Lehtiesittely 1_2011

Numero 1/2011

Iäkkäiden lääkehoito & lääkkeiden haittavaikutukset

Numero 
            1/2011

Tämä on Sic!-lehden ensimmäinen numero. Teemoina ovat iäkkäiden lääkehoito sekä lääkkeiden haittavaikutukset. Suomalaisista 75 vuotta täyttäneistä lähes joka kolmannella on nykyään käytössään vähintään 10 eri lääkettä, mikä lisää iäkkäiden lääkehoidon haasteita. Tässä lehdessä esittelemme Lääke75+-tietokannan, joka pohjautuu suomalaisiin aineistoihin. Käsittelemme myös haittavaikutusrekisteriä ja lääkehaittojen arviointia. Lääkkeen aiheuttamien uusien haittojen havaitseminen perustuu pitkälti potilasta hoitavien tarkkaavaisuuteen. Erityisen kiinnostavia ovat odottamattomat haittavaikutukset. Lehteä täydentävät tiedot uusista lääkkeistä.