SIC! Lääketietoa Fimeasta

Julkaistu numerossa 1-2/2020

Ajankohtaista Fimean HTA-työstä

Teemat

Ajankohtaista Fimean HTA-työstä

alt=""

Fimea julkaisee HTA-raportteja uusista sairaalassa käytettävistä lääkkeistä ja merkittävistä käyttöaiheen laajennuksista. Raportit on tarkoitettu informoimaan uusien lääkkeidenkäyttöön ja hankintaan liittyvää päätöksentekoa sairaaloissa. Raportteja hyödyntää myös Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko, joka tekee kansallisia suosituksia uusien sairaalalääkkeiden käytöstä. HTA on lyhenne termistä health technology assessment. HTA:lla tarkoitetaan terveydenhuollon menetelmän, kuten lääkkeen, ominaisuuksien ja vaikutustenjärjestelmällistä arviointia. Infograafeissa kuvataan Fimean HTA-toimintaa.

 

 

Henkilöesittely Piia Rannanheimo

Piia Rannanheimo

Piia Rannanheimo

Proviisori
Lääketaloustieteilijä, Fimea

Henkilöesittely Vesa Kiviniemi

Vesa Kiviniemi

Vesa Kiviniemi

FL
Arviointipäällikkö, Fimea