Esitttely 3-4/2019

Numero 3-4/2019

Yksilöllistetty lääkehoito

Numero 
            3-4/2019

Yksilöllistetty lääketiede mullistaa lääkealaa: Yksittäiset potilaat saavat yhä tarkemmin räätälöityjä hoitoja. Samalla lääkkeet tulevat käyttöön rajallisempaan teho- ja turvallisuustietoon perustuen. Tämä Sic! pureutuu tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja haasteisiin.