Lehtiesittely 3_2012

Numero 3/2012

Lääke- ja lääkitysturvallisuus

Numero 
            3/2012

Tämän lehden teemana ovat lääke- ja lääkitysturvallisuus. Lääke- ja lääkitysturvallisuus on saumaton jatkumo, jolla huolehditaan siitä, että lääkkeistä saadaan paras teho ja potilaita voidaan suojata haitoilta. Aihetta käsitellään tässä numerossa useasta eri näkökulmasta. Pääartikkelissa käsitellään uutta lääketurvalakiuudistusta ja osansa palstatilasta saavat myös esimerkiksi rokotteisiin liittyvä turvallisuusseuranta sekä biologisten lääkkeiden turvamurheet. Lehdessä esitellään myös turvallisen lääkehoidon työkalupakki.