SIC! Lääketietoa Fimeasta

Eläinlääkkeet

Sisältöjulkaisija

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 3/2021

Pakkausten jakamiseen liittyy eläinlääkinnässä haasteita

Pienenä markkina-alueena Suomeen ei saada kaikista lääkevalmisteista käyttöön pienimpiä pakkauskokoja. Kyselytutkimuksen mukaan eläinlääkäreitä huolettaa määrätä tai luovuttaa tarpeeseen nähden liian iso määrä lääkettä. Pakkausten jakamisen periaatteista lisäohjausta tarvitsevat sekä eläinlääkärit että apteekit.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 3/2021

Eläinlääkkeiden haittavaikutukset 2020

Fimea vastaanotti 346 eläinten lääkitsemistä koskevaa haittavaikutusilmoitusta vuonna 2020. Eniten ilmoituksia saatiin epäillyistä rokotteiden haittavaikutuksista, loislääkkeistä ja hermostoon vaikuttavista lääkkeistä. Suurin osa ilmoituksista liittyi pieneläinten lääkintään.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 2/2021

Uusia hoitomuotoja eläinten nivelrikkoon

Eläinten nivelrikon hoitomuotojen tutkimus ja kehitys on edennyt nopeasti. Uusi eläinlääkeasetus tuo määritelmät biologisille ja uusille hoitomuodoille.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 3/2020

Uusi eläinlääkeasetus parantaa eläinlääkkeiden saatavuutta

Eläinlääkkeiden markkinoille saattamista, myyntiä ja valvontaa koskevaa lainsäädäntöä onuudistettu. Uudella asetuksella korvataan nykyinen eläinlääkedirektiivi 2001/82(EC) ja asetus (EU)726/2004 sekä niihin liittyvää kansallista lainsäädäntöä. Asetuksen tavoitteena on muun muassaparantaa eläinlääkkeiden saatavuutta, tukea innovaatioita ja edistää mikrobilääkeresistenssinvastustustyötä.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 3-4/2019

Koirien suolistomatokontrolli

Nykyaikaisessa koirien matokontrollissa ulostetutkimustiheys tai matolääkitys suunnitellaan riskiperusteisesti ja immuniteetin rooli loistartunnoissa otetaan huomioon. Eläinlääkäri suunnittelee omistajalta saamansa tiedon perusteella kullekin yksilölle sopivan suolistoloisten kontrolliohjelman. Riskitekijöiden lisäksi diagnostiikan rajoitteet on tunnettava.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 1-2/2019

Eläinlääkkeiden haittavaikutukset 2018

Fimea vastaanotti 414 eläinten lääkitsemistä koskevaa haittavaikutusilmoitusta vuonna 2018.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 1-2/2019

Eläinlääkkeiden haittavaikutuksista ilmoittaminen on tärkeää

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea myöntää eläinlääkkeiden myyntiluvat ja valvoo niiden tehoa, laatua ja turvallisuutta Suomessa. Eläinlääkkeiden käytössä ilmenevien epäiltyjen haittavaikutusten raportointi on pitkälti eläinten omistajien ja eläinlääkäreiden aktiivisuuden varassa.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 4/2018

Koiran- ja kissanpentu anestesiaeläinlääkärin potilaana

Koiran- ja kissanpennut eivät ole minikokoisia versioita aikuisista eläimistä. Keskenkasvuisten eläinten fysiologisten erityispiirteiden tunnistaminen ja huomioon ottaminen on lääkehoidon onnistumisen kannalta tärkeää, kun näitä potilaita joudutaan nukuttamaan tai hoitamaan teho-osastolla.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 3/2018

Eläinlääkkeiden maahantuontia koskevat rajoitukset

Evira ja Fimea haluavat muistuttaa yksityishenkilöitä ja eläinlääkäreitä eläinlääkkeiden maahantuontiin liittyvistä rajoituksista. Lain asettamat rajoitukset huomioimalla välttyy eläinlääkkeiden tahattomalta laittomalta maahantuonnilta.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 2/2018

Eläinlääkkeiden haittavaikutukset 2017

Vuoden 2017 haittavaikutusilmoituksista yli puolet liittyi rokotteisiin. Toiseksi eniten ilmoituksia saatiin loislääkkeistä. Kuten aiempinakin vuosina, suurin osa ilmoituksista liittyi pieneläinten lääkintään.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 1/2018

Kissan ja koiran akuutti munuaisvaurio on todettava varhain ja hoito aloitettava nopeasti

Akuutissa munuaisvauriossa munuaisten toiminta heikkenee päivien tai jopa tuntien sisällä. Tämän seurauksena potilaalle kehittyy neste- ja suolatasapainon sekä happo- ja emästasapainon häiriöitä, joiden lisäksi kuona-aineita kertyy elimistöön. Hoitamattomana ennuste on huono. Hoito tulisi aloittaa aikaisin vaurioiden ehkäisemiseksi.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 3-4/2017

Bentsyylipenisilliinin saatavuushäiriö testasi Suomen lääkehuollon toimivuutta

Vuonna 2015 käynnistyi ensimmäinen laajamittainen eläinlääkkeitä koskeva saatavuushäiriö. Häiriö koski eniten käytettyä eläinten mikrobilääkettä bentsyylipenisilliiniä. Häiriön vaikutuksia minimoitiin muun muassa poikkeusluvilla, velvoitevarastojen käyttöönotolla ja käyttöä rajoittavalla viranomaisohjeistuksella.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 2/2017

Eläinlääkkeiden haittavaikutukset vuonna 2016

Vuonna 2016 eläinlääkkeitä koskevia haittavaikutusilmoituksia vastaanotettiin selvästi edellisvuosia enemmän. Etenkin koirien rokotteita koskevien ilmoitusten määrä kasvoi aiempaan verrattuna.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 1/2017

Lisääntymisen hallinta pieneläinpraktiikassa

Koirien ja kissojen lisääntymiseen kohdistuva tavanomaisin toimenpide on lisääntymisen estäminen. Kirurgisten menetelmien ohella käytetään myös lääkkeellistä ehkäisyä, joka on erityisesti kissojen hoidossa yleistä. Uudemmat lääkeinnovaatiot mahdollistavat muun muassa tilapäisen uroskoirien lisääntymiskykyyn puuttumisen.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 4/2016

Koirien geenitutkimus edistää harvinaissairauksien ymmärtämistä

Koirista on kuvattu useita satoja perinnöllisiä sairauksia, jotka muistuttavat läheisesti ihmisen harvinaissairauksia. Koirien geenitutkimuksen avulla voidaan edistää ihmissairauksien tautigeenien, -mekanismien ja hoitomuotojen ymmärtämistä. Samalla geenitestit auttavat eläintautidiagnostiikkaa ja jalostusohjelmia.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 3/2016

Eläinlääkkeiden ympäristöriskien arviointi

Lääkevalmisteiden bioaktiivisilla aineilla voi olla ympäristövaikutuksia jo hyvin pieninä pitoisuuksina, ja erityisesti tuotantoeläinten lääkinnästä voi aiheutua ympäristöhaittoja. Pitkäaikaisvaikutuksista tiedetään edelleen vain vähän. Eläinlääkkeiden ympäristöriskien arvioinnilla pyritään hallitsemaan mahdollisia riskejä.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 2/2016

Eläinlääkkeiden haittavaikutukset vuonna 2015

Vuonna 2015 Fimealle ilmoitettiin 245 eläinten lääkintään liittyvää haittavaikutusta. Edellisten vuosien tapaan suurin osa ilmoituksista koski rokotteita ja loislääkkeitä.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 1/2016

Mikrobilääkkeiden käyttö seuraeläimille odottaa selkeitä suuntaviivoja

Mikrobilääkkeiden järkevä käyttö seuraeläimille kaipaa tuekseen lisää luotettavaa, kontrolloitua tutkimustietoa ja ammattilaisten kouluttautumista.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 1/2016

Vähäinen antibioottien käyttötarve suomalaisessa broilerituotannossa ei ole sattumaa

Suomalaisen broilerituotannon vahvuuksia ovat erinomainen terveystilanne sekä hyvä tautisuojaus ja tuotantohygienia. Ne mahdollistavat broilerituotannon ilman rutiininomaista mikrobilääkkeiden käyttöä.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 1/2016

Mikrobilääkkeiden hallittu käyttö eläimille vaatii jatkuvaa yhteistyötä

Eläinten mikrobilääkkeiden käyttöä on Suomessa ohjattu lainsäädännöllä ja suosituksin vuosikymmeniä. Tuotantoeläimiä lääkitään edelleen suurelta osin yksilölääkintänä, ja bentsyylipenisilliini on tärkein mikrobilääke. Toki meilläkin on taudinaiheuttajissa resistenttejä kantoja, joten ongelmakohtiin on puututtava aktiivisesti.