SIC! Lääketietoa Fimeasta

Julkaistu numerossa 1-2/2019

Lääkäreiden kaipaama tieto lääkkeiden saatavuudesta on kohta käsillä

Fimean toiminta

Lääkäreiden kaipaama tieto lääkkeiden saatavuudesta on kohta käsillä

Farmaseutti pitää käsissään lääkepakkauksia.

Lääkkeiden saatavuushäiriöt tuskastuttavat niin lääkärin vastaanotolla kuin apteekeissakin. Saatavuushäiriöihin vaikuttaa moni asia, mutta ongelmana on myös, ettei lääkäreillä ole ajantasaista tietoa siitä, mitä valmisteita on saatavilla ja mitä ei. Parempia aikoja on tämän osalta onneksi luvassa. Tieto lääkkeiden saatavuudesta tulee osaksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean uudistettua lääkehakupalvelua.

Lääkkeiden saatavuushäiriöiden lisääntyminen on valitettava, globaali megatrendi, joka johtuu muun muassa lääkevalmistuksen keskittämisestä ja tuotantoketjujen hajauttamisesta. Fimean tavoitteena on, että ajantasainen tieto lääkevalmisteiden saatavuudesta olisi helposti lääkärin ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten käytettävissä.

Fimean lääkehaku tarjoaa tiedon lääkkeiden saatavuudesta ensi vuoden alussa

Fimea uudistaa parhaillaan verkkosivuillaan olevan lääkehaun sekä lääkevalmisteiden saatavuushäiriöiden esittämistavan. Jatkossa lääkehausta löytyy tieto, jos haetulla lääkevalmisteella on parhaillaan saatavuushäiriö. Suorasta linkistä pääsee myös saatavuushäiriötä koskeviin, myyntiluvan haltijan ilmoittamiin tarkempiin tietoihin kuten sen arvioituun kestoon. Saatavuushäiriöitä käsittelevälle sivulle tulee myös oma hakukone, jonka avulla voi etsiä tiettyjä tuotteita tai vaikuttavia aineita ja niihin liittyviä saatavuustietoja. Nämä toiminnallisuudet muuttavat Fimean verkkosivuilla jo nyt olevien saatavuushäiriötiedotteiden sisältämän informaation lääkärin työssä hyödynnettävämpään muotoon.

Uudistettu lääkehaku tulee palvelemaan terveydenhuollon arkea muutoinkin. Palvelusta löytyvät muun muassa lääkeviranomaisen tarkastamat ja hyväksymät valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet kaikille Suomessa myyntiluvan saaneille lääkevalmisteille.

Uudistettu lääkehaku on käytettävissä ensi vuoden alussa.

Lääkeyritysten vastuulla on pitää lääkettä saatavilla

Lääkkeen saatavuudesta vastaa aina lääkevalmisteelle myyntiluvan saanut lääkeyritys. Fimea edistää lääkkeiden saatavuutta EU-laajuisessa yhteistyössä muiden lääkevirastojen sekä lääkealan toimijoiden kanssa.

Lue lisää Sic!-artikkeleista

Linnolahti J. Fimean toiminta lääkkeiden saatavuuden turvaamiseksi. Sic! 2019; 7(3–4): 6–10. 

Junttonen A. Lääkkeen tuotantoketju vilisee eri toimijoita. Sic! 2019; 7(3–4): 11–13.

Henkilöesittely Päivi Ruokoniemi

Päivi Ruokoniemi

Päivi Ruokoniemi

LT, kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkäri
Ylilääkäri, lääketieteellinen päätoimittaja, Fimea

Henkilöesittely Johanna Linnolahti

Johanna Linnolahti

Johanna Linnolahti

Proviisori
Jaostopäällikkö, Fimea

Henkilöesittely Tuukka Tenhunen

Tuukka Tenhunen

Tuukka Tenhunen

FM, HuK
Verkkopalveluasiantuntija, Fimea