Ex tempore

Sisältöjulkaisija

Ex tempore
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 3-4/2019

PET-lääkevalmisteet paljastavat muun muassa syöpiä ja Alzheimeria

Positroniemissiotomografia (PET) on lyhytikäisiä radioaktiivisia isotooppeja käyttävä leikekuvaus-menetelmä, joka perustuu isotoopilla leimatun radiolääkkeen positronihajoamisen mittaamiseen kohde-elimessä.

Ex tempore
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 3-4/2019

Kela: Lääkemääräyspalautteita lähtee lääkäreille vielä marraskuussa

Kelan vuosittainen lääkemääräyspalaute koskee tänä vuonna oksikodonin ja fentanyylin käyttöä avohoidossa. Lääkemääräyspalautteen tarkoituksena on edistää järkevää lääkehoitoa.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3-4/2019

Paljon onnea Fimea!

Fimea perustettiin 1. marraskuuta 2009. Sidosryhmät kertovat terveisensä kymmenvuotiaalle.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3-4/2019

STARS-projekti valottaa lääkealan viranomaisvaatimuksia tutkijoille

Fimea on mukana EU:n rahoittamassa STARS-hankkeessa (Strengthening Training of Academia in Regulatory Science), jonka tavoitteena on parantaa akateemisten tutkijoiden kouluttamista lääkealan laatu- ja turvallisuusvaatimuksista ja tehostaa lääkekehitykseen liittyviä viranomaispalveluja kuten tieteellistä neuvontaa.

Ex tempore
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 3-4/2019

Eläinkokeettomilla tutkimusmenetelmillä ennustavampaa tietoa turvallisuudesta ja tehosta

Eläinkokeettomilla tutkimusmenetelmillä voidaan tuottaa tietoa lääkkeiden, kemikaalien, elintarvikkeiden ja lääkinnällisten laitteiden turvallisuudesta sekä lääkkeiden vaikutusmekanismeista. Viranomaiset suhtautuvat myönteisesti eläinkokeettomien menetelmien käyttöönottoon.

Ex tempore
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 1-2/2019

Liposomaaliset ja perinteiset vesipohjaiset injektiovalmisteet eivät ole keskenään vaihtokelpoisia

Samaa vaikuttavaa ainetta sisältäviä lääkevalmisteita voi olla saatavilla sekä liposomaalisena että ei-liposomaalisena formulaationa. Nämä valmisteet eivät turvallisuussyistä ole kuitenkaan keskenään vaihtokelpoisia. Terveydenhuollossa tämän asian muistaminen edistää lääkitysturvallisuutta.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 4/2018

Lääkepakkausten uudet turvaominaisuudet käyttöön helmikuussa 2019

Lääkepakkausten uusilla turvaominaisuuksilla suojaudutaan lääkeväärennöksiä vastaan. Käyttöön otetaan pakkauskohtainen, yksilöllinen 2D-tunniste ja pakkauksen peukaloinnin paljastava mekanismi. Lääkkeitä toimittavien ammattilaisten tulee tarkastaa pakkausten uudet merkinnät ennen lääkkeen toimittamista käyttäjille.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 4/2018

Miten tunnistat laillisen lääkemainoksen?

Laillisen ja laittoman lääkemarkkinoinnin rajanveto voi olla tänä päivänä haastavaa. On tärkeä tuntea tällä hetkellä voimassa oleva lääkelainsäädäntö, jotta markkinoinnin pahimmat karikot voidaan välttää.

Ex tempore
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 3/2018

Lisää rautaa kansalle?

Mistä oikein on kysymys, kun puhutaan ilman anemiaa esiintyvästä raudan puutteesta? Milloin ja miten sitä tulisi hoitaa? Sic!-lehti kysyi ajankohtaiseen aiheeseen neuvoja alan asiantuntijalta.

Ex tempore
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 1/2018

Lääkkeen säilytysohjeita ja kestoaikaa tulee noudattaa

Lääkkeiden säilytystä koskevien ohjeiden tarkoituksena on varmistaa, että lääkkeet ovat koko kestoaikansa tehokkaita, turvallisia ja laadultaan moitteettomia. Jos lääkettä käytetään kestoajan jälkeen, sen tehosta, turvallisuudesta ja laadusta ei ole varmuutta. Mahdolliset haitat ovat tuolloin yksinomaan käyttäjän vastuulla.

Ex tempore
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 3-4/2017

Oligonukleotidi-lääkevalmisteet ja niiden turvallisuuden tutkiminen

Oligonukleotidit ovat nukleotideista koostuvia yhdisteitä, joista valmistetuilla lääkkeillä voi olla tulevaisuudessa merkittävä rooli kohdennetussa lääkehoidossa. Oligonukleotidi-lääkevalmisteilla on sekä kemiallisten että biologisten lääkevalmisteiden ominaisuuksia.

Ex tempore
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 3-4/2017

Hopeavesi lupaa paljon – Mikä on totuus?

Internetissä hopeavettä markkinoidaan moneen vaivaan – jopa erilaisten kroonisten sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn. Kuluttajat ovat tarttuneet lupauksiin ja käyttävät tuotetta myös vastoin suosituksia.

Ex tempore
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 3-4/2017

Katse tulevaisuuteen

Terveydenhuollon megatrendit vaikuttavat tulevaisuuden lääkehoitoihin ja niiden saatavuuteen. Lääkeviranomaisen tehtävänä on varmistaa lääkealan tasapaino myös muutosvoimien keskellä.

Ex tempore
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 3-4/2017

Lääkehuollon häiriötilanteet mittaavat yhteistyön toimivuuden

Lääkehuolto on monen toimijan yhteispeliä. Hyvin toimiessaan se palvelee lääkkeiden käyttäjiä loistavasti. Ketju on kuitenkin vain niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Yhden kohdan murtuessa vaaditaan muilta suurta venymistä.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3-4/2017

Lääkejakelun historiaa – lääkkeitä kansalle apteekista

Apteekeilla on muualla maailmassa, mutta myös Suomessa, varsin pitkä historia keskeisenä toimijana lääkejakelun ketjussa. Jo 1500-luvulla maassamme toimi linna- ja kaupunkiapteekkeja. Suomen viralliset ensimmäiset apteekit perustettiin Turkuun ja Viipuriin vuonna 1689. Itsenäistymisvuonna 1917 maassamme oli jo yli 250 apteekkia.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3-4/2017

Miten määrään lääkkeen sähköisesti ja järkevästi?

Asetus lääkkeen määräämisestä päivittyi vuoden vaihteessa. Samalla tuli voimaan velvoite laatia lääkemääräykset sähköisesti. Miten muutokset ovat toteutuneet käytännössä?

Ex tempore
Tarjolla verkossa
Julkaistu numerossa 2/2017

Askarruttaako annosjakelu? - Kysymyksiä ja vastauksia lääkkeiden annosjakelua koskien

Lääkkeiden potilaskohtainen annosjakelu on palvelu, jossa apteekki tai sairaala-apteekki toimittaa potilaan säännöllisesti käyttämät lääkkeet valmiiksi jaettuina. Lääkkeet jaetaan koneellisesti tai manuaalisesti annoskohtaisiin pusseihin tai annostelijoihin yleensä kahden viikon erissä. Palvelulla pyritään tukemaan tarkoituksenmukaista lääkkeiden käyttöä, ehkäisemään lääkityspoikkeamia ja vähentämään tarpeettomia lääkehoidon kustannuksia.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 2/2017

Klinikkaa mullistava lääkehoidon kehitys

Nivelreuma on Suomen yleisin tulehduksellinen nivelsairaus. Sadassa vuodessa sen hoito on mullistunut. Tehokas lääkehoito ja moniammatillinen tiimihoito ovat keskeisessä asemassa sairauden hoidossa. Suurin osa sairastuneista pystyy nykyään elämään normaalia elämää. Vain enää harvoin nivelreuma johtaa vaikeaan vammautumiseen.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 2/2017

Haasteena allergeenivalmisteiden laatu

Allergeenivalmisteiden laatu, teho ja turvallisuus ovat perusedellytyksiä luotettavan allergiadiagnostiikan ja siedätyksen toteuttamisessa. Allergeenivalmisteiden laadun vakiointi on ollut haastavaa, ja Suomessa kansallisen myyntiluvan saaneita allergeenivalmisteita on lainsäädännön muutoksista huolimatta markkinoilla edelleen vähän.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 1/2017

Muistoja suomalaisen lääkevalvonnan parista

Ennen 1960-lukua suomalainen lääkevalvonta oli vielä lastenkengissä. Talidomikatastrofi vauhditti nykyaikaisen lääkevalvonnan kehittymistä meillä ja muualla maailmassa. Mauno Airaksinen ja Erkki Palva ovat nähneet lääkevalvonnan kehittymisen aina sen 1960-luvun syntyjuurilta nykypäivään saakka.