Julkaistu numerossa 1/2016

Lääkehoidot kunniaan!

Pääkirjoitukset

Lääkehoidot kunniaan!

Hyvä ja järkevä lääkehoito on tehokasta, turvallista, tarkoituksenmukaista ja taloudellista. Miten on mahdollista päästä tilanteeseen, jossa kaikki nämä edellytykset täyttyvät?

Terveydenhuollon ammattilaiset ovat varsin yksimielisiä siitä, että monen potilaan lääkehoitoa pitäisi järkevöittää ja samalla lääkehoidon tuloksia ja turvallisuutta parantaa. Tätä mieltä ovat lääkärien, hoitajien ja farmasian alan asiantuntijoiden lisäksi myös potilaat ja asiakkaat – ainakin julkaistujen kirjoitusten perusteella. Vaikka hyvää tahtoa on ollut ja edistystä on tapahtunut, varsinainen läpimurto on jäänyt tekemättä.

Pääministeri Juha Sipilän hallitus on tarttunut ongelmaan edellyttämällä, että tämän kauden aikana toteutetaan rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma. Tavoitteena on parantaa potilaiden kokonaisvaltaista hoitoa ja ihmisten toimintakykyä. Lisäksi halutaan luoda edellytykset kustannusvaikuttavalle lääkehoidolle niin potilaan kuin yhteiskunnan näkökulmasta.

Miten tämä sitten tehdään? Sosiaali- ja terveysministeriön toimeenpano-ohjelman sisällöksi on hahmotettu neljä osa-aluetta, jotka ovat keskeisiä järkevän lääkehoidon toteutumisen kannalta: lääkkeiden määrääminen, toimittaminen ja käyttö, lääkehuollon rakenteet ja tietojärjestelmät, rationaalisen lääkehoidon tutkimus sekä lääkeinnovaatioihin liittyvät erityiskysymykset. Taustatyö toimeenpanon tueksi on jo alkanut.

Viime vuosina on keskitytty pääasiassa informaatio-ohjaukseen. Nyt on aika pohtia, tarvitsemmeko muutakin kuin hyviä ohjeita, jotta järkevä lääkehoito toteutuisi ammattilaisten toiminnassa ja potilaiden tavallisessa arjessa. Ehkä voisi jopa sanoa, että toimeenpano-ohjelman päätavoitteena on lisätä kunnioitusta lääkehoitoja kohtaan ja tuoda lisää vastuullisuutta niiden toteuttamiseen.  

Monet tahot, muun muassa viranomaiset ja ammattijärjestöt, ovat jo tähänkin asti toteuttaneet monia lääkehoitojen järkevöittämiseen liittyviä hankkeita. Hankkeissa on tehty hyvää yhteistyötä yli ammattirajojen. Toivomme, että sama yhdessä tekemisen meininki jatkuu myös rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman laatimisessa ja toteuttamisessa. Järkevän lääkehoidon edistäminen maassamme on meidän kaikkien yhteinen tavoite.

Henkilöesittely Liisa-Maria Voipio-Pulkki

Liisa-Maria Voipio-Pulkki

Johtaja
Terveyspalveluryhmä, sosiaali- ja terveysministeriö

Henkilöesittely Ulla Närhi

Ulla Närhi

Neuvotteleva virkamies
Sosiaali- ja terveysministeriö, terveyspalveluryhmä