Numero 2_2013

Numero 2/2013

Ikäihmisten lääkehoito

Numero 
            2/2013

Tämän Sic!-lehden teemana on ikäihmisten lääkehoito. Lääkkeiden järkevään käyttöön pyrkiminen on tärkeä tavoite erityisesti ikääntyvän väestön kohdalla. Numerossa pohditaan esimerkiksi dementialääkkeitä ja tilanteita, kun potilas ei pysty nielemään tablettia.