SIC! Lääketietoa Fimeasta

Eläinlääkkeet

Sisältöjulkaisija

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 3/2015

Luonnon omat nanokoneet apuna tautien hoidossa

Bakteerien antibioottiresistenssi ja sen yleistyminen ovat aikamme suurimpia haasteita. Yksi lupaava tulevaisuuden hoitomenetelmä on uudelleen löydetty faagiterapia, jossa bakteerisolujen parasiitit valjastetaan tuhoamaan isäntäsolujaan. Faagiterapian käyttöönotto kohtaa kuitenkin paljon haasteita, ennen kuin hoitomuodosta tulee todellisuutta.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 2/2015

Eläinlääkkeiden haittavaikutusilmoitukset vuonna 2014

Vuonna 2014 Fimealle ilmoitettiin 228 eläinten lääkitsemiseen liittyvää haittavaikutusta. Edellisten vuosien tapaan suurin osa ilmoituksista koski rokotteita ja loislääkkeitä. Ylivoimaisesti eniten ilmoitettiin koiriin kohdistuneista haitoista.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 1/2015

Eläinten lääkkeet voivat päätyä päihdekäyttöön

Ihmislääkkeiden siirtyminen sähköisen lääkemääräyksen piiriin vaikeuttaa päihdekäyttöön soveltuvien lääkkeiden hankkimista. Korvaavaa kanavaa saatetaan hakea eläimille tarkoitetuista lääkkeistä joko eläinlääkärin vastaanotolta tai väärentämällä eläinlääkärien tekemiä lääkemääräyksiä.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 4/2014

Miksi eläinten kliinisiä lääketutkimuksia tarvitaan?

Eläinlääkkeiden kliinisen tutkimuksen päämäärä on eläinten hoidon parantaminen. Seura- ja harraste-eläinten lääkintä alkaa yhä enemmän muistuttaa ihmisten lääkintää, kun taas tuotantoeläinten kohdalla painottuvat taloudelliset näkökulmat. Kotimaisen eläinkannan erityisominaisuudet tulevat parhaiten huomioiduiksi Suomessa tehdyissä tutkimuksissa.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 3/2014

Eläinrokotteen vahinkoinjektio käteen voi aiheuttaa vakavia oireita

Sormiin tai kämmenen alueelle osuneet öljyä tehosteaineena sisältävien eläinrokotteiden vahinkoinjektiot saattavat aiheuttaa vakavia oireita. Tällaisen vahingon jälkeen on syytä hakeutua viipymättä lääkärin hoitoon ja ottaa mukaan rokotteen pakkausseloste.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 3/2014

Eläinten rokottamisesta on hyötyä myös ihmisille

Eläinten rokottamisella on monia hyödyllisiä kansanterveydellisiä ja -taloudellisia vaikutuksia. Suuri osa ihmiselle vaarallisista infektiotaudeista on eläinperäisiä, mutta tartunta eläimestä ihmiseen voidaan estää tehokkaasti rokottamalla eläimet. Lihan, maidon ja muiden elintarvikkeiden tuotanto on suoraan kytköksissä eläinten hyvinvointiin ja terveyteen.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 3/2014

Mikrobilääkkeiden käytössä eläimille on suuria eroja

Euroopassa eläimille käytettyjen mikrobilääkkeiden kulutusta voi seurata ESVAC-raporttien avulla. Mikrobilääkkeiden määrässä ja lääkeryhmissä on huomattavaa vaihtelua maiden välillä. Suomessa kulutetaan maltillisesti mikrobilääkkeitä, ja niiden hallittua käyttöä on ohjeistettu jo pitkään korostaen oikean diagnoosin ja lääkevalinnan merkitystä.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 2/2014

Eläinlääkkeiden haittavaikutukset 2013

Vuonna 2013 Fimealle ilmoitettiin 225 eläinten lääkitsemiseen liittyvää haittavaikutusta. Edellisten vuosien tapaan suurin osa ilmoituksista koski rokotteita ja loislääkkeitä. Ylivoimaisesti eniten ilmoitettiin koiriin kohdistuneista haitoista.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 2/2014

Uusia lääkkeitä lemmikkien syöpien hoitoon

Lemmikkien syöpien hoito on yleistynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi. Perinteisesti lemmikeille on käytetty ihmisille rekisteröityjä solunsalpaajia, mutta viime vuosina markkinoille on tullut myös lemmikeille varta vasten suunniteltuja syöpälääkkeitä.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 1/2014

Fluralaneeri koiralle

Bravecto on koiralle tarkoitettu reseptilääke kirppu- ja puutiaistartuntojen hoitoon. Sen vaikuttava aine on fluralaneeri. Ulkoloisten täytyy kiinnittyä koiraan ja aloittaa veren imeminen, jotta ne altistuvat vaikuttavalle aineelle.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 1/2014

Koiran idiopaattisessa epilepsiassa lääkehoito on avainasemassa

Kohtaukset ovat koirien yleisin neurologinen ongelma. Useimmiten taustalla on idiopaattinen epilepsia, jonka tärkein hoitomuoto on lääkehoito. Fenobarbitaali ja kaliumbromidi ovat tavallisimmin käytetyt ensisijaislääkkeet. Saatavilla on myös useita lääkevaihtoehtoja niiden potilaiden hoitoon, joita perinteiset lääkkeet eivät auta.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 4/2013

Miten varmistetaan, ettei eläimistä saatavissa elintarvikkeissa ole lääkejäämiä?

Suomalaiset käyttivät vuonna 2012 keskimäärin 182 kg nestemäisiä maitotuotteita ja 78 kg lihaa henkilöä kohti. Elintarvikkeilta edellytetään korkeaa laatua ja turvallisuutta. Ruokalautaselle ei haluta lääkejäämiä tai muita vierasaineita. Tämän varmistamiseksi elintarvikkeiden tuotantoa, mukaan lukien eläinten lääkintää, säädellään monin tavoin.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 4/2013

Koiran ja kissan diabeteksen hoito

Diabetes mellitus on tavallinen koirien ja kissojen umpierityssairaus. Hoidon perustana ovat säännölliset insuliinipistokset. Menestyksekäs hoito edellyttää potilaalle yksilöllisesti räätälöityä hoito-ohjelmaa, hoitovasteen seurantaa, liitännäissairauksien hallintaa sekä omistajan huolellista opastamista.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 3/2013

Eläinlääkkeiden haittavaikutukset 2012

Fimealle ilmoitettiin 235 eläinten lääkitsemiseen liittyvää haittavaikutusta vuonna 2012. Suurin osa ilmoituksista koski aiempien vuosien tapaan rokotteita ja loislääkkeitä. Pieneläimiin kohdistuneista haitoista ilmoitettiin eniten.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 2/2013

Kannattaako koira rokottaa borrelioosia vastaan?

Ensimmäinen eläimille tarkoitettu borrelioosirokote sai hiljattain myyntiluvan Suomessa. Rokote sisältää inaktivoituja Borrelia-bakteereita. Se saa aikaan vasta-ainetason nousun, mutta sen tehoa kliinisen taudin kehittymisen ehkäisyssä ei ole tutkittu. Rokotteen hyöty kannattaa yksittäisen eläimen osalta arvioida tarkkaan.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 2/2013

Lemmikkien reseptivapaat ulkoloislääkkeet

Ulkoloisten ennaltaehkäisyyn ja häätöön on tarjolla useita ilman reseptiä saatavia valmisteita. Ennen lääkitystä on syytä perehtyä huolellisesti pakkausselosteeseen oikean käyttöaiheen, kohde-eläinlajin ja annostuksen sekä mahdollisten haittavaikutusten varalta. On hyvä muistaa, ettei lääkkeiden käyttö korvaa päivittäistä puutiaistarkastusta.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 1/2013

Pikkuvarsojen sairaudet ja niiden hoito

Sairaan varsan oireet ovat usein hyvin samantyyppisiä riippumatta sairauden aiheuttajasta. Varsa ei ime, on vaisu ja makoilee paljon. Taustalla oleva syy on selvitettävä ja hoito on suunnattava sen mukaisesti.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 4/2012

Influenssakausi lähestyy – myös hevosilla!

Hevosinfluenssa on herkästi tarttuva ja nopeasti leviävä viruksen aiheuttama kuumeinen hengitystietulehdus, jonka jälkitaudit saattavat olla vakavia. Viruksen jatkuva muuntuminen vaikeuttaa taudin torjumista rokottamalla. Rokotekantojen nopeampi päivittäminen on tarpeen. Tämä vaatii lääkeviranomaisilta ja rokotevalmistajilta tiiviimpää yhteistyötä.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 4/2012

Varsojen infektiot ja mikrobilääkehoidon erityispiirteet

Varsojen merkittävimmät infektiosairaudet ovat sepsis, keuhkokuume ja ripuli. Tärkeintä varsojen mikrobilääkehoidon onnistumiselle on hoidon riittävän aikainen aloitus. Varsojen mikrobilääkehoito poikkeaa aikuisten hevosten hoidosta: lääkkeiden valikoima ja annostus ovat erilaisia. Profylaktiselle mikrobilääkkeiden käytölle ei ole perusteita.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 3/2012

Apua! Uuden varoajan asettaminen

Monen myyntiluvallisen eläinlääkevalmisteen annosohje ei nykytiedon valossa ole paras mahdollinen. Joskus Suomen markkinoille tulevalla uudella myyntiluvallisella valmisteella on jo valmiiksi vanhentunut annosohje.