Lehtiesittely 1/2022

Numero 1/2022

Kliiniset lääketutkimukset

Numero 
            1/2022

Kliinisten lääketutkimusten EU-asetus yhtenäistää toimintatapoja eri jäsenmaissa. Samalla lupamenettely sujuvoituu ja nopeutuu, ja tutkimusten läpinäkyvyys lisääntyy. Mitä lainsäädännössä muuttui ja miten muutokset näkyvät käytännössä?