SIC! Lääketietoa Fimeasta

Eläinlääkkeet

Sisältöjulkaisija

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 3/2011

Eläinlääkkeiden erityisluvat

Jos eläimen hoitoon ei ole saatavilla myyntiluvallista eläinlääkettä, Fimea voi myöntää eläinlääkäri- tai potilaskohtaisen erityisluvan erityisistä sairaanhoidollisista syistä. Eläinlääkäri täyttää erityislupahakemuksen ja perustelee, miksi lupa tarvitaan sekä ja vastaa määräämästään hoidosta. Määräaikainen erityislupa voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 2/2011

Eläinlääkkeiden saatavuutta vaikeuttaa pieni markkina-alue

Suomessa eläinlääkemarkkinat ovat pienet. Myyntiluvallisten lääkkeiden valikoima ei riitä kattamaan kaikkia tarpeita, joten monien eläinlääkkeiden ja rokotteiden saatavuus joudutaan varmistamaan esimerkiksi erityisluvin. Eläinlääkkeiden saatavuutta Euroopassa on pyritty parantamaan lukuisin eri toimenpitein, mutta jatkoponnisteluja tarvitaan edelleen.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 1/2011

Mikrobilääkkeiden kulutus eläimille Euroopassa

Euroopan maiden välillä on huomattavia eroja eläimille tarkoitettujen mikrobilääkkeiden kulutuksessa. Eroa ei selitä tärkeimpien tuotantoeläinlajien suhteellinen osuus eri maissa. Pohjoismaissa kulutus on vähäisempää kuin muualla Euroopassa.

Eläinlääkkeet
Julkaistu numerossa 1/2011

Eläinrokotteet ja seerumit – Euroopan farmakopean asiantuntijatyöryhmä 15V

Euroopan farmakopean asiantuntijatyöryhmä 15V työstää laatuvaatimuksia eläinrokotteille ja seerumeille. Suomesta on ollut edustaja tässä ryhmässä vuodesta 2001 lähtien. Ryhmän työskentelyyn osallistuminen on luonut Suomelle hyvät edellytykset kansainväliselle yhteistyölle ja nopealle tiedonvaihdolle.