Eläinlääkkeet

Sisältöjulkaisija

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 3/2020

Uusi eläinlääkeasetus parantaa eläinlääkkeiden saatavuutta

Eläinlääkkeiden markkinoille saattamista, myyntiä ja valvontaa koskevaa lainsäädäntöä onuudistettu. Uudella asetuksella korvataan nykyinen eläinlääkedirektiivi 2001/82(EC) ja asetus (EU)726/2004 sekä niihin liittyvää kansallista lainsäädäntöä. Asetuksen tavoitteena on muun muassaparantaa eläinlääkkeiden saatavuutta, tukea innovaatioita ja edistää mikrobilääkeresistenssinvastustustyötä.