Julkaistu numerossa 3-4/2019

Sic!-lehti

Sic!-lehti

Sic!-lehden julkaisija on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Sic! on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten luotettavan lääketiedon kanavaksi. Myös Fimean omat asiantuntijat tulevat lukijoille tutuiksi.

Painettu lehti ilmestyy neljästi vuodessa. Sen sisältö on suomen- ja osin ruotsinkielistä.

Sic! jaetaan maksutta kotiin niille terveydenhuollon ammattilaisille, jotka määräävät ja toimittavat lääkkeitä. Heitä ovat lääkärit, hammaslääkärit, eläinlääkärit, farmaseutit, proviisorit ja sairaanhoitajat, joilla on rajattu reseptinmääräysoikeus. Osoitelähteinä ovat Väestörekisterikeskus ja Eviran eläinlääkärirekisteri. Lehteä ei jaeta, mikäli vastaanottaja on kieltänyt osoitetietojensa luovutuksen. Lehti postitetaan myös Fimean keskeisimmille sidosryhmille, kuten lääkealan toimijoille.

Myös verkkolehti on suunnattu lääkkeitä määrääville ja toimittaville terveydenhuollon ammattilaisille. Sitä voivat kuitenkin lukea muutkin lääketietoa tarvitsevat. Verkkolehdessä julkaistaan painetun lehden sisällön lisäksi myös muita ajankohtaisia artikkeleita.

Verkkolehden sivuilla voi liittyä sähköisen Sic!-uutiskirjeen tilaajaksi. Uutiskirje kertoo, kun verkkolehteen tulee uutta sisältöä tai lehdestä ilmestyy uusi numero. Uusien numeroiden välillä uutiskirje ilmestyy yhdestä kolmeen kertaa.

Lehdessä julkaistut kirjoitukset eivät edusta Fimean virallista kantaa, ellei toisin mainita. Artikkelien sisältöä voi lainata lähde mainiten. Kokonaisen kirjoituksen lainaamiseen tarvitaan Fimean lupa.