Julkaistu numerossa 1-2/2020

Ajankohtaista Fimean HTA-työstä

Teemat

Ajankohtaista Fimean HTA-työstä

Fimea julkaisee HTA-raportteja uusista sairaalassa käytettävistä lääkkeistä ja merkittävistä käyttöaiheen laajennuksista.

Raportit on tarkoitettu informoimaan uusien lääkkeidenkäyttöön ja hankintaan liittyvää päätöksentekoa sairaaloissa. Raportteja hyödyntää myös Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko, joka tekee kansallisia suosituksia uusien sairaalalääkkeiden käytöstä. HTA on lyhenne termistä health technology assessment. HTA:lla tarkoitetaan terveydenhuollon menetelmän, kuten lääkkeen, ominaisuuksien ja vaikutustenjärjestelmällistä arviointia. Infograafeissa kuvataan Fimean HTA-toimintaa.

Infograafin tekstivastine saavutettavassa muodossa (pdf).

Infograafi_Ajankohtaista Fimean HTA-työstä. Kuvion sisältö löytyy saavutettavasta tekstivastineesta.

Infograafi_Terveydenhuollon menetelmien arviointi eli HTA. Kuvion sisältö löytyy saavutettavasta tekstivastineesta.

Infograafi. Myyntilupa-arviointi.  Kuvion sisältö löytyy saavutettavasta tekstivastineesta.

Infograafi. Kansallinen päätös käytöstä ja korvattavuudesta. Kuvion sisältö löytyy saavutettavasta tekstivastineesta.

 

 Kuvion sisältö löytyy saavutettavasta tekstivastineesta.

Infograafi. Kansallinen suositus. Kuvion sisältö löytyy saavutettavasta tekstivastineesta.

Infograafi. Sairaaloiden päätös.  Kuvion sisältö löytyy saavutettavasta tekstivastineesta.

Infograafi. Sairaaloiden hankinnat.  Kuvion sisältö löytyy saavutettavasta tekstivastineesta.

Infograafi. Käyttöönoton jälkeen kertyvä tieto.  Kuvion sisältö löytyy saavutettavasta tekstivastineesta.

 

Henkilöesittely Piia Rannanheimo

Piia Rannanheimo

Proviisori
Johtava asiantuntija, Fimea

Henkilöesittely Vesa Kiviniemi

Vesa Kiviniemi

FL
Arviointipäällikkö, Fimea