Julkaistu numerossa 3-4/2019

Kela: Lääkemääräyspalautteita lähtee lääkäreille vielä marraskuussa

Ex tempore

Kela: Lääkemääräyspalautteita lähtee lääkäreille vielä marraskuussa

Kelan vuosittainen lääkemääräyspalaute koskee tänä vuonna oksikodonin ja fentanyylin käyttöä avohoidossa. Lääkemääräyspalautteen tarkoituksena on edistää järkevää lääkehoitoa.

Kela on lähettänyt vuosittaisen lääkemääräyspalautteen niille lääkäreille ja hammaslääkäreille, jotka ovat määränneet vuonna 2018 oksikodonia tai fentanyyliä muille kuin syöpää sairastaville, vähintään kolmen kuukauden lääkkeet ostaneille potilaille.

Tänä vuonna lääkemääräyspalautteen aiheeksi valittiin vahvojen opioidien käyttö avohoidossa. Aiheen valintaan vaikuttivat Suomessa sairausvakuutuksesta korvattavaa oksikodonia ostaneiden määrän kasvu viime vuosina ja vahvojen opioidien mahdolliset haitat potilaille.

Lääkäreille lähetetyn palautteen tarkoituksena on kiinnittää huomiota vahvojen opioidien määräämiseen ja niiden pidempiaikaisen käytön ongelmiin. Lääkemääräyspalautteen saajat on poimittu vuoden 2018 oksikodonin ja fentanyylin sairausvakuutuskorvaustietojen perusteella. Syöpää sairastaville potilaille määrätyn oksikodonin ja fentanyylin ostot on rajattu pois palautteen poiminnasta.

Lääkemääräyspalaute lähetettiin puolelle poimituista lääkäreistä toukokuussa, loput saavat kirjeen marraskuussa. Lääkemääräyspalautteen vaikutuksia tutkitaan jatkossa satunnaistetulla tutkimusasetelmalla.

Kohdennetun lääkemääräyspalautteen tarkoituksena on edistää rationaalista lääkehoitoa. Kela on lähettänyt lääkäreille palautetta lääkemääräyksistä jo vuodesta 1997.

Lääkemääräystiedot Kelan verkkopalvelussa

Tiedot lääkäreiden ja hammaslääkäreiden vuonna 2018 antamista sairausvakuutuksesta korvatuista lääkemääräyksistä www.kela.fi/reseptit.  

Palveluun kirjaudutaan varmennekortilla (ns. VRK-kortti) tai verkkopankkitunnuksilla. Palvelussa voit myös verrata omia lääkemääräystietoja keskimääräisiin tietoihin sairaanhoitopiireittäin tai erikoistumisen perusteella.

Kelan lääkehaku

Tutustu myös Kelan lääkehakuun

Lääkehausta löydät ajantasaiset tiedot lääkkeiden hinnoista, korvattavuuksista ja vaihtokelpoisista valmisteista.

Anna palautetta!

Voit kysyä lisää lääkemääräystiedoista tai antaa palautetta sähköpostitse osoitteeseen laake.palaute@kela.fi.

 

Henkilöesittely Kalle Kosunen

Kalle Kosunen

FM
Viestintäasiantuntija, Fimea