Julkaistu numerossa 3-4/2019

Paljon onnea Fimea!

Ex tempore

Paljon onnea Fimea!

Fimea perustettiin 1. marraskuuta 2009. Sidosryhmät kertovat terveisensä kymmenvuotiaalle.

Fimean edeltäjän Lääkelaitoksen tehtäväkuvan laajentaminen ja alueellistaminen Kuopioon olivat uuden viraston ensimmäisiä haasteita. Asia pysyi agendalla lopulta kuuden ministerin ajan ennen kuin sijaintipaikoista saatiin pysyvä päätös. Pitkän muutosprosessin aikana Fimea pysyi niin Suomessa kuin kansainvälisestikin arvostettuna ja luotettavana toimijana.

Suomi voi tulevaisuudessakin toimia lääkkeiden ja terveysteknologian kehityksen etulinjassa ja tarjota mielenkiintoisia työpaikkoja tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden parissa.

Samalla suomalaiset potilaat voivat päästä ensimmäisinä maailmassa hyötymään uusimmista yksilöllisen lääketieteen tutkimustuloksista ja hoidoista.

Onnittelemme lämpimästi 10-vuotiasta Fimeaa!

Sosiaali- ja terveysministeri

***

Haluamme onnitella Fimeaa 10 vuoden työstä suomalaisten lääketurvallisuuden ja lääkehuollon varmistajana.

Fimea on Apteekkariliiton tärkeä keskustelukumppani apteekkitoimintaa ja lääkeneuvontaa kehittävissä hankkeissa. Tiivis vuoropuhelu mahdollistaa toimintatapojen ketterän kehittämisen yhdessä sovittuun suuntaan. Haluamme kiittää Fimean virkamieskuntaa hyvästä yhteistyöstä.

Arvostamme Fimean laaja-alaista asiantuntemusta niin apteekkitoimintaa, itsehoitolääkkeiden turvallista käyttöä, rationaalista lääkehoitoa kuin lääkkeiden saatavuuttakin koskevissa kysymyksissä. Kiitämme oikean ja riippumattoman tiedon tuomisesta myös julkiseen keskusteluun.

Apteekkariliitto

***

Lääketeollisuus ry onnittelee lämpöisesti 10-vuotiasta Fimeaa.

Kiitämme samalla Fimeaa pitkäjänteisestä lääkevalvonnan toteuttamisesta sekä toiminnan aktiivisesta kehittämisestä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa, alan toimijoita kuunnellen ja avoimesti keskustellen. Kiitämme myös vuosien

yhteistyöstä, jotta suomalaiset potilaat saavat vaikuttavimman hoidon.

Lisäksi haluamme lausua erityiskiitoksen Fimean määrätietoisesta työstä Suomen etujen ajamisesta kansainvälisessä toimintaympäristössä sekä vahvasta osallistumisesta terveysalan kasvustrategiatyöhön.

Lääketeollisuus ry

***

Synnytyksesi oli vaikea, lähtösi Helsingistä haikea.

Käänsit vaikeudet voitoksi, uudeksi alkusoitoksi.

Hoidat variaatiot, nyt myös lääkeinformaatiot.

Neuvot, ohjaat, ojennat. Kehität ja rakennat.

Onnea reippaalle 10-vuotiaalle!

Rinnakkaislääketeollisuus ry

***

Kela onnittelee hyvää yhteistyökumppaniaan Fimeaa 10-vuotisesta taipaleesta lääkealan ytimessä!

Fimea on hoitanut ansiokkaasti tehtäväänsä laaja-alaisella asiantuntemuksella sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Kela on iloinnut erityisesti lääkehoitojen arviointien ja lääkeinformaation kehittämisen parissa tehdystä työstä. Sujuva yhteistyö on yhä tärkeämpää monimutkaistuvassa maailmassa, ja toivommekin sen jatkuvan myös Fimean toisella vuosikymmenellä.

Kela

***

Valvira onnittelee lämpimästi 10-vuotiasta naapurivirastoaan.

Lääkitysturvallisuus on potilasturvallisuuden tärkeimpiä tekijöitä, ja Fimean ja Valviran tehtävät kietoutuvat monin tavoin toisiinsa. Yhteistyö potilasturvallisuuden varmistamiseksi on ollut erinomaista. Lisäksi hyvää työtä on tehty muun muassa monien yhteisten kokousten, koulutusten ja tapahtumien merkeissä – ja nyt varmistamme yhdessä terveysteknologiatehtävien sujuvan siirron Valvirasta Fimeaan. Vaikka molemmat virastot muuttavat vuodenvaihteessa ja fyysinen etäisyytemme kasvaa, toivomme me Valvirassa tämän ”asumuseron” vain parantavan suhdettamme ja tiivistävän yhteistyötämme entisestään.

Valvira

***

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle erittäin lämpimät onnittelut ensimmäisestä kymmenestä vuodesta.

Nopeasti se on aika mennyt sujuvan yhteistyön merkeissä. Jatkukoon tämä sujuva ja antoisa yhteistyö myös tulevien vuosien ja vuosikymmenten aikana.

Vielä kerran: ONNEA!

Suomen Farmasialiitto ry

***

Lääkäriliitto onnittelee kymmenvuotiasta lämpimästi suomalaisen lääkärikunnan puolesta ja kiittää hyvästä yhteistyöstä. Korkeatasoisen, asiantuntevan, puolueettoman, modernin ja kansainvälisesti tunnustetun Fimean kanssa on ilo toimia.

Kiitämme myös Fimean asiantuntijoita tärkeästä avusta Lääkärilehden lääkeaiheisten juttujen synnyssä.

Toivotamme onnea tuleviin haasteisiin, kuten terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvontaan.

Yhdessä toimimme potilaiden parhaaksi!

Suomen Lääkäriliitto ry

Henkilöesittely Kalle Kosunen

Kalle Kosunen

FM
Viestintäasiantuntija, Fimea