SIC! Lääketietoa Fimeasta

Ex tempore

Sisältöjulkaisija

Ex tempore
Julkaistu numerossa 4/2020

Lääkekehityksen parista valvovaksi viranomaiseksi – Esa Heinonen muistelee uraansa lääkealalla

Fimean johtaja Esa Heinonen on tehnyt pitkän ja monipuolisen uran lääkealalla. Sic!-toimituksen Laura Kytölä haastatteli Esaa ennen tämän eläkkeelle jäämistä.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3/2020

Kela kannustaa pohtimaan biosimilaarien käyttöä

Kela kiitti lääkemääräyspalautteessaan biosimilaareja määränneitä lääkäreitä.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 1-2/2020

Mitä lääkepakkauksen merkinnät kertovat?

Lääkepakkaus on täynnä merkintöjä, jotka sisältävät tärkeää tietoa lääkkeen käyttäjille ja käsittelijöille. Osa merkinnöistä saattaa kuitenkin vaikuttaa monimutkaiselta koodikieleltä. Tässä artikkelissa kerromme, kuinka lääkepakkausta luetaan.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 1-2/2020

Kun lääkkeen toimittaminen askarruttaa ja yhteydenotto lääkäriin on tarpeen

Suurin osa lääkemääräysten epäselvyyksistä ratkeaa, kun apteekki on yhteydessä lääkkeen määränneeseen lääkäriin. Molempien osapuolten on hyvä olla tietoisia taustalla vaikuttavista säädöspohjaisista pelisäännöistä, jotka luovat perustan lääkkeiden laillisen jakelukanavamme turvallisuudelle.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 1-2/2020

Geneeriseen lääkkeen määräämiseen sisältyy lääkitysturvallisuusriskejä

Geneerisen määräämisen tai toimittamisen tilanteissa lääkitysturvallisuuden on mahdollista toteutua ainoastaan silloin, kun määrättyä vaikuttavaa ainetta ja vahvuutta sisältävät lääkkeet kuuluvat Fimean laatimaan vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luetteloon.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3-4/2019

PET-lääkevalmisteet paljastavat muun muassa syöpiä ja Alzheimeria

Positroniemissiotomografia (PET) on lyhytikäisiä radioaktiivisia isotooppeja käyttävä leikekuvaus-menetelmä, joka perustuu isotoopilla leimatun radiolääkkeen positronihajoamisen mittaamiseen kohde-elimessä.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3-4/2019

Kela: Lääkemääräyspalautteita lähtee lääkäreille vielä marraskuussa

Kelan vuosittainen lääkemääräyspalaute koskee tänä vuonna oksikodonin ja fentanyylin käyttöä avohoidossa. Lääkemääräyspalautteen tarkoituksena on edistää järkevää lääkehoitoa.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3-4/2019

Paljon onnea Fimea!

Fimea perustettiin 1. marraskuuta 2009. Sidosryhmät kertovat terveisensä kymmenvuotiaalle.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3-4/2019

STARS-projekti valottaa lääkealan viranomaisvaatimuksia tutkijoille

Fimea on mukana EU:n rahoittamassa STARS-hankkeessa (Strengthening Training of Academia in Regulatory Science), jonka tavoitteena on parantaa akateemisten tutkijoiden kouluttamista lääkealan laatu- ja turvallisuusvaatimuksista ja tehostaa lääkekehitykseen liittyviä viranomaispalveluja kuten tieteellistä neuvontaa.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3-4/2019

Eläinkokeettomilla tutkimusmenetelmillä ennustavampaa tietoa turvallisuudesta ja tehosta

Eläinkokeettomilla tutkimusmenetelmillä voidaan tuottaa tietoa lääkkeiden, kemikaalien, elintarvikkeiden ja lääkinnällisten laitteiden turvallisuudesta sekä lääkkeiden vaikutusmekanismeista. Viranomaiset suhtautuvat myönteisesti eläinkokeettomien menetelmien käyttöönottoon.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 1-2/2019

Liposomaaliset ja perinteiset vesipohjaiset injektiovalmisteet eivät ole keskenään vaihtokelpoisia

Samaa vaikuttavaa ainetta sisältäviä lääkevalmisteita voi olla saatavilla sekä liposomaalisena että ei-liposomaalisena formulaationa. Nämä valmisteet eivät turvallisuussyistä ole kuitenkaan keskenään vaihtokelpoisia. Terveydenhuollossa tämän asian muistaminen edistää lääkitysturvallisuutta.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 4/2018

Lääkepakkausten uudet turvaominaisuudet käyttöön helmikuussa 2019

Lääkepakkausten uusilla turvaominaisuuksilla suojaudutaan lääkeväärennöksiä vastaan. Käyttöön otetaan pakkauskohtainen, yksilöllinen 2D-tunniste ja pakkauksen peukaloinnin paljastava mekanismi. Lääkkeitä toimittavien ammattilaisten tulee tarkastaa pakkausten uudet merkinnät ennen lääkkeen toimittamista käyttäjille.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 4/2018

Miten tunnistat laillisen lääkemainoksen?

Laillisen ja laittoman lääkemarkkinoinnin rajanveto voi olla tänä päivänä haastavaa. On tärkeä tuntea tällä hetkellä voimassa oleva lääkelainsäädäntö, jotta markkinoinnin pahimmat karikot voidaan välttää.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3/2018

Lisää rautaa kansalle?

Mistä oikein on kysymys, kun puhutaan ilman anemiaa esiintyvästä raudan puutteesta? Milloin ja miten sitä tulisi hoitaa? Sic!-lehti kysyi ajankohtaiseen aiheeseen neuvoja alan asiantuntijalta.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 1/2018

Lääkkeen säilytysohjeita ja kestoaikaa tulee noudattaa

Lääkkeiden säilytystä koskevien ohjeiden tarkoituksena on varmistaa, että lääkkeet ovat koko kestoaikansa tehokkaita, turvallisia ja laadultaan moitteettomia. Jos lääkettä käytetään kestoajan jälkeen, sen tehosta, turvallisuudesta ja laadusta ei ole varmuutta. Mahdolliset haitat ovat tuolloin yksinomaan käyttäjän vastuulla.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3-4/2017

Oligonukleotidi-lääkevalmisteet ja niiden turvallisuuden tutkiminen

Oligonukleotidit ovat nukleotideista koostuvia yhdisteitä, joista valmistetuilla lääkkeillä voi olla tulevaisuudessa merkittävä rooli kohdennetussa lääkehoidossa. Oligonukleotidi-lääkevalmisteilla on sekä kemiallisten että biologisten lääkevalmisteiden ominaisuuksia.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3-4/2017

Hopeavesi lupaa paljon – Mikä on totuus?

Internetissä hopeavettä markkinoidaan moneen vaivaan – jopa erilaisten kroonisten sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn. Kuluttajat ovat tarttuneet lupauksiin ja käyttävät tuotetta myös vastoin suosituksia.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3-4/2017

Katse tulevaisuuteen

Terveydenhuollon megatrendit vaikuttavat tulevaisuuden lääkehoitoihin ja niiden saatavuuteen. Lääkeviranomaisen tehtävänä on varmistaa lääkealan tasapaino myös muutosvoimien keskellä.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3-4/2017

Lääkehuollon häiriötilanteet mittaavat yhteistyön toimivuuden

Lääkehuolto on monen toimijan yhteispeliä. Hyvin toimiessaan se palvelee lääkkeiden käyttäjiä loistavasti. Ketju on kuitenkin vain niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Yhden kohdan murtuessa vaaditaan muilta suurta venymistä.

Ex tempore
Julkaistu numerossa 3-4/2017

Lääkejakelun historiaa – lääkkeitä kansalle apteekista

Apteekeilla on muualla maailmassa, mutta myös Suomessa, varsin pitkä historia keskeisenä toimijana lääkejakelun ketjussa. Jo 1500-luvulla maassamme toimi linna- ja kaupunkiapteekkeja. Suomen viralliset ensimmäiset apteekit perustettiin Turkuun ja Viipuriin vuonna 1689. Itsenäistymisvuonna 1917 maassamme oli jo yli 250 apteekkia.