että vaikutuksista kerrotaan terveydenhuollon ammattilaisille.

Käyttäjiä halutaan myös kannustaa ylläpitämään ajantasaista lääkityslistaa omasta lääkehoidostaan sekä kysymään ja etsimään aktiivisesti tietoa luotettavista tiedonlähteistä.

Hämeen-Anttila toivoo, että Lääkehoidon päivä lisää kansallista ja alueellista moniammatillista yhteistyötä esimerkiksi potilasjärjestöjen, julkisen perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon sekä yksityisen terveydenhuollon ja apteekkien kanssa.

– Tarkoitus on, että päivä kannustaa terveydenhuollon organisaatioita sopimaan keskenään yhteisiä toimintatapoja lääkehoitojen onnistumisen seuraamiseksi sekä tarkistamaan lääkkeiden käyttäjiltä, saavutetaanko lääkehoitojen tavoitteet, hän toteaa.

Mukana päivää toteuttamassa on muun muassa useita opiskelija- ja potilasjärjestöjä, sairaaloita, apteekkeja, ammattijärjestöjä sekä yliopistoja ja viranomaisia.

Tiedot päivän tapahtumista kootaan vuoden 2015 alusta lähtien Lääkehoidon päivän verkkosivuille. Paikallisten tapahtumajärjestäjien toivotaan ilmoittavan mukaan oman tapahtumansa. Tapahtumien suunnittelun ja järjestämisen avuksi sivustolla on saatavilla myös taustamateriaalia, kuten esite ja juliste. Lisäksi sivustolla julkaistaan kolumneja, joissa lääkkeiden käyttäjät, alan ammattilaiset ja poliitikot kertovat näkökulmiaan lääkehoidon seurantaan.

Lääkehoidon päivän verkkosivut

Henkilöesittely Minna Takaloeskola

Minna Takaloeskola

VTM
Viestintäpäällikkö, Fimea

Sisältöjulkaisija