Lehtiesittely 1_2013

Numero 1/2013

Rinnakkaislääkkeet

Numero 
            1/2013

Tämän Sic!-lehden teemana on rinnakkaislääkkeet. Lääkevaihto otettiin käyttöön 2003 ja viitehintajärjestelmä 2009. Lääkevaihdon periaate ja rinnakkaislääkkeet ovat tulleet tutuiksi terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille. Satunnaisesti on tullut esiin joitakin epäselvyyksiä esimerkiksi rinnakkaislääkkeiden laadusta tai biologisen samanarvoisuuden käsitteestä. Tämän numeron tavoitteena on selventää näitä seikkoja.