Lehtiesittely 2_2011

Numero 2/2011

Lääkkeiden saatavuus

Numero 
            2/2011

Lehden teemana tässä numerossa on lääkkeiden saatavuus. Lääkehoidon hyvä saatavuus on tärkeää potilaan terveyden edistämiselle. Saatavuusvaikeuksia voi syntyä lääkkeen elinkaaren eri vaiheissa. Potilas saattaa odottaa lääkettä, joka on olemassa, mutta se ei jostakin syystä ole hänen ulottuvillaan. Lääkeviranomaisen tehtävä on edistää lääkkeiden saatavuutta ja sitä kautta lääketurvaa. Lääkkeiden saatavuus on ihmisoikeuskysymys. Saatavuushäiriöt eivät koske vain ihmislääkkeitä, vaan haasteita tunnistetaan myös eläinlääkkeiden saatavuusketjussa. Lehdessä jatkaa myös ykkösnumerosta tuttu Uutta lääkkeistä –palsta.