Eläinlääkkeet

Sisältöjulkaisija

Eläinlääkkeet
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 1-2/2019

Eläinlääkkeiden haittavaikutukset 2018

Fimea vastaanotti 414 eläinten lääkitsemistä koskevaa haittavaikutusilmoitusta vuonna 2018.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 1-2/2019

Eläinlääkkeiden haittavaikutuksista ilmoittaminen on tärkeää

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea myöntää eläinlääkkeiden myyntiluvat ja valvoo niiden tehoa, laatua ja turvallisuutta Suomessa. Eläinlääkkeiden käytössä ilmenevien epäiltyjen haittavaikutusten raportointi on pitkälti eläinten omistajien ja eläinlääkäreiden aktiivisuuden varassa.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 4/2018

Koiran- ja kissanpentu anestesiaeläinlääkärin potilaana

Koiran- ja kissanpennut eivät ole minikokoisia versioita aikuisista eläimistä. Keskenkasvuisten eläinten fysiologisten erityispiirteiden tunnistaminen ja huomioon ottaminen on lääkehoidon onnistumisen kannalta tärkeää, kun näitä potilaita joudutaan nukuttamaan tai hoitamaan teho-osastolla.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 3/2018

Eläinlääkkeiden maahantuontia koskevat rajoitukset

Evira ja Fimea haluavat muistuttaa yksityishenkilöitä ja eläinlääkäreitä eläinlääkkeiden maahantuontiin liittyvistä rajoituksista. Lain asettamat rajoitukset huomioimalla välttyy eläinlääkkeiden tahattomalta laittomalta maahantuonnilta.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 2/2018

Eläinlääkkeiden haittavaikutukset 2017

Vuoden 2017 haittavaikutusilmoituksista yli puolet liittyi rokotteisiin. Toiseksi eniten ilmoituksia saatiin loislääkkeistä. Kuten aiempinakin vuosina, suurin osa ilmoituksista liittyi pieneläinten lääkintään.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 1/2018

Kissan ja koiran akuutti munuaisvaurio on todettava varhain ja hoito aloitettava nopeasti

Akuutissa munuaisvauriossa munuaisten toiminta heikkenee päivien tai jopa tuntien sisällä. Tämän seurauksena potilaalle kehittyy neste- ja suolatasapainon sekä happo- ja emästasapainon häiriöitä, joiden lisäksi kuona-aineita kertyy elimistöön. Hoitamattomana ennuste on huono. Hoito tulisi aloittaa aikaisin vaurioiden ehkäisemiseksi.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 3-4/2017

Bentsyylipenisilliinin saatavuushäiriö testasi Suomen lääkehuollon toimivuutta

Vuonna 2015 käynnistyi ensimmäinen laajamittainen eläinlääkkeitä koskeva saatavuushäiriö. Häiriö koski eniten käytettyä eläinten mikrobilääkettä bentsyylipenisilliiniä. Häiriön vaikutuksia minimoitiin muun muassa poikkeusluvilla, velvoitevarastojen käyttöönotolla ja käyttöä rajoittavalla viranomaisohjeistuksella.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 2/2017

Eläinlääkkeiden haittavaikutukset vuonna 2016

Vuonna 2016 eläinlääkkeitä koskevia haittavaikutusilmoituksia vastaanotettiin selvästi edellisvuosia enemmän. Etenkin koirien rokotteita koskevien ilmoitusten määrä kasvoi aiempaan verrattuna.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 1/2017

Lisääntymisen hallinta pieneläinpraktiikassa

Koirien ja kissojen lisääntymiseen kohdistuva tavanomaisin toimenpide on lisääntymisen estäminen. Kirurgisten menetelmien ohella käytetään myös lääkkeellistä ehkäisyä, joka on erityisesti kissojen hoidossa yleistä. Uudemmat lääkeinnovaatiot mahdollistavat muun muassa tilapäisen uroskoirien lisääntymiskykyyn puuttumisen.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 4/2016

Koirien geenitutkimus edistää harvinaissairauksien ymmärtämistä

Koirista on kuvattu useita satoja perinnöllisiä sairauksia, jotka muistuttavat läheisesti ihmisen harvinaissairauksia. Koirien geenitutkimuksen avulla voidaan edistää ihmissairauksien tautigeenien, -mekanismien ja hoitomuotojen ymmärtämistä. Samalla geenitestit auttavat eläintautidiagnostiikkaa ja jalostusohjelmia.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 3/2016

Eläinlääkkeiden ympäristöriskien arviointi

Lääkevalmisteiden bioaktiivisilla aineilla voi olla ympäristövaikutuksia jo hyvin pieninä pitoisuuksina, ja erityisesti tuotantoeläinten lääkinnästä voi aiheutua ympäristöhaittoja. Pitkäaikaisvaikutuksista tiedetään edelleen vain vähän. Eläinlääkkeiden ympäristöriskien arvioinnilla pyritään hallitsemaan mahdollisia riskejä.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 2/2016

Eläinlääkkeiden haittavaikutukset vuonna 2015

Vuonna 2015 Fimealle ilmoitettiin 245 eläinten lääkintään liittyvää haittavaikutusta. Edellisten vuosien tapaan suurin osa ilmoituksista koski rokotteita ja loislääkkeitä.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 1/2016

Mikrobilääkkeiden käyttö seuraeläimille odottaa selkeitä suuntaviivoja

Mikrobilääkkeiden järkevä käyttö seuraeläimille kaipaa tuekseen lisää luotettavaa, kontrolloitua tutkimustietoa ja ammattilaisten kouluttautumista.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 1/2016

Vähäinen antibioottien käyttötarve suomalaisessa broilerituotannossa ei ole sattumaa

Suomalaisen broilerituotannon vahvuuksia ovat erinomainen terveystilanne sekä hyvä tautisuojaus ja tuotantohygienia. Ne mahdollistavat broilerituotannon ilman rutiininomaista mikrobilääkkeiden käyttöä.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 1/2016

Mikrobilääkkeiden hallittu käyttö eläimille vaatii jatkuvaa yhteistyötä

Eläinten mikrobilääkkeiden käyttöä on Suomessa ohjattu lainsäädännöllä ja suosituksin vuosikymmeniä. Tuotantoeläimiä lääkitään edelleen suurelta osin yksilölääkintänä, ja bentsyylipenisilliini on tärkein mikrobilääke. Toki meilläkin on taudinaiheuttajissa resistenttejä kantoja, joten ongelmakohtiin on puututtava aktiivisesti.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 3/2015

Luonnon omat nanokoneet apuna tautien hoidossa

Bakteerien antibioottiresistenssi ja sen yleistyminen ovat aikamme suurimpia haasteita. Yksi lupaava tulevaisuuden hoitomenetelmä on uudelleen löydetty faagiterapia, jossa bakteerisolujen parasiitit valjastetaan tuhoamaan isäntäsolujaan. Faagiterapian käyttöönotto kohtaa kuitenkin paljon haasteita, ennen kuin hoitomuodosta tulee todellisuutta.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 2/2015

Eläinlääkkeiden haittavaikutusilmoitukset vuonna 2014

Vuonna 2014 Fimealle ilmoitettiin 228 eläinten lääkitsemiseen liittyvää haittavaikutusta. Edellisten vuosien tapaan suurin osa ilmoituksista koski rokotteita ja loislääkkeitä. Ylivoimaisesti eniten ilmoitettiin koiriin kohdistuneista haitoista.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 1/2015

Eläinten lääkkeet voivat päätyä päihdekäyttöön

Ihmislääkkeiden siirtyminen sähköisen lääkemääräyksen piiriin vaikeuttaa päihdekäyttöön soveltuvien lääkkeiden hankkimista. Korvaavaa kanavaa saatetaan hakea eläimille tarkoitetuista lääkkeistä joko eläinlääkärin vastaanotolta tai väärentämällä eläinlääkärien tekemiä lääkemääräyksiä.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 4/2014

Miksi eläinten kliinisiä lääketutkimuksia tarvitaan?

Eläinlääkkeiden kliinisen tutkimuksen päämäärä on eläinten hoidon parantaminen. Seura- ja harraste-eläinten lääkintä alkaa yhä enemmän muistuttaa ihmisten lääkintää, kun taas tuotantoeläinten kohdalla painottuvat taloudelliset näkökulmat. Kotimaisen eläinkannan erityisominaisuudet tulevat parhaiten huomioiduiksi Suomessa tehdyissä tutkimuksissa.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 3/2014

Eläinrokotteen vahinkoinjektio käteen voi aiheuttaa vakavia oireita

Sormiin tai kämmenen alueelle osuneet öljyä tehosteaineena sisältävien eläinrokotteiden vahinkoinjektiot saattavat aiheuttaa vakavia oireita. Tällaisen vahingon jälkeen on syytä hakeutua viipymättä lääkärin hoitoon ja ottaa mukaan rokotteen pakkausseloste.