Julkaistu numerossa 3/2016

Ravintolisät, kasvirohdosvalmisteet ja raskaus – eikö luonnollinen olekaan turvallista?

Teemat

Ravintolisät, kasvirohdosvalmisteet ja raskaus – eikö luonnollinen olekaan turvallista?

Ravintolisien ja kasvirohdosvalmisteiden käyttö on yleistä raskauden aikana. Nämä valmisteet voivat kuitenkin sisältää sikiön kannalta haitallisia aineita. Koska niiden hyödyistä ei juuri ole näyttöä, on käyttöä viisainta välttää raskauden ja imetyksen aikana.

35-vuotias nainen soittaa alkuraskaudessa Teratologiseen tietopalveluun varmistaakseen, ovatko hänen käyttämänsä valmisteet turvallisia raskauden aikana. Hänellä on käytössään uupumuksen, stressin sekä iho-oireiden hoitoon A-vitamiinia 24 000 IU päivittäin, E-vitamiinia 350 mg kahdesti viikossa sekä lisäksi C-, D- ja K-vitamiinivalmisteet. Hän käyttää myös seleeni-, kromi-, merilevä-, ubikinoni-, karnosiini-, sinkki- ja rasvahappovalmisteita, melatoniinia (2,5 mg x 1), männyn kuoriuute-, helokkiöljy-, rohtovirmajuuri- ja kehäkukkavalmisteita, magnesiumsulfaattia (140 mg x 1), hibiskus-, kamomilla-, pinaatti- ja fenkolinsiemenvalmistetta sekä yrttimehua ja karpalouutetta. Miten äitiä tulisi neuvoa?

Käyttö on yleistä, mutta siitä ei kerrota

Internet-kyselyyn perustuvassa poikittaisessa, yli 20 maata käsittävässä tutkimuksessa suomalaisnaisista 8,7 % käytti ravintolisiä ja kasvirohdoslääkkeitä raskauden aikana. Luvut vaihtelivat Ruotsin 4,3 %:sta Venäjän 69,0 %:iin; USA:ssa näitä valmisteita käytti lähes joka kolmas nainen. Tyypillinen käyttäjä on tupakoimaton, yli 30-vuotias, hyvin koulutettu nainen, jonka tulotaso on keskimääräistä korkeampi.

Merkittävää on, että lähes 80 % raskaana olevista ei kerro terveydenhoitohenkilökunnalle ravintolisien ja kasvirohdosvalmisteiden käytöstä. Syynä on pelko kielteisestä suhtautumisesta tai yksinkertaisesti se, että käytöstä ei erikseen kysytä.

Miksi ravintolisiä ja kasvirohdosvalmisteita käytetään raskauden aikana?

Ravintolisien ja kasvirohdosvalmisteiden käyttöä perustellaan usein kokonaisvaltaisella hyvinvoinnista huolehtimisella, ja luonnonläheisyys elämäntapana vetoaa käyttäjiin. Nämä valmisteet koetaan myös tavallisia lääkkeitä turvallisemmiksi. Naiset, jotka käyttävät ravintolisiä ja kasvirohdosvalmisteita jo ennen raskautta, jatkavat niiden käyttöä usein myös raskausaikana.

Monet voivat myös pelätä lääkeaineiden aiheuttamia haittoja, ja huoli saattaa korostua raskauden aikana, kun pelätään erityisesti lääkkeiden sikiöhaittoja. Raskaana olevilla ravintolisien ja kasvirohdosvalmisteiden käyttö kuitenkin usein täydentää käytössä olevaa lääkitystä mutta ei välttämättä korvaa sitä.

Raskauden aikana ravintolisiä ja kasvirohdosvalmisteita käytetään korostamaan raskauskokemukseen liittyvää mielihyvää: käyttö mahdollistaa raskaudenajan kokemusten omahallintaa vastapainona teknistyvälle ja auktoritatiiviselle terveydenhuollolle. Taulukossa 1 on lueteltu yleisiä, raskauden aikana käytössä olevia kasvirohdoksia, joista valmistetaan erilaisia ravintolisiä ja kasvirohdosvalmisteita.

Taulukko 1. Kasvirohdoksia, joista valmistetaan raskauden aikana yleisesti käytettyjä kasviperäisiä valmisteita.

Käyttöön liittyvät vaarat

Rajallinen kokemus inkiväärin ja punahattu-uutevalmisteiden käytöstä ei viittaa merkittävään sikiövaurioriskiin. Ravintolisien ja kasvirohdosvalmisteiden sisältämien yhdisteiden biologiset vaikutukset tunnetaan kuitenkin huonosti, ja tietoa istukkaläpäisevyydestä, vaikutuksista istukan toimintaan ja sikiön kehitykseen on vähän. Myös tieto tehosta on puutteellista. Monet kasvirohdosvalmisteet ovat väkiviinan vahvuisia etanoliuutteita, mikä myös on otettava huomioon raskauden ja imetyksen aikana.

Koska kaikkia valmisteita ei valvota systemaattisesti, laatu ja sisältö voivat vaihdella valmiste-erien ja valmisteiden välillä. Tuoteseloste ei siksi välttämättä vastaa sisältöä, joka saattaa vaihdella huomattavasti johtuen esimerkiksi valmistusmenetelmästä, sadonkorjuun ajankohdasta ja siitä, mitä kasvin osia valmisteet sisältävät ja mistä ne on kerätty. Lisäksi valmisteet voivat sisältää myös muita lääkekasveja tai aineita kuin pakkauksessa on ilmoitettu; toisaalta valmisteista voi puuttua luvattu ainesosa kokonaan.

Kasvirohdokset voivat olla sinänsä haitallisia (taulukko 1). Monet kasvit sisältävät myös bentseenijohdoksia tai pyrrolitsidiinialkaloideja, jotka ovat potentiaalisesti perimätoksisia tai syöpävaarallisia aineita. Osa kasvialkaloideista on eläinkokeissa aiheuttanut epämuodostumia.

Valmisteeseen on myös voinut tahallisesti tai valmistusvirheen vuoksi joutua myrkyllisiä lääkekasveja, torjunta-aineita ja raskasmetalleja, kuten lyijyä ja elohopeaa, sekä muita terveydelle vaarallisia aineita, kuten arsenikkia tai biologisia toksiineja (esim. aflatoksiineja). Lyijy ja orgaaninen elohopea voivat vaurioittaa sikiön kehittyvää keskushermostoa. Nukleiinihapposynteesiä estävät aflatoksiinit ovat karsinogeenisia ja eläinkokeissa teratogeenisia.

Raskauden aikaiselle lääkkeiden ja muiden valmisteiden käytölle on aina oltava selkeä syy.

Joskus valmisteisiin on lisätty myös synteettistä lääkeainetta, joka voi olla haitallinen sikiön kehitykselle. Vuonna 2009 myynnistä vedettiin kurkumavalmiste Fortodol, josta oli löydetty nimesulidia. Nimesulidi on ei-selektiivinen, COX-2-painotteinen tulehduskipulääke, jonka käyttöön liittyy maksavaurion vaara. Lisäksi lääkkeen käyttö raskauden jälkipuoliskolla voi aiheuttaa sikiön oikovirtauskanavan ennenaikaisen sulkeutumisen ja aiheuttaa sikiölle pahimmillaan kuolemaan johtavan munuaisvaurion. Laihdutusvalmisteista on löydetty sibutramiinia, jonka raskaudenaikainen käyttö on yhdistetty synnynnäisen sydänvian riskiin. Sibutramiini on keskushermostoon vaikuttava laihdutuslääke, jonka myyntilupa lakkautettiin vuonna 2010 koko EU:n alueella vakavien sydän- ja verenkiertohaittojen vuoksi.

Harva valmiste on raskauden aikana tarpeen

Raskauden aikaiselle lääkkeiden ja muiden valmisteiden käytölle on aina oltava selkeä syy. Raskauden aikana tarpeellisia ovat lähinnä rauta-, foolihappo- ja D-vitamiinilisät voimassa olevien ravitsemussuositusten mukaisesti. Valmisteita, joiden käyttö ei ole välttämätöntä ja joiden hyödyistä ja vaaroista ei ole riittävästi tietoa, ei pidä käyttää.

Elinten erilaistumiseen, kasvuun ja kypsymiseen tarvittavan nopean solujen jakautumisen vuoksi sikiö on erityisen herkkä haitallisille altistumisille. Ravintolisien ja kasvirohdosvalmisteiden käytön kohdalla vaaka kallistuu kiistatta riskien puolelle, eikä rajoittunut tutkimustieto joidenkin valmisteiden turvallisuudesta ainakaan toistaiseksi riitä sitä kääntämään. 

 

Henkilöesittely Heli Malm

Heli Malm

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
Teratologinen tietopalvelu, HUSLAB