Julkaistu numerossa 3/2016

Siklosporiini (silmätipat)

Uutta lääkkeistä

Siklosporiini (silmätipat)

Ikervis 1 mg/ml silmätipat, emulsio, Santen Oy

Kuivasilmäisyys on yleinen silmän pintasairaus, jonka vaikeusaste vaihtelee. Ikervis-siklosporiinisilmätippa on tarkoitettu vaikean sarveiskalvotulehduksen hoitoon aikuisille, jotka kärsivät kuivasilmäisyydestä keinokyynelhoidosta huolimatta. Lääkkeen voi määrätä vain silmätautien erikoislääkäri. Hoitovaste pitää arvioida vähintään kuuden kuukauden välein.

Kuivasilmäisyyden taustalla voi olla kyynelerityksen väheneminen esimerkiksi hormonaalisten muutosten tai iän myötä, mutta usein myös yleissairaus tai lääkehoito (taulukko 1). Tilaan liittyy usein krooninen lymfosytäärinen tulehdus silmän pinnassa ja kyynelrauhasessa. Koska kuivasilmäisyyteen liittyy muitakin muutoksia kuin kyynelnesteen määrän väheneminen, käytetään siitä nimitystä silmän pintasairaus (ocular surface disease). Enemmistö potilaista on yli 40-vuotiaita naisia, mutta oireita on myös miehillä ja joskus harvoin jo nuorilla. Sairauden vaikeusaste vaihtelee lievästä invalidisoivaan, vaikeaan Sjögrenin oireyhtymään.

Taulukko 1. Kuivasilmäisyyden riskitekijät. Lähde: mukaillen Kuivasilmäisyys – lisääntyvä vaiva, Duodecim 2009.

Hoito on oireenmukaista ja tavoitteena on pitää oireet mahdollisimman vähäisinä: vältetään silmien kuivumista pahentavia tekijöitä ja käytetään kosteuttavia valmisteita, keinokyyneleitä, silmän pintaa suojaavia ja voitelevia viskooseja tippoja tai suun kautta annosteltavia mukolyyttejä. Vaikeaan kuivasilmäisyyteen lääkäri voi määrätä kortisonitippoja tai solunsalpaajia. Kyyneleitä poistavien tiehyiden sulkemista voidaan myös harkita, jolloin kyynelneste jää paremmin silmän pinnalle.

Ikervis-silmätippa on tarkoitettu vaikean sarveiskalvotulehduksen hoitoon aikuispotilaille, jotka kärsivät kuivasilmäisyydestä keinokyynelhoidosta huolimatta. Suositusannos on yksi Ikervis-silmätippa kerran päivässä hoidettavaan silmään nukkumaan mennessä. Lääkkeen voi määrätä vain silmätautien erikoislääkäri. Hoitovaste on arvioitava uudelleen vähintään kuuden kuukauden välein.

Farmakologia

Siklosporiini on immunomodulaattori, jolla on immunosuppressiivisia ominaisuuksia. Sen on osoitettu parantavan ihmisillä merkittävästi siirteiden menestymistä kaikentyyppisissä kiinteän elimen siirroissa, ja sillä on myös osoitettu olevan anti-inflammatorinen vaikutus.

Kun siklosporiinia annetaan silmään kuivasilmäisyydestä kärsivälle potilaalle, se imeytyy passiivisesti sarveiskalvon ja sidekalvon T-lymfosyyttien infiltraatteihin ja inaktivoi kalsineuriinifosfataasia estäen proinflammatoristen sytokiinien, kuten interleukiini-2:n, vapautumisen.

Kliininen teho

Ikervis-valmisteen tehoa ja turvallisuutta on tutkittu kahdessa satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa, vehikkelikontrolloidussa kliinisessä lääketutkimuksessa, joihin otettiin kuivasilmäisyydestä ja vaikeasta sarveiskalvotulehduksesta kärsiviä aikuispotilaita.

Kaksitoista kuukautta kestäneessä kliinisessä tutkimuksessa 246 potilasta satunnaistettiin saamaan yksi Ikervis- tai vehikkelitippa päivittäin kuuden kuukauden ajan. Vehikkeliryhmään satunnaistettujen potilaiden hoidoksi vaihdettiin Ikervis-lääkevalmiste kuuden kuukauden kuluttua. Ensisijainen päätetapahtuma oli niiden potilaiden osuus, joiden sarveiskalvotulehdus lieveni vähintään kahdella asteella (fluoreseiinivärjäyksellä mitattuna) ja joiden oireet paranivat 30 % 100-pisteisellä OSDI-indeksillä (Ocular Surface Disease Index) mitattuna kuudenteen kuukauteen mennessä. Vasteen saaneiden osuus oli 28,6 % Ikervis-ryhmässä ja 23,1 % vehikkeliryhmässä. Ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (p = 0,326).

Sarveiskalvotulehduksen vaikeusaste fluoreseiinivärjäyksellä mitattuna lieveni merkittävästi (keskimääräinen muutos lähtötilanteesta oli –1,81 Ikervis-valmisteella ja –1,48 vehikkelillä, p = 0,037). Vaste säilyi 12 kuukauteen asti. Keskimääräinen muutos lähtötilanteesta OSDI-indeksillä mitattuna oli Ikervis-valmisteella  –13,6 ja –14,1 vehikkelillä kuudennen kuukauden kohdalla (p = 0,858).

Kuusi kuukautta kestäneessä supportiivisessa kliinisessä tutkimuksessa havaittiin pieni mutta tilastollisesti merkitsevä ero sarveiskalvon fluoreseiinivärjäystulosten paranemisessa Ikervis-valmisteen eduksi (fluoreseiinivärjäystulosten keskimääräinen muutos lähtötilanteesta oli –1,05 Ikervis-valmisteella ja –0,82 vehikkelillä, p = 0,009). Silmien epämukavuuspistemäärän (VAS-janalla mitattuna) keskimääräinen muutos lähtötilanteesta oli –12,82 Ikervis-valmisteella ja –11,21 vehikkelillä (p = 0,808).

Kummassakin tutkimuksessa keskimäärin kolmanneksella potilaista oli Sjögrenin oireyhtymä. Tämän alaryhmän potilailla havaittiin sarveiskalvon fluoreseiinivärjäystuloksissa tilastollisesti merkitsevä paraneminen Ikervis-valmisteen eduksi.

Haittavaikutukset

Suurin osa kliinisissä tutkimuksissa ilmoitetuista haittavaikutuksista kohdistui silmään, ja ne olivat vaikeusasteeltaan lieviä tai keskivaikeita. Yleisimmät haitat olivat silmäkipu (19 %), silmä-ärsytys (17,8 %), kyynelnesteen eritys (6,2 %), silmän hyperemia (5,5 %) ja silmäluomen eryteema (1,7 %). Nämä olivat yleensä ohimeneviä ja ilmenivät tiputtamisen aikana. Tiputuspaikan kipu oli usein ilmoitettu paikallinen haittavaikutus. Yhdestä vaikeasta sarveiskalvon epiteelin eroosiotapauksesta raportoitiin. Tämä parani ilman jälkiseurauksia.

Immunosuppressiivisia hoitoja, kuten siklosporiinia, saavilla potilailla on suurentunut infektioriski. Ikervis-valmisteen käyttöön liittyviä infektiotapauksia on raportoitu melko harvoin.

Pohdinta

Ikervis-lääkevalmisteen hyötyjä ovat sen kyky korjata silmän pinnan vaurioita ja vähentää tulehdusta kuivasilmäisyydestä kärsivillä potilailla, joilla on vaikea sarveiskalvotulehdus keinokyynelhoidosta huolimatta. Se lisää hallitusti kyyneleritystä ja muuttaa taudinkulkua. Valmiste saattaa aiheuttaa kirvelyä, mutta on yleensä hyvin siedetty.

Silmälääkäri on aikaisemmin voinut määrätä siklosporiinia sisältäviä silmätippoja ex tempore tai erityisluvalla ja niiden käytöstä on ollut hyviä kokemuksia. Nyt vaikean kuivasilmäisyyden hoitoon tarkoitettu 1mg/ml vahvuinen siklosporiinisilmätippaemulsio löytyy silmälääkärin määräämänä myös Suomessa myytävien reseptilääkkeiden valikoimasta.  

Henkilöesittely Taina Methuen

Taina Methuen

LL
Ylilääkäri, Fimea