Ex tempore

Sisältöjulkaisija

Ex tempore
Julkaistu numerossa 4/2021

COVID-19-rokotteet ja grafeenioksidi

Epäily COVID-19-rokotteiden sisältämästä grafeenioksidista on puhuttanut erityisesti sosiaalisessa mediassa. Tieteellisesti arvioitua tutkittua näyttöä epäilyn tueksi ei ole.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 4/2021

Miten koronarokotteet testataan ennen käyttöä?

COVID-19-rokotukset jatkuvat edelleen vilkkaina. Aika ajoin esiin nousee kysymys rokotteiden testaamisesta ennen kuin ne vapautetaan käyttöön. Kysyimme asiaa jaostopäällikkö Jaana Vesteriseltä Fimean laboratoriosta.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 1/2021

Usein kysytyt kysymykset huhtikuussa

Kokosimme joitakin Fimeaan usein tulleita kysymyksiä ja niihin vastauksia.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 4/2020

Koronarokotteet ja lääketurvatoiminta Suomessa ja EU:ssa

Koronarokotteiden yleisimmät haittavaikutukset ovat tyypillisiä rokotehaittoja eli pistospaikan reaktioita ja lieviä yleisoireita. Terveydenhuollon ammattilaisia ja kuluttajia pyydetään ilmoittamaan erityisesti odottamattomista ja vakavista koronarokotteisiin liittyvistä haittavaikutusepäilyistä. Näihin perustuen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla tehdään rokoteturvallisuuden parantamiseen tähtäävää turvallisuussignaalien etsintää ja arviointia.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 4/2020

Uusien koronarokotteiden myyntiluvat - miten laadun arviointi toimii?

Koronapandemian pakottamana uusien rokotteiden myyntilupia on vauhditettu ottamalla käyttöön nopeutettu viranomaiskäsittely.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 4/2020

Uusia rokoteteknologioita kehitetään Covid-19-tautiin

Rokotteilla on kaksi keskeistä vaatimusta: valmisteen tulee olla tehokas ja mahdollisimman turvallinen.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 4/2020

Koronarokotteiden keskitetty myyntilupaprosessi

Vaikka Covid-rokotteiden kehitystyö on tehty ennätysajassa, niiden myyntilupavaatimukset ovat samat kuin minkä tahansa muunkin lääkkeen. Niiden valmistusta ja laatua arvioidaan ja valvotaan samoin kriteerein.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 4/2020

Lääkekehityksen parista valvovaksi viranomaiseksi – Esa Heinonen muistelee uraansa lääkealalla

Fimean johtaja Esa Heinonen on tehnyt pitkän ja monipuolisen uran lääkealalla. Sic!-toimituksen Laura Kytölä haastatteli Esaa ennen tämän eläkkeelle jäämistä.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3/2020

Kela kannustaa pohtimaan biosimilaarien käyttöä

Kela kiitti lääkemääräyspalautteessaan biosimilaareja määränneitä lääkäreitä.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 1-2/2020

Mitä lääkepakkauksen merkinnät kertovat?

Lääkepakkaus on täynnä merkintöjä, jotka sisältävät tärkeää tietoa lääkkeen käyttäjille ja käsittelijöille. Osa merkinnöistä saattaa kuitenkin vaikuttaa monimutkaiselta koodikieleltä. Tässä artikkelissa kerromme, kuinka lääkepakkausta luetaan.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 1-2/2020

Kun lääkkeen toimittaminen askarruttaa ja yhteydenotto lääkäriin on tarpeen

Suurin osa lääkemääräysten epäselvyyksistä ratkeaa, kun apteekki on yhteydessä lääkkeen määränneeseen lääkäriin. Molempien osapuolten on hyvä olla tietoisia taustalla vaikuttavista säädöspohjaisista pelisäännöistä, jotka luovat perustan lääkkeiden laillisen jakelukanavamme turvallisuudelle.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 1-2/2020

Geneeriseen lääkkeen määräämiseen sisältyy lääkitysturvallisuusriskejä

Geneerisen määräämisen tai toimittamisen tilanteissa lääkitysturvallisuuden on mahdollista toteutua ainoastaan silloin, kun määrättyä vaikuttavaa ainetta ja vahvuutta sisältävät lääkkeet kuuluvat Fimean laatimaan vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luetteloon.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3-4/2019

PET-lääkevalmisteet paljastavat muun muassa syöpiä ja Alzheimeria

Positroniemissiotomografia (PET) on lyhytikäisiä radioaktiivisia isotooppeja käyttävä leikekuvaus-menetelmä, joka perustuu isotoopilla leimatun radiolääkkeen positronihajoamisen mittaamiseen kohde-elimessä.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3-4/2019

Kela: Lääkemääräyspalautteita lähtee lääkäreille vielä marraskuussa

Kelan vuosittainen lääkemääräyspalaute koskee tänä vuonna oksikodonin ja fentanyylin käyttöä avohoidossa. Lääkemääräyspalautteen tarkoituksena on edistää järkevää lääkehoitoa.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3-4/2019

Paljon onnea Fimea!

Fimea perustettiin 1. marraskuuta 2009. Sidosryhmät kertovat terveisensä kymmenvuotiaalle.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3-4/2019

STARS-projekti valottaa lääkealan viranomaisvaatimuksia tutkijoille

Fimea on mukana EU:n rahoittamassa STARS-hankkeessa (Strengthening Training of Academia in Regulatory Science), jonka tavoitteena on parantaa akateemisten tutkijoiden kouluttamista lääkealan laatu- ja turvallisuusvaatimuksista ja tehostaa lääkekehitykseen liittyviä viranomaispalveluja kuten tieteellistä neuvontaa.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3-4/2019

Eläinkokeettomilla tutkimusmenetelmillä ennustavampaa tietoa turvallisuudesta ja tehosta

Eläinkokeettomilla tutkimusmenetelmillä voidaan tuottaa tietoa lääkkeiden, kemikaalien, elintarvikkeiden ja lääkinnällisten laitteiden turvallisuudesta sekä lääkkeiden vaikutusmekanismeista. Viranomaiset suhtautuvat myönteisesti eläinkokeettomien menetelmien käyttöönottoon.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 1-2/2019

Liposomaaliset ja perinteiset vesipohjaiset injektiovalmisteet eivät ole keskenään vaihtokelpoisia

Samaa vaikuttavaa ainetta sisältäviä lääkevalmisteita voi olla saatavilla sekä liposomaalisena että ei-liposomaalisena formulaationa. Nämä valmisteet eivät turvallisuussyistä ole kuitenkaan keskenään vaihtokelpoisia. Terveydenhuollossa tämän asian muistaminen edistää lääkitysturvallisuutta.