Julkaistu numerossa 4/2015

Fimea palvelee verkossa entistä paremmin

Fimean toiminta

Fimea palvelee verkossa entistä paremmin

Fimean verkkosivut ovat uudistuneet. Tarvittava tieto löytyy aiempaa helpommin, ja sivustoa on vaivatonta käyttää myös mobiililaitteilla. Myös Sic!-lehden verkkoversio on laitettu uuteen uskoon.

Fimean verkkosivuilla on uusi ilme, rakenne ja alusta. Marraskuun lopussa julkaistu sivusto pyrkii tarjoamaan monipuolisempaa tietoa entistä paremmin. Esimerkiksi myyntilupia koskevat sisällöt on uusittu kokonaan. Samalla verkkoon on lisätty kokonaan uusia sisältöjä, joilla kerrotaan muun muassa Fimean valvontalaboratorioiden toiminnasta. Rakenneuudistuksessa hyödynnettiin kävijätutkimusta, jossa käyttäjiä pyydettiin jakamaan Fimean sisältöjä eri aihealueisiin.

Uudistus on osa sosiaali- ja terveysministeriön verkkojulkaisuhanketta, jossa ministeriön alaiset virastot siirtyivät käyttämään samaa julkaisujärjestelmää. Tällä tavoiteltiin paitsi kustannussäästöjä myös pohjaa tuleville yhteishankkeille. Uutena teknisenä pohjana toimii avoimen lähdekoodin Liferay-järjestelmä.

Verkkosivujen uudistamisessa yhdeksi päätavoitteeksi nousi sivujen parempi saavutettavuus. Tämä pyrittiin huomioimaan teknisissä ja sisällöllisissä ratkaisuissa. Käytännössä uudet sivustot ovat responsiivisia eli toimivat paljon aikaisempaa paremmin kännyköillä ja tableteilla. Myös erilaiset esteettömyysvaatimukset on pidetty mielessä.

Yhteisprojekti testasi virastojen yhteistyötä

– Hankkeessa päästiin tekemään monenlaisia asioita aivan uusilla tavoilla, ministeriön projektipäällikkö Rope Sidebras kertoo.

– Projekti on vaatinut merkittävän määrän eräänlaista myyntityötä, uusien toimintatapojen markkinointia ja opettamista. Virastot ovat tehneet konkreettisesti asioita yhdessä ja päässeet oppimaan ketterän kehittämisen etuja. Tällä kertaa yhteistyön tulos oli yhteinen julkaisujärjestelmä ja sillä toteutetut verkkosivut.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteisprojektissa ovat olleet aktiivisesti mukana myös Valvira, Säteilyturvakeskus ja työsuojelu. Yhteistyötä on tehty muun muassa suunnittelussa ja testauksessa. Kaikilla uuteen järjestelmään siirtyneillä virastoilla on nettisivuillaan yhtenevä mutta persoonallinen ulkoasu.

– Tavoitteissa onnistuttiin erinomaisesti, Sidebras kehuu.

– Erinomaisena esimerkkinä ovat virastojen upeat ja responsiiviset uudet sivustot. Yhteistyö on tiivistynyt, ja parhaita käytäntöjä on jaettu kollegoiden kesken. Ketterä kehittäminen haastoi kaikkia pohtimaan, mikä kannattaa ja mikä ei. Haasteita on toki matkalla ollut, mutta kokonaistulos on hieno.

Virastojen välinen verkkoyhteistyö ei jää vain yhteisen julkaisujärjestelmän kehittämiseen. Jatkossa tarkoitus on tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä.

– Tekeillä on virastojen yhteinen asiakasrekisteri, tarkemmin CRM-malli. Myös verkkosivujen mahdollisesta jatkokehittämisestä ja sen yhteisestä koordinoimisesta hyvässä yhteistyössä on jo puhuttu.

Haasteena kansalaisten tavoittaminen

Ammattilaisten tiedonlähteenä Fimean verkkopalvelut toimivat jo verrattain hyvin. Jatkuvana haasteena on oikean lääketiedon tarjoaminen suoraan kansalaisille. Internetistä löytyvän tietotulvan pyörteissä on helppoa eksyä harhaanjohtaville sivuille tai antautua infoähkyn edessä. Maailman parhaastakaan lääketiedosta ei ole hyötyä, jos sitä ei löydetä.

Fimean verkkosivujen jatkokehityksessä keskitytään paremmin jäsennetyn ja löydettävän tiedon tarjoamiseen. Tavoitteena on myös uusia hakupalveluiden käyttöliittymiä entistä helppokäyttöisemmiksi. Myös videoita saatetaan tulevaisuudessa hyödyntää entistä enemmän. Mallia tästä näyttää jo moniammatillisen verkoston toiminta-ajatuksen tiivistävä animaatio.

Myös verkko-Sic! mullistui

Uusi Sic!-verkkolehti toimii entistä paremmin painetun lehden vaihtoehtona. Se tarjoaa myös enemmän ekstraa muun muassa verkkojuttujen ja videoiden muodossa. Lehtiarkisto täydentyy ensi vuoden mittaan. Saataville tulee kaikki vanhatkin artikkelit sekä verkkosivu- että pdf-muodossa.

Henkilöesittely Tuukka Tenhunen

Tuukka Tenhunen

FM, HuK
Verkkopalveluasiantuntija, Fimea

Henkilöesittely Tiia Talvitie

Tiia Talvitie

FM
Tiedottaja, Fimea

Sisältöjulkaisija